U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Historische geografie en cultureel erfgoed

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Doel van Historische Geografie is het bestuderen en interpreteren van het Deurnese cultuurlandschap in heden en verleden. Een landschap is in de loop van de prehistorie en historie gevormd tot wat het nu is, met zijn kenmerken uit alle eeuwen. Zowel de mens als de natuur hebben daar hun bijdrage aan geleverd.


De werkgroep Historische Geografie van de heemkundekring H.N. Ouwerling wil door studie en veldverkenning proberen te achterhalen hoe die ontwikkeling van wegen, gehuchten, akkers en weilanden heeft plaatsgevonden. Waarom liggen de wegen waar ze nu liggen? Welke gehuchten in Deurne hebben de rijkste geschiedenis? Een middel om dat te doen, is het bestuderen van kaarten van allerlei soort en herkomst betreffende de gemeente Deurne. Daarbij wordt niet alleen gedacht aan topografische en kadasterkaarten, maar ook aan hoogtekaarten, geologische en geomorfologische kaarten, hydrologische kaarten, bodemkaarten, enz.

Door vergelijking daarvan, uiteraard in samenhang met de grondige bestudering van archiefbronnen en verkenning in het veld, kan een betrouwbaar beeld ontstaan van bewoningspatronen, wegenstructuren, waterlopen, bodemgebruik enz. in het verleden. Eén van die archiefstudies is reeds jaren in volle gang: het bestuderen van oude toponiemen, d.w.z. de namen van wegen, waterlopen, akkers en weilanden, bossen en nederzettingen. Zo kan een veel completer beeld ontstaan van het Deurnese verleden. Niet alleen vragen we ons af waar bijvoorbeeld de Proostsluizen lagen die in de uitgiftebrief van de gemene gronden uit 1326 voorkomen, maar ook waarom die daar lagen en sinds wanneer.

De werkgroep Historische Geografie kan in nauwe samenwerking met de werkgroep Archeologie optreden. Archeologische vondsten kunnen het historisch-geografisch onderzoek ondersteunen, en historisch-geografisch onderzoek kan op zijn beurt weer archeologische verwachtingen voor een bepaald gebied voorspellen. Verder kan uiteraard ook nauw samengewerkt worden met de werkgroepen Beeld en Geluid, Docu-Data-Deurne, Educatie, Genealogie en Monumenten.

Uiteindelijk kunnen resultaten van de werkgroep worden gepubliceerd in de Deurnese Historische Reeks, uitgegeven door het Durninum-fonds, DeurneWiki of in de vorm van een "Historische Atlas van Deurne". Daarvoor is materiaal beschikbaar. Tevens kan de werkgroep ondersteuning bieden bij het beleid in Deurne omtrent naamgeving van bijvoorbeeld straten, en kan de werkgroep ook assisteren bij de planvorming in de gemeente Deurne op het gebied van bescherming en ontwikkeling (identiteitsversterking) van historisch-geografische elementen in het landschap.

Externe link[bewerken | brontekst bewerken]