U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Brand van 15 april 1763

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Bij de brand van 15 april 1763 ging het huis van de Vlierdense heer Johan Franciscus d'Aumerie op de Hazeldonk verloren.


De brand op de Hazeldonkse hoeve brak uit rond 10 uur 's morgens. Bij de brand gingen huis, stal, schuur en schop verloren. De oorzaak van de brand is onbekend. De schepenen van Vlierden legden hierover de volgende verklaring af:

Wij scheepenen van Vlierden tuygen ende certificeeren ter requisitie van de heer Johan Franciscus d'Aumerie, heere deser heerlijkheijt, dat op den 15e van de maant april 1763 des voormiddag omtrent tien uuren het ongeluk is gebeurt dat de huysinge, stallinge, schuur en schop van den requirant binnen deser heerlijkheijt Vlierden onder den haertgang Heuveleynd staende, gemeenlijk genaemd de Haseldonkse Hoeve, ten eenemaal is koomen aff te branden en door de vlam te verteeren. Verders verclaren wij dat de teul- ende groeslanderijen, bij en aen gemelte affgebrande huysinge gehoorende en gecultiveert werden, te samen in de verpondinge sijn 24 gl. ende coninxbeede 8 gl. 5 st. 12 penn. Wijders dat alhier binnen deze heerlijkheijt op den 2e november 1734 bij drossaart en scheepenen ingevolge Haar Ho.Mo. Resolutie van 6-2-1732 is gemaekt een reglement tot voorkominge en praecautie in cas van brandt en binnen dese heerlijkheijt brandgereedschap is en ook het gemaakte regelement is geobserveert en naergekomen.