U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Deurne-kermis

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deurne-kermis in 1920.
foto collectie Tij Kools
foto collectie Jasper Berkers
Kermis op de Markt in Deurne.
foto collectie Pierre van de Meulenhof
Kermisattractie in Deurne 2022

De kermis is van oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid van de wijdingsdag van de beschermheilige / patroonheilige van de plaats of gehucht. De vroegste vermelding van Deurne-kermis is van 1533. De Deurnese secretaris Gerard Nouts dateerde een schepenakte met XXXIII in de Doeren Kermesseweke.[1]


Een andere vroege vermelding van Deurne-kermis is in de gildecaert van het Sint Antonius-Abtgilde. Deze dateert van 1584 en is in origineel aanwezig in het archief van het gilde. Het is een perkamenten kaart van twee aaneengehechte bladen met een afmeting van 1,04 m. bij 37,5 cm.

In deze oorkonde wordt duidelijk gesproken van een verbeterd exemplaar. Met andere woorden er is ooit een oudere "caerte" van het gilde aanwezig geweest en de kermis zou daar ook in genoemd kunnen zijn.
De "caerte" bevat in totaal 22 artikelen. Zij geven voorschriften en regels (inclusief boetes) over het schieten op "den papegaey". over de "koning". teerdagen, vechtpartijen onderling, overlijden van broeders e.d.


In artikel 11 van de "caerte" van het gilde staat:

Item een igelijck van den schutten sal gehouden en verbonden sijn op pene nae-bescreven op ten Doerren kermijsdach jaerlix des sondags te weten voer Pincxten in de processie te commen mit sinen geweer ende met eenen gaeij off geselle inde processie om te gaen ende daer inne ten eijnde der processie toe te blijeven, offeren alsdan ter gewoonlicher plaetssen alsoo veele 1 st. ende niet utter processien te gaen voer seij weder in der kercken geweest en sijnn sonder consent ende orloff der dekens wie der contrarijen doet sal bruijecken X st.

Vrij vertaald:

Ieder van de schutterij is verplicht, op straffe hierna beschreven, om op de Deurnese kermisdag, elk jaar 's zondags voor Pinksteren, met de processie mee te doen en met zijn geweer en zijn echtgenote of verloofde in de processie mee te lopen. Hij moet daarin tot het einde blijven en op de gebruikelijke plaatsen telkens anderhalve stuiver offeren en niet zonder toestemming van de dekens de processie verlaten vóór zij weer in de kerk geweest zijn. Wie zich hier niet aan houdt wordt beboet met 10 stuivers.[2]

In de raadsvergadering van de gemeente Deurne en Liessel van 28 mei 1924 werd besloten de kermis met ingang van 1925 voortaan te houden op de tweede zondag na Pinksteren, de zondag na Sacramentsdag. Dit is nog steeds zo.

Door de Coronamaatregelen ging in 2021 voor het tweede jaar een streep door Deurne kermis. Het zou dat jaar extra feestelijk zijn vanwege Deurne 1300. Als alternatief zond Radio DMG op zaterdag 5 juni van dat jaar tussen 09:00 uur en 20:00 uur ‘Kermisradio’ uit met typische kermismuziek, luisteraars konden met een Kermisquiz meedoen en er waren radio interviews met de organisatie en exploitanten die eigenlijk in Deurne hadden moeten staan.

Onder een stralende zon werd vrijdagmiddag 17 juni 2022 in het Pastoor Roespark rond 17.00 uur de kermis geopend met dansoptredens van Colorfull Movement en Evolve. Deze dansers uit Deurne doen in augustus van dit jaar ook mee aan de Wereldkampioenschappen Streetdance in het Britse Blackpool. Vervolgens hield wethouder Helm Verhees een toespraak en kon het kermisvertier officieel van start en kunnen de bezoekers na bijna drie jaar weer het echte kermisgevoel ervaren.


In 1957
In 1957  
Botsauto's jaren '50
Botsauto's jaren '50  
In 1979
In 1979  
Opening van de Deurne-kermis juni 1991.
Opening van de Deurne-kermis juni 1991.  
Bronnen, noten en/of referenties
  1. Hans van de Laarschot (mede namens Ludo Boeije) - Uytbeyndelke 4 Deurnese kermis vervroegd in D'n Uytbeyndel nummer 107 (februari 2022) blz. 23, RHCe toegang 13183, schepenbank Deurne, inv.nr. 71, blad 109
  2. René Jansen - Meer dan 400 jaar kermis in Deurne - in: Weekblad voor Deurne/Peelbelang 19 mei, 27 mei en 3 juni 1993