U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Vrede van Münster

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Vrede van Munster)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Vrede van Münster in 1648 maakte ook in Deurne en Vlierden een einde aan de Tachtigjarige Oorlog, waarin met name de boerenbevolking op het platteland in onze omgeving veel te lijden had. Deze vrede had echter ook grote en langdurige gevolgen voor de wijze waarop in Deurne het bestuur, het onderwijs en de godsdienstuitoefening geregeld waren en waarbij het protestantisme een sterk accent kreeg.


In het archief van het Kwartier van Peelland zijn een aantal stukken bewaard van rond de afkondiging van deze vrede.

Op 7 mei 1648 werden de handtekeningen te Münster gezet en op 16 mei werd de publicatie daarvan gedaan. Op 18 mei 1648 kwam bij de kwartierschout Proening het bericht binnen dat de ratificatie was uitgewisseld. Hij stuurde onmiddellijk een bode rond om het goede nieuws verder te verkondigen.

Op 8 juni 1648 werd de bode weer rondgestuurd, nu met een kopie van een brief van de Staten Generaal waarin werd opgeroepen tot het houden van een algemene dankdag vanwege de langverwachte vrede ende dat men bedrijven soude alderleij teeckenen van vruchden (lees: vreugde) met vieren, luijden der clocken des andersints.

Dat er in Deurne al op 7 juni volop feest gevierd werd blijkt uit de bewaard gebleven rekeningen van de herbergiers:

Op heden 7 juni 1648 hebben wij, borgemeesters, in opdracht van de schout en schepenen, met de herbergiers afgerekend wat er verteerd is toen werd aangekondigd dat het vrede was.
Allereerst bij Evert Zegers 12 gulden 6 st,;
bij Jasper Marcelissen is verteerd 19 gulden 19 st.;
bij Hendrik Bogers is verteerd 21 gulden 19 st.;
bij Willem Jan Peters is verteerd 2 gld. 2 st.;
bij Jan Peter Spanjaards 17 st.;
bij Klaas Willems in Liessel is verteerd 12 gld. 13 st.;
bij Dries Hendrik Nooijen 1 gld. 4 st.
Totaal 69 gld. 1 st.

Op 10 juni 1648 werd weer een bericht rondgestuurd door het kwartierbestuur, waarin werd opgedragen

dat men de kercken alomme soude sluijten ende niet toelaeten dat ergens eenige pauselycken dienst wierde gedaen

Het was een eerste, voor de meeste Deurnenaren onaangenaam, signaal dat er een nieuwe tijd was aangebroken.