U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

De Kamp

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Kamp)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...
Bezig met het laden van de kaart...
Bezig met het laden van de kaart...

De Kamp is zowel een algemene benaming voor een veld als een specifieke benaming, al dan niet voorafgegaan door bijvoeglijke naamwoorden als grote, oude, nieuwe, hoge, voor specifieke percelen grond onder Deurne.

Over de betekenis van de kamp-namen meldt Ton Spamer in zijn Een karretje op den zandweg reed… het volgende:

Kamp-namen komen veelvuldig voor in het oostelijk deel van Brabant. Het woord is afgeleid van het Latijnse -campus- en lijkt oorspronkelijk dezelfde betekenis te hebben gehad als 'veld', namelijk de open, woeste, soms hoger gelegen vlakte en in een latere fase als aanduiding voor omheinde of afgesloten ruimte of een door tuinen of hagen omgeven perceel. Volgens Vervloet zouden individuele kampontginningen zich op deze zandgronden in optima forma ontwikkeld hebben, omdat het systeem van de 'gemeynten' bestond. Deze waren voor gemeenschappelijk gebruik van de bewoners bedoeld. De kampen zijn daarvan door verkoop afgesplitst ten gebruike door individuele ontginners. Andere benamingen daarvoor zijn gelookt, hof, goed en erf. Volgens Jansen waren het voornamelijk kleine akkertjes waaromheen een haag van de oorspronkelijke begroeiing was blijven staan. Daardoor hadden ze een besloten karakter: gelookt = gesloten. Volgens Hendrikx deed deze ontwikkeling zich vanaf ongeveer de 10e eeuw voor en waren het oorspronkelijk eenmansontginningen of los gegroepeerde boerderijzwermen, bestaande uit boerderijen met huiskampen en veebochten, waaromheen zich langrepelakkers en aangelagen bevonden. Deze werden omringd door bos, dat voor beweiding werd gebruikt. Door afsplitsing groeiden hier bepaalde gehuchtkernen uit (Beijers/Van Bussel). Kamp is een individueel, uit het veld gewonnen en door een heg of een houtkant besloten perceel.

De Kamp ten zuiden van de kern van Liessel werd bij de invoering van het kadaster in 1832 gebruikt als benaming van de percelen kadastraal sectie G 629-649. De Kamp bij het Loon omvatte toen de percelen sectie G 201-231. Voor detaillering zie de projectiekaart sectie G 1832 op de huidige situatie.

De Kamp onder Neerkant werd in 1832 gebruikt voor de percelen sectie I 247-278. Voor detaillering zie de projectiekaart sectie I van 1832 op de huidige situatie.