Het is zover: laat uw stem s.v.p. niet verloren gaan, stem op heemkundekring H.N. Ouwerling!

Steun DeurneWiki financieel door tijdens de
Clubkas Campagne van Rabobank Peelland Zuid
op heemkundekring H.N. Ouwerling te stemmen!
RCC RaboPZ1.JPG

Tot en met maandag 13 oktober 2014 kunnen alle leden van Rabobank Peelland Zuid weer stemmen op de vereniging van hun keuze. DeurneWiki is een online database en is ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik met als enig doel kennis over de historie van groot Deurne vrij en open te delen. Momenteel zijn er meer dan 25000 foto's en bijna 7000 encyclopedische artikelen in opgeslagen. DeurneWiki wordt dagelijks door zo’n 1800 unieke bezoekers geraadpleegd. Om DeurneWiki ook voor de toekomstige generaties beschikbaar te houden is gekozen voor een digitale gegevensopslag in een professioneel datacenter. De keerzijde hiervan is dat de jaarlijks terugkerende kosten relatief hoog zijn (voor 2014 geschat op €2000,=) en niet door de vereniging alleen op te brengen zijn. Om DeurneWiki duurzaam op internet beschikbaar te houden is hulp nodig van de gebruikers. Zij kunnen helpen door massaal op Heemkundekring H.N. Ouwerling te stemmen. Hier klikken om te stemmen .

Heeft u geen internet of weet u niet hoe dat moet? Kom dan op maandag- of woensdagochtend tussen 10 en 12 uur met uw stembrief naar het heemhuis voor hulp en ondersteuning bij het stemmen.

Lagekerk 7

Uit DeurneWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
De voormalige boerderij van de familie Goossens, later familie Kemps - Goossens aan de Lagekerk 7 (op de plek waar anno 2012 de parkeerplaats van C1000 ligt
Rayonkantoor van de PNEM aan de Lagekerk.
Parkeerterrein van C1000 aan de Lagekerk in 2008.
Foto's: collectie gemeente Deurne

Op het adres Lagekerk 7 (Kadaster E80) stond tot 2 oktober 1972 een langgevelboerderij die ook wel Het Voorste Derp genoemd werd.


Het pand Lagekerk 7 werd op 2 oktober 1972 gesloopt. Deze kapitale boerderij is van 1716 tot 1972 steeds binnen de familie vererfd. Op 10 januari 1716 verkocht Jan Verouden de boederij Het Voorste Derp aan Jan Jansen van Loon en de weduwe Dirk Meulendijks voor 600 gulden. Er rustte toen een cijnsplicht op van 10 stuivers per jaar, te betalen aan de heer van Deurne. Waarschijnlijk kwam het goed kort daarop helemaal in handen van de weduwe Meulendijks. In 1741 en 1746 werd de boerderij bewoond door Heijlke Fransen en de weduwe Gielen Flipsen. Vanaf tenminste 1751 was Jan Eijmert Goossens, schoonzoon van eigenaar Nicolaas van de Boomen, de bewoner. Rond 1791 werd het huis vergroot en met pannen gedekt.

De eigenaren / bewoners waren:

Periode Eigenaar / bewoner Relatie tot vorige eigenaar
voor 1716 Jan Verouden man van Catharina van Doerne
1716-1737 Maria Hurkmans, weduwe van Dirk Meulendijks
Jan Jansen van Loon
koop op 10 januari 1716
1737-1769 Nicolaas van den Boomen gehuwd met Elisabeth Meulendijks, een dochter van Maria Hurkmans
1769-1783 Jan Eimert Goossens schoonzoon van Nicolaas van den Boomen
1783-1804 Elisabeth van den Boomen de weduwe Jan Eimert Goossens
1804-1839 Willem Jan Goossens zoon van Jan Eimert Goossens
1839-1876 Joannes Matheus Goossens zoon van Willem Jan Goossens
1876-1900 Willem Arnoldus Goossens zoon van Jan Mathijs Goossens
1900-1944 Harrie Goossens zoon van Willem Arnoldus Goossens
1944-1972 Johanna Lammers en (klein)kinderen weduwe en (klein)kinderen van Harrie Goossens

Op 20 november 1964 werd de toenmalige eigenaar (W.A. Goossens) door de staatsecretaris van het ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen, destijds verantwoordelijk voor monumentenzorg, in kennis gesteld van het feit dat hij voornemens was het pand "Lage Kerk" 7 als "beschermd monument" aan te wijzen. Het is er nooit van gekomen.

Het al enig jaren braakliggende terrein werd na de verkoop van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf verkocht aan de PNEM. Op dinsdag 30 november 1976 opende burgemeester Hoebens op deze plek een rayonkantoor van de PNEM. Na verhuizing van de PNEM naar de Fabriekstraat 24 werd het gebouw een tijdlang verhuurd aan kleinere bedrijven. Goorts en Coppens advocaten startte bijvoorbeeld in dit pand.

Rond 2008 is ook het "rayonkantoor" gesloopt en sinds die tijd is er de parkeerplaats van supermarkt C1000 te vinden.