U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Petrus Berkers (1850-1929)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Petrus Berkers
Persoonsinformatie
Volledige naam Petrus Berkers
Roepnaam Pieter
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 11 oktober 1850
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 23 februari 1929
Partner(s) Antonetta Strijbosch (1838-1931)
Beroep(en) wever, veenarbeider
Gedachtenisprent NBA vrouw
Stamboom.png Berkers

Petrus (Pieter) Berkers (1850-1929) was wever en veenarbeider in de Walsberg.


Petrus was een zoon van Johannes Berkers (1818-1890) en Antonia van der Zanden (1821-1872).

Hij huwde als 24-jarige op 19 april 1875 in Deurne met de 36-jarige Antonetta Strijbosch, (Deurne 25 augustus 1838 - Deurne 25 maart 1931), dochter van Henri Strijbosch (1812-1888) en Johanna Coolen (1803-1856).

Dit huwelijk bleef kinderloos.


In De Zuid-Willemsvaart van 24 januari 1925 verscheen het volgende stukje:

DEURNE. Den 19den April e.k. hopen de echtelieden P. Berkers en Antonet Strijbosch hun gouden huwelijksfeest te vieren. Het is te begrijpen dat deze dag niet ongemerkt zal voorbijgaan, zooals we trouwens van den Walsberg bij dergelijke feesten gewoon zijn. Eigenaardig is dat de vrouw geheel haar leven in hetzelfde bekrompen huisje waarin ze geboren is, heeft gewoond en dat beiden nog nooit onder dokters handen zijn geweest en nog frisch en gezond zijn. Daar in de Walsbergsche huisjes de laatste jaren meerdere gouden en zelfs 'n diamanten bruiloft gevierd werden, is dit wel een bewijs dat moderne riante woningen geen bepaalde eisch zijn om oud te worden.[1]

Van het feest zelf werd als volgt verslag gedaan:

DEURNE. Onder buitengewoon groote belangstelling is gisteren het gouden huwelijksfeest van het echtpaar P. Berkers-Strijbosch in den Walsberg gevierd. Voor de Hoogmis werden de Jubilarissen per rijtuig met twee paarden afgehaald en onder het spelen van eenige marschen door de Harmonie, naar de kerk gebracht. Bij het huiswaarts keeren, dat op dezelfde feestelijke wijze plaats had, werd op verzoek van den ZeerEerw. Heer Pastoor aan de pastorie halt gehouden, waar de oudjes door Z.Eerw. vereerd werden met een prachtig H. Hart-beeld. Was de belangstelling van de ingezetenen in den voormiddag reeds zoo groot, in den namiddag, toen de Harmonie het gouden paar een serenade bracht, was de stroom belangstellenden zoo enorm groot, dat vele honderden zich om het eenvoudige huisje verdrongen. Vanaf de Aa-brug was de weg met sparregroen beplant en er prijkten eenige mooie eerebogen, zelfs 't schamele huisje was rondom, ja tot aan den schoorsteen met groen en guirlandes opgetooid. Van ontelbare vrienden en kennissen ontvingen de Jubilarissen de hartelijkste felicitaties en ook wij voegen hierbij de onze en wenschen de kranige oudjes nog menig gelukkig jaar in hun nederige, maar vreedzame woning.[2]

Het echtpaar woonde aan de huidige Kuilvenweg

Onroerend goed van Pieter Berkers
Benaming Kad.sectie Soort Oppervlak m²
Biesheuvel H 2686 bouw- en weiland 3.390
Walsberg C 1085 huis en erf 160
den Bult C 1299 bouwland 700
Nieuwe Erven C 1311 bouwland 1.040
den Bult C 2152 bouwland 690
Bezig met het laden van de kaart...


Bronnen, noten en/of referenties