U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Jan Teunis Smits

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jan Teunis Smits
Persoonsinformatie
Volledige naam Jan Teunis Smits
Roepnaam Jan
Geboorteplaats Vlierden
Geboortedatum circa 1666
Overl.plaats Vlierden
Overl.datum circa 1745
Partner(s) Eijngellen van den Boomen (circa 1668-circa 1715)
Beroep(en) landbouwer, bierbrouwer, winkelier, herbergier

Jan Teunis (Tonis) Smits (circa 1666-circa 1745) was landbouwer, winkelier, bierbrouwer, herbergier en armmeester in Vlierden.


Jan was een zoon van de Vlierdense landbouwer Antonis Dirk Jan Smits (circa 1635-1674) en Lijsken Jan Thijssen Verhees (circa 1640-circa 1675).

Hij huwde op 18 februari 1691 in Deurne met Eijngellen (Engel(ke), Engelina, Angela) van den Boomen (circa 1668-circa 1715), dochter van Simon van den Boomen (circa 1630-1668) en Maria Vloeijmans (circa 1637-circa 1704). Bij zijn huwelijk woonde Jan in Someren.

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

  1. Anthonius Smidts, (Vlierden 6 maart 1692 - na 1749). Hij huwde met Joanna Conincx (1686-na 752).
  2. Elisabeth (Lijsbet), (Vlierden 23 april 1593 - na 1745). Zij huwde met Lambertus Vervordeldonck (1689-1775).
  3. Lutgardis (Luijtje) Smidts, (Vlierden 17 september 1694 - Asten 5 november 1758). Zij huwde met Johannes Fransen (1693-circa 1751), alias Johannes van de Loverbosch.
  4. Sijmon (Simon), (Vlierden 2 februari 1698). Hij werd priester en was vanaf 1733 pastoor in Vessem.
  5. Theodorus Smidts, (Vlierden 28 oktober 1699-voor 1702).
  6. Lutildis Smidts, (Vlierden 18 februari 1701).
  7. Theodorus, (Vlierden 19 november 1710 - circa 1712).

Uit een voogdijrekening uit 1694 blijkt dat hij winkelier was en onder meer olie en zout, boter en diverse waren verkocht.

Op 21 mei 1700 lieten de zieke Claes Willems en zijn vrouw Maijken Hendricx, de weduwe van Simon van den Boomen, hun testament maken. Ze vermaakten hun goederen aan Jan Sijmons van de Boomen en aan Engelke, de vrouw van Jan Teunis Smits en dochter dochter van Marij Hendricx, en ook aan Jan Lenssen van Loon.

Op 15 september 1701 kocht Jan Teunis Smits, voor de ene helft, en Peter en Catolijn Wouter Ysbouts voor de andere helft, van juffrouw Beatricx Colen een huis met hof, brouwhuis en schuur, genaamd De Kievith. De koopsom was 1.300 gulden.

Op 26 februari 1704 procedeerde Jan Anthonis Smits tegen Gerit Wilberts Welten over de betaling van een vertering.

In 1705/1706 betaalden de Vlierdense borgemeesters voor het maken van de Vloeieindse brug 6 gulden en 17 stuivers aan Jan Tonis Smits.

Op 8 juli 1706 kocht Jan Teunis Smits van de erven Geertruyd van Luytelaer twee vijfde deel van een huis met hof en bijhorende wei- en teullanderijen te Vlierden, ter plaatse genaamd de Straet. De koopsom bedroeg 163 gulden, vermeerderd met de 50e penning. Het huis stond naast huize De Kivieth.

Op 4 juni 1710 verkocht Jan Teunis Smits aan Anthony Huybert Smits voor 63 gulden een akker genaamd den Horrenstreep.

Op 22 november 1710 kocht Jan Smits uit Vlierden een huis, hof etc. onder Vlierden, Asten en Deurne, van zijn broer Peter Smits die te Waldorp woonde. De verkoper had het goed geërfd van zijn ouders.

Op 6 december 1710 verkocht Jan Smits uit Vlierden aan Jan Boogarts uit Aarle een huis, hof en aangelag onder Aarle, genaamd den Cauwenbergh.

Op 1 januari 1715 leende Jan Tonis Smits te Vlierden aan vorster Marcus Sauvé en diens broer Daniel, schoolmeester te Asten een bedrag van 86,25 gulden tegen een rente van 4 gulden per jaar.

In 1715/1716 werd aan Jan Tonis 19 stuivers betaald wegens deelen en nagel aent schoolhuijs gelevert.

Op 11 februari 1715 kreeg Jan Tonis Smits als armmeester van de schepenen toestemming om goederen onder Vlierden, Deurne en Asten te verkopen.

Op 23 februari 1715 kocht Jan Anthonis Smits van Heijlke, de weduwe van Peter Meulendijks en gehuwd met Jan Peter Slegers, en haar kinderen Dirck, Anneke, gehuwd met Peter Thomas, en Catelijn, een stuk hooiland genaamd het Foortje, belend door aan het ene einde de Aa en aan het ander einde de Hoogh Beerdonck.

Op 25 september 1715 werd Jan Antonis Smits, tapper en brouwer, in verband met de impost van de dranken getaxeerd op 75 gulden.

Op 4 januari 1716 kocht Jan Teunis Smits van Gerrit Jacobs van den Boomen uit Deurne een hooibeemd onder Lierop van 2 lopensen en 30 roeden.

Op 5 november 1716 werd Jan Antonis Smits als tapper en brouwer getaxeerd op 60 gulden voor de impost van de dranken.

Tot 1767 beschikte de gemeente Vlierden niet over een eigen raadhuis. In de herberg van Jan Anthony Smits was een kamer die dienst doet als zogenaamde raadskamer. Deze kamer verhuurde Jan aan de gemeente. In de Vlierdense borgemeestersrekening van 1721-1722 werd dit als volgt omschreven: item comt Jan Tonis Smits voor een jaer camerhuer voor de raetcamer en voor vuer en ligt voor een geheel jaer de somma van seven gulden.

In 1718/1719 leverde hij aan de gemeente drie vaten kalk en anderhalf pond nagels.

Op 3 maart 1718 werd Jan Antonis Smits als tapper getaxeerd op 60 gulden voor de impost van de dranken.

Op 25 augustus 1718 kocht hij voor 19 gulden een hooiland dat na het overlijden van Dries Jan Rulens in de steek was gelaten (geabbandonneerd is blijven liggen).

Op 6 februari 1719 procedeerde hij tegen Daniel Sauvé uit Asten. Zo ook op 1 oktober 1719, en toen tevens tegen diens broer Marcus Sauvé, die hem sinds 1 januari 1715 nog 85 gulden schuldig waren en waarvan maar een gedeelte was afgelost.

Op 26 mei 1725 ontving hij 37 gulden wegens verteerkosten bij de verkoop van de goederen van Joseph Hendrik Verdeuseldonck.

Op 20 juni 1725 kocht hij van de curatoren over de verlaten boedel van de kinderen van wijlen Joseph Verdeuseldonk het Venneken voor 28 gulden.

Op 17 maart 1731 kocht hij van Dirck Antonis Verdeuseldonck een stuk teulland in de Weege voor 52 gulden.

Op 2 oktober 1734 beleende Isbout Wouter Isbouts uit Vlierden aan Jan Teunis Smits een stuk hooiland te Oostappen voor 135 gulden.

Op 30 juli 1736 droeg hij het batig saldo van ruim 181 gulden van de armenkas per 10 maart 1735 over aan de schepenen. borgemeester, armmeesters en kerkmeesters van Vlierden.

Op 19 september 1737 kocht hij van Francis Bogaers hooiland genaamd in het Voortjen.

Op 16 september 1738 procedeerde Jan Simon Conincx, als collecteur van het jaar 1727, tegen Jan Anthony Smits, wegens een niet betaalde restant bieraccijns, wegens de post van de weduwe van Jan Roelofs.

Op 31 december 1745 vond de erfdeling van de nagelaten goederen plaats tussen zijn kinderen. De brouwerij in de Straat kwam in handen van zijn schoonzoon Lambert Vervoordeldonk.