U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Décauville-baan

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een inmiddels verdwenen restant van een spoorlijntje, mogelijk ook van het type Décauville, aan de Leembaan. Foto coll. Hans van Hoek.

De aanduiding Décauville-baan is te vinden op de topografische kaart van Deurne van 1920 bij de Sint Jozefstraat.


Deze aanduiding slaat op het type spoorlijntje dat destijds parallel aan deze straat liep vanaf de steenfabrieken naar de leemskuilen voor transport van de gedolven leem.

In de raadsvergadering van 19 december 1930 kwam het spoorlijntje aan de Sint Jozefstraat ook ter sprake toen Willem Wijnen de toestand in de Sint Jozeparochie ter sprake bracht. Citaat uit de raadsnotulen[1]:

Het lid Wijnen vraagt hoe het staat met de werkzaamheden ter voorkoming van zandverstuivingen in de St.Josephparochie. Als straks de zon weer omhoog komt begint het weer. Spreker vindt het nu juist met den winterdag den geschiktsten tijd om er aan te werken. Men kan dan den grond door beplanting vastleggen. Ook verbetering van den weg door het Derp naar den Liesselschenweg eischt dringend verbetering. Volgens spreker kon nu het geschiktst gewerkt worden. Het is er trouwens hard noodig. Ook langs den grooten weg is het hard noodzakelijk om tusschen de tramlijntjes den grond aan te vullen; zelfs bij de kerkdeur staat geregeld een plas water, zoodat de kerkgangers niet zonder natte voeten binnen kunnen gaan. De voorzitter zal zien wat gedaan kan worden; hij zal den directeur van het G.O.B. opdragen een en ander na te gaan en met den heer Reij te bespreken wat tegen die zandverstuiving kan worden gedaan. Spreker gelooft wel dat die slechte toestand kan verholpen, althans heel wat verbeterd, worden. De ophooging van den grond tusschen de tramlijntjes moet door de steenovens geschieden; die zijn daarvoor aansprakelijk en spreker zal hun daarop wijzen. Wat het andere betreft, hiervoor zal zooveel mogelijk gezorgd worden. Het lid Wijnen raadt aan die wegen met sintels te verharden; ze zijn geweldig slecht en daarmede krijgt men althans een behoorlijke verharding. De voorzitter zal wel eens zien. De gemeente komt anders zoo zachtjesaan voor zeer groote lasten en kosten te staan. Het lid Wijnen zegt dat hetgeen hij vraagt toch werkelijk niet te veel is.
Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCE Nieuw adm.arch. Deurne inv.nr. 4/14