U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Frans Swinkels (1957-2020)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Frans Swinkels
Frans Swinkels LR.jpg
Persoonsinformatie
Roepnaam Frans
Geboorteplaats Smakt
Geboortedatum 4 december 1957
Overl.plaats Helmond
Overl.datum 26 december 2020
Beroep(en) beleidsmedewerker
Het herstelde herinneringsbankje ter nagedachtenis aan Frans Swinkels.

Frans Swinkels (1957-2020) was als bestuurslid van de Werkgroep Behoud de Peel en beheerder van het archief van die groep een belangrijke pleitbezorger voor duurzaam natuurbeheer en -herstel.


Hij werd in 1957 in het Limburgse gehucht Smakt geboren en groeide op in Liessel.

Frans studeerde veehouderij, rurale planologie en milieukunde en in 1983 kwam hij de Werkgroep Behoud de Peel versterken. De hand van Frans was al snel zichtbaar hij zag de waarde van een goede archivering in en stak daar veel werk in. In ruim drie decennia bouwde hij een databank op van ruim 57.000 documenten. Die vulde hij tot vlak voor zijn overlijden nog aan. Hij kende veel ambtenaren, nog meer dossiers en wilde altijd het naadje van de kous weten. Buiten dossierkennis viel hij op door zijn vooruitziende blik. Daar kon de Brabantse Milieu Federatie ook haar voordeel mee doen, hij trad er in 1997 in dienst. Hij had al vroeg in de gaten dat er watertekorten zouden ontstaan. Dat dit ook in De Groote Peel voor problemen kon zorgen, zag Frans al van mijlenver aankomen. Samen met Europarlementariër Doeke Eisma maakte hij zich hard voor een zogeheten hydrologische beschermingszone van twee kilometer rond het nationaal park. Deze 'schil' - waarin de provincie de waterhuishouding op orde houdt - kwam er ook. Al decennia geleden dacht hij aan het oplossen van watertekorten. In de rest van Nederland bleef de enorme inzet van Frans ook niet onopgemerkt. De Vogelbescherming beloonde hem in 1990 met een Gouden Lepelaar.( Dat is een bijzondere prijs van Vogelbescherming Nederland en wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon die een meer dan gewone bijdrage heeft geleverd aan de bescherming van vogels).

Vanaf 1999 werkte hij als beleidsmedewerker bij de Brabantse Milieufederatie (BMF). In die tijd heeft Frans zijn enorme schat aan kennis en zijn netwerk gedeeld en verder vergroot, binnen Brabant en ook daarbuiten.
Frans legde gemakkelijk contact, met burger, boer, ambtenaar en bestuurder. Hij wist anderen te inspireren door de bevlogen manier waarop hij sprak over zijn liefde voor natuur en landschap in Brabant. Met geduld en doorzettingsvermogen heeft Frans veel bereikt voor de natuur en het milieu in deze provincie.

Frans zorgde er ook voor dat veel informatie bewaard bleef, in de omvangrijke bibliotheek en later ook in het digitale archief van de BMF. Hier hield Frans zich vooral bezig met vraagstukken rondom ecologie, geologie en hydrologie. Maar eigenlijk kon je met alle vragen rondom natuur en milieu bij Frans terecht. En iedereen kon bij hem terecht; vrijwilligers uit aangesloten organisaties, bezorgde Brabanders, ambtenaren, politici, collega’s van andere natuurbeschermingsorganisaties en zijn directe collega’s. Frans was altijd bereid om mensen te adviseren en verder te helpen. Hij legde verbindingen tussen mensen en zocht naar oplossingen.

Hij was meer dan twintig jaar werkzaam voor de milieuorganisatie en stond bekend als bevlogen natuurbeschermer die geen blad voor de mond nam. Hij was ook vicevoorzitter van Werkgroep Behoud de Peel. Na zijn overlijden kwam er in 2022 op de hoek van de Eikenlaan en het Leegveld een herdenkingsbank die in februari van dat jaar werd onthuld door directeur Femke Dingemans van de Brabantse Milieufederatie en de weduwe van Frans en zijn kleinkinderen. In het weekend van 20/22 augustus werd de bank door onbekenden vernield. Het gedeelte van de rugleuning waarin de inscriptie met de tekst: In duurzame herinnering Frans Swinkels, bevlogen natuurbeschermer uit de Peel die ter nagedachtenis aan hem was aangebracht, was er tussenuit gezaagd. Daarnaast was de herdenkingsboom, een zomerlinde, afgezaagd nadat deze in mei ook al beklad bleek te zijn met graffiti. Het herdenkingsbankje werd begin mei 2023 hersteld. Het kreeg een nieuwe rugleuning met dezelfde inscriptie.

In april 2024 was de herdenkingsbank opnieuw doelwit van vandalen. Het bankje werd compleet gesloopt en ook andere materialen van de gemeente Deurne en van Staatsbosbeheer waren op die plaats vernield.

Op 19 april 2017 gaf hij een lezing voor de heemkundekring met als onderwerp: De Peelregio en zijn breuken, een landschap bepalende historie met toekomst ?