Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Derpsestraat 25

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Deze boerderij stond tegenover de voormalige huisartsenpraktijk van dokter Gerrits
Zij- en achteraanzicht van de boerderij van Tinuske Joosten
Foto: collectie RHCe
Dit schilderij is waarschijnlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog gemaakt door Johannes Dietvorst (1870-1949), die destijds inwoonde bij zijn gehuwde dochter mw. Haest-Dietvorst (1910-1989) op huize De Romein.
Tinus Joosten op zijn erf Derpsestraat 25 in 1970.
Foto: collectie Kees Pijs

Op het adres Derpsestraat 25 stond een inmiddels lang afgebroken boerderij.

Chronologie[bewerken]

 • Op 8 juni 1741 werd door de voogden over de minderjarige Cornelia Dirk Oldenzee de voogdijrekening opgemaakt. Tot haar bezittingen hoorden ondermeer een huis naast het kerkenhuis (waarschijnlijk is hiermee de kerkschuur aan de Lagekerk bedoeld) en nog een huisje dat eerst Willem Gommans en later Hermanus Nabben huurden voor vijf gulden per jaar.[1]
 • Op 29 oktober 1745 liet Gevard Mennen door de schepenen van Deurne een verslag maken van de reparaties die nodig waren aan een huis op het Derp, dat hij kort daarvoor gekocht had.[2]
 • Op 1 mei 1780 overleed Gevard Mennen en liet zijn bezittingen na aan zijn kinderen.
 • Bij de boedeldeling op 26 mei 1785 tussen Petrus (Peter) Nooijen (1758-1795), de zoon van wijlen Johanna Mennen (1734-1765), en Peter Hoeijmakers, de man van Petronella Mennen (1737), van de goederen van Gevard Mennen ontvangt eerstgenoemde het huis met een kleine huisje op het Derp.[3]
 • Op 2 februari 1788 verkocht Peter Hermanus Nooijen aan Antoni Huibers een huis met een klein huisje en de bijhorende landerijen op het Derp voor 1075 gulden.[4]
 • Op 21 april 1813 verkochten de ongehuwde broers Antoni en Lambert Huibers hun erfdeel in twee boerderijen op het Derp aan hun zuster Maria Huibers (1739-1814), de weduwe van Hermanus Manders.[5]
 • Bij de invoering van het kadaster in 1832 was de boerderij eigendom van Andreas Manders (1784-1864) en Huberdina Manders (1790-1860), de kinderen van Hermanus Manders.
 • Op 21 augustus 1864 overleed Andreas Manders (1784-1864) en kwam de boerderij geheel aan Hermanus Joosten en Anna Catharina Joosten (1831-1894), de kinderen van zijn inmiddels overleden zuster Huberdina Manders (1790-1860) gehuwd met Joannes (Jan) Joosten (1792-1858).
 • Op 14 april 1892 vond de boedeldeling plaats tussen Hermanus Joosten (1822-1892) en zijn zuster Anna Catharina Joosten (1831-1894). Anna Catharina ontving daarbij de boerderij met ruim 7 hectaren grond en betaalde aan haar broer 1200 gulden.[6]
 • Op 15 december 1893 maakte Anna Catharina Joosten (1831-1894) haar testament en legateerde daarin enige geldbedragen aan familieleden, voorts benoemde ze haar zwager Jan Mattijs van den Berkmortel en haar neef Petrus Johannes (Jan) Joosten (1852-1942) tot haar erfgenamen. Ook legde ze haar wens vast dat het goed niet publiek verkocht zou worden. Op 2 juli 1894 overleed ze.[7]
 • In september 1894 werd Petrus Johannes (Jan) Joosten (1852-1942) eigenaar van de boerderij en nam daarop een hypotheek van 1000 gulden.[8]
 • Voor zijn vertrek naar de Philippijnen maakte de missionaris Joseph Joosten (1884-1918) zijn testament waarin hij bepaalde dat zijn broer Martinus levenslang het vruchtgebruik mocht hebben van zijn erfdeel en dat de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus te Tilburg erfgenaam waren.[9]
 • In 1953 werd huisnummer A.37 van Martinus (Tinus) Joosten (1887-1971) hernummerd tot Derpsestraat 25.

De boerderij is inmiddels afgebroken, alleen de bomen herinneren nog aan het lange verleden van deze boerderij.

Literatuur[bewerken]

Theo Meulendijks - Het Derp, ene zijde Kerkeind, andere zijde Vreekwijk 1997.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. 8-6-1741 Rechterl. arch. Deurne momboirrekeningen inv.nr. 188/1 map 5
 2. 29-10-1745 Deurne Recht.Arch. inv.nr. 132 folio 137
 3. 26-5-1785 HICe toeg.nr. A-3183 Recht. arch. Deurne inv.nr. 112 fol. 70 verso
 4. 2-2-1788 HICe toeg.nr. A-3183 Recht. arch. Deurne inv.nr. 112 fol. 154
 5. 21-4-1813 Notarieel Archief Deurne repertoire nrs.117 en 118
 6. 14-4-1892 Notaris Karel Theodorus van Riet Deurne, inv. nr. 111. akte nr. 64
 7. 15-12-1893 Notaris Karel Theodorus van Riet Deurne, inv. nr. 113. akte nr. 194
 8. 22-9-1894 Notaris Karel Theodorus van Riet Deurne, inv. nr. 115. akte nr. 157
 9. 11-9-1911 Notaris de Leeuw Deurne, inv. nr. 150, akte nr. 194