Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Blijf ons steunen door lid of vriend te worden.
Tot 1 september is het heemhuis gesloten

Brand van 17 tot 23 mei 1948

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De brand van 17 tot 23 mei 1948 betrof een veenbrand in de peel genaamd Noorderpeelke.


De brand was waarschijnlijk aangestoken op maandag 17 mei, tweede pinksterdag, door zwemmers (in het kanaal van Deurne). De dag daarop werd directeur Toon Kuijpers van het Gemeentelijk Veenbedrijf hierover gewaarschuwd door de heer Van de Nieuwegiessen en ging hij ter plaatse poolshoogte nemen. Enkele pachters van een peelveldje waren bezig hun gestoken turf in veiligheid te brengen, maar moesten hun werkzaamheden vanwege de sterke rookontwikkeling staken. Omdat het terrein omsloten was door zandwegen, was er geen direct gevaar voor uitbreiding en werd besloten verder geen actie te ondernemen.

Maar op zaterdag 22 mei leek het rond 7 uur 's avonds erop dat de brand zich toch verder uibreidde. Kuijpers nam de situatie opnieuw ter plekke op en constateerde dat er geen sprake was van verdere uibreiding.

De wachtmeesters L. van Horrik en Koster gaven op zondag 23 mei opdracht aan de Liesselse brandweercommandant om de Peelbrand te blussen. Toevallig waren zij die dag actief in Liessel omdat de Wielerronde van Brabant dit dorp zou passeren. Die zondagmiddag werd rond half twee de Deurnese brandweercommandant Van den Broek gebeld door C. van de Mortel, commandant van de Liesselse brandweer, met de melding dat er onder Liessel een Peelbrand woedde en dat hij van de politie opdracht gekregen had die te gaan blussen, maar Van de Mortel vroeg zich daarbij hardop af of hij daartoe wel verplicht was. Van den Broek, die de situatie niet precies kon inschatten, gaf opdracht om het bevel van de politie op te volgen en spoedde zich, samen met directeur Toon Kuijpers van het Gemeentelijk Veenbedrijf, naar de brand. Kuijpers vertelde de brandweercommandant dat de brand al een week woedde, dat hij de situatie van dag tot dag in de gaten hield en dat het volstrekt zinloos was om te gaan blussen. Inmiddels was ook de brandweer van Neerkant ter plekke aan het blussen. Deze brandweer was richting Liessel gereden omdat men meende dat er een boerderij tussen Neerkant en Liessel in brand stond. Toen dit loos alarm bleek te zijn, ging Neerkant Liessel helpen met het blussen van de Peelbrand. Van den Broek vertelde de beide brandweercorpsen dat zij slechts hoefden uit te rukken voor een peelbrand als ze daartoe opdracht gekregen hadden van het gemeentebestuur of van een ambtenaar van het veenbedrijf en dat ze nu konden inrukken.

Het incident leidde tot veel wrevel tussen de Deurnese politie en het Gemeentelijk Veenbedrijf.