U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Het Kontakt

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Kontakt is een informatieblad voor Zeilberg.

Het Kontakt werd opgericht op 10 augustus 1983. De redactie bestond toen uit vier personen, te weten: Jan van de Mortel, Gerard van Kalken, Mario Bouwmans en Frans Eevers. Herman Wildschut maakte de illustraties in die tijd.

Mutaties binnen de redactie[bewerken | brontekst bewerken]

Door de jaren heen zijn er niet veel, maar wel enkele mutaties geweest binnen de redactie. In 1987 werd zelfs een noodkreet geslaakt! Het Kontakt dreigde te stoppen vanwege een tekort aan redactieleden; Gerard van Kalken, Mario Bouwmans en Frans Eevers namen eind jaren tachtig afscheid. In de carnavalsoptocht van 1989 werd dat uitgebeeld met ‘een verbroken Kontakt’ (gescheurd) en een heel Kontakt (compleet). Dat betekende dat die noodkreet wat opleverde.

Per 15 april 1987 werd Mien van de Ven in de redactie welkom geheten, op 3 november 1988 volgde Frans Knapen, op 12 september 1989 Martien van Rijt en op 8 februari 1993 werd Jan van Ooij op slinkse wijze aan de redactie toegevoegd.

Frans Knapen ging studeren en gaf aan geen tijd meer vrij te kunnen maken voor de redactie. Hij ‘mocht’ gaan, als hij zorgde dat Jan van Ooij hem opvolgde. Dat is gelukt. Later, na afronding van zijn studie, is Frans weer teruggekomen in de redactie en is Jan van Ooij gebleven.

Tijdens de Zaailbergse Bonte Aovend van 2003, deed de redactie in het cabaretoptreden een oproep om te solliciteren, omdat de leeftijd wat hoog aan het oplopen was en de voorkeur werd uitgesproken voor een dame, omdat Mien al lange tijd de enige persoon van het vrouwelijke geslacht was. Die oproep deed Ellen van Berlo besluiten te solliciteren en tijdens de redactievergadering van 12 mei 2003 werd Ellen welkom geheten en met open armen ontvangen. Jan van de Mortel nam na het 20-jarig bestaansjubileum afscheid van de redactie en na hem volgden Jan van Ooij en Frans Knapen al snel. Opvolging was er in de personen van Franka Berkers, Monique van den Berkmortel en Stefan Aarts. Jan van de Mortel is bij zijn afscheid in 2003 tot ere-redactielid benoemd. Diezelfde eer viel Mien van de Ven te beurt bij haar afscheid van de redactie in 2014. Zij blijft wel de bundelgroep begeleiden. De redactie werd eerder al uitgebreid met Marina van de Munckhof, Ineke van der Kaag en Franka Vriens. Martien van Rijt werd in januari 2015 gehuldigd omdat hij 25 jaar deel uitmaakte van de redactie.

Van huis-aan-huis naar abonnement[bewerken | brontekst bewerken]

In de beginjaren verscheen Het Kontakt gratis huis-aan-huis in Zeilberg. Er werd een vrijwillige bijdrage gevraagd, maar dat schoot op een gegeven moment niet meer op. Met ingang van 1 november 1986 werd Het Kontakt een abonnementsblad. De kosten bedroegen toen fl. 5,00 per jaar. Momenteel (2021) bedraagt de prijs voor tien Kontakten per jaar de som van € 6,50. De redactie is van mening dat iedereen in staat moet zijn abonnee te worden. Het mag geen kwestie zijn van het geld niet kunnen missen. Daarom ook is de redactie de vele trouwe adverteerders veel dank verschuldigd. Zij maken het mogelijk om aan dat streven vast te blijven houden.

Andere activiteiten[bewerken | brontekst bewerken]

Een aantal malen heeft de redactie van Het Kontakt in dezelfde samenstelling, maar onder een andere naam het Infoboekje Zeilberg uitgebracht. En ook werd in 1989, na de festiviteiten in het kader van 75 jaar Zeilberg een extra foto-editie uitgebracht. De bundelgroep kon deze activiteiten niet echt waarderen. Zij vonden het niet netjes dat de hulp van de bundelgroep daarmee werd gepasseerd. Overigens is in 2008 (?) besloten om de bundelgroep een eigen naam mee te geven: ’t Roapklupke. Door Corona is in maart 2000 besloten om de activiteiten van de bundel groep te stoppen en vanaf dat moment worden de Kontakten maandelijks gebundeld, gevouwen en geniet afgeleverd door de drukker (Smits Drukwerk).

Financiële problemen[bewerken | brontekst bewerken]

In de ‘èèrme taid’, toen Jan van de Mortel en Mario Bouwmans zich maandelijks uitsloofden met het in elkaar zetten van Het Kontakt - alles werd toen nog geknipt en geplakt, titels en paginanummers werden met wrijfletters tevoorschijn getoverd - kwam het voor dat er helemaal geen geld meer in kas was. Een F werd gemaakt van een E en een P van een R. Tot ze zover door alles heen was, dat Mario Bouwmans voorstelde een prijsvraag uit te schrijven. Mensen zouden dan moeten raden hoeveel verschillende lettertypes gebruikt waren. Toen Jan vroeg wat dan de prijs zou moeten zijn, zei Mario “fl. 10,00 uit ons eigen tès.”, Waarop Jan zei: “Kunnen we voor dat geld dan niet beter wat nieuwe wrijfletters gaan kopen!!??”

Argusoog[bewerken | brontekst bewerken]

Argusoog speelt een cruciale rol in de geschiedenis van Het Kontakt, ook in het leven van Jan van de Mortel. Niet altijd was men blij met wat Argusoog schreef. Zo heeft ene heer Meijer ooit gedreigd met een advocaat omdat zijn friettent leeg bleef nadat Argusoog geschreven had dat het wel heel lang duurde voordat er weer friet gebakken werd in Zeilberg. Mensen bleken wel te komen kijken, maar binnenkomen was er niet bij… In een weerwoord door de heer Meijer, gaf hij nogal af op het personeel dat hij overgenomen had. Dat had weer tot gevolg dat die in de telefoon klommen en zo kwam het dat Jan van de Mortel op een gegeven moment ’s ochtends om half elf in het ziekenhuis zat bij een van die personeelsleden, die toevallig op dat moment opgenomen was. Jan moest dat als ‘vadder van Het Kontakt’ weer even rechtpraten…

Al veel eerder werd Het Kontakt landelijk nieuws. In een interview hadden deken Hein Tops en kapelaan Van Rens hun afkeuring uitgesproken over de nieuw geïnstalleerde bisschop Ter Schure. Deze zou te conservatief zijn en zou bijvoorbeeld gezegd hebben dat hij homofielen de communie zou weigeren. Dit was voor Tops en Van Rens niet acceptabel. Een aantal bezorgers weigerde vervolgens dat nummer van Het Kontakt rond te brengen en een rel was geboren. Een interview dat Mario Bouwmans daarna had met bisschop Ter Schure bleek ook weer opzienbarende uitspraken te bevatten, waarna opnieuw de krant en Omroep Brabant ruimte gaven aan dit grote nieuws, dat door Het Kontakt wereldkundig gemaakt was.

Mario Bouwmans was, zoals hij dat zelf noemde, de ‘jonge hond’ in de redactie. Zo kon het ook voorkomen dat hij in conflict raakte met Gerard van Kalken over het woord ‘commotie’. Mario had dat woord gebruikt, maar dit was niet naar de zin van Gerard. Hij kende het woord niet en vond dat Mario ander taalgebruik moest aanleren. Mario daarop: “En van zo iemand moeten ze hier in Zeilberg dan leren lezen en schrijven…”

In gesprek met...[bewerken | brontekst bewerken]

Niet elk “In gesprek met…” (een maandelijks terugkerend item in de vorm van een interview met een of meer inwoners van Zeilberg) liep altijd zoals het hoorde. Zo waren Jan van Ooij en Martien van Rijt eens bij de Toinhoisboys op bezoek geweest voor een interview. De terugweg verliep behoorlijk slingerend en telkens als Jan wat teveel naar links dreigde te gaan, was het Martien die riep “rechts, rechts!”. De vergadering daarna, zei Jan: “En ik dacht nog wel dat Martien eigenlijk een linkse rakker was...”

Huidige redactie[bewerken | brontekst bewerken]

De redactie bestaat nu (oktober 2021) uit Martien van Rijt, Ellen van Berlo, Monique van den Berkmortel, Ineke van der Kaag en Stefan Aarts. De maandelijkse redactievergaderingen vinden plaats in Den Draai. In de bundelgroep (momenteel op non-actief a.g.v. Corona), de distributiegroep en de bezorgersgroep hebben ook nog eens zo'n zestig mensen hun maandelijkse vrijwilligerswerkzaamheden. Het Kontakt wordt maandelijks gedrukt en gebonden door Smits Drukwerk

Het aantal abonnees is in de loop der jaren teruggelopen, mede als gevolg van de digitalisering (w.o. Facebook). Zo nam het aantal abonnees af van bijna 1100 in 2000 naar ca. 750 in 2021.

In de zomermaanden is er een stop. Het Kontakt verschijnt tien keer per jaar.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]