U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Kerkstraat 5

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kerkstraat 5 na de nieuwbouw van 1955.
Foto Ton Hartjens
Kerkstraat 5 op een briefkaart.

Het pand Kerkstraat 5 werd in 1955 gebouwd in opdracht van bakker Christ van de Ven.


In juni 1960 vroeg Van de Ven vergunning aan voor het bouwen van een garage. Op 16 mei 1967 werd het pand overgenomen door de familie Vedder. Later verhuisde bakkerij Vedder naar het naastgelegen pand Kerkstraat 3 en 3a.

Chronologisch overzicht tot 1961

De vroegste vermeldingen van bewoning op deze plek zijn van 1650 en 1656 toen Aert Jan Meulendijks eigenaar was van een klein huiske met daarbij drieëneenhalve lopense grond.

Op 19 januari 1694 verdeelden de erfgenamen van wijlen Aert Jan Meulendijks de door hem nagelaten goederen. Het huis met een lopense grond ging daarbij naar Hendrik van der Bloemen, die gehuwd was met Maria, de dochter van Aert.

Op 15 mei 1736 kocht Van der Bloemen voor 135 gulden van de erfgenamen van Gerrit Claas Claus een naast zijn erf gelegen schuur.

Op 17 mei 1741 daagde Maria Meulendijks de Deurnese smid Arnold Elbers voor het gerecht. Zij had al twintig jaar een perceel grasland in gebruik, maar nu had Elbers een deel daarvan zelf in gebruik genomen. Ze eiste voor het gerecht daarvoor een genoegdoening van elf gulden. Op 21 juli 1741 werd het geschil voor de rechtbank opgelost[1]

Op 10 april 1752 verkocht Maria, de weduwe van Hendrik van der Bloemen, haar huis voor 750 gulden aan Joannes Eimericus (Jan) Goossens.

Op 19 januari 1755 was er een brand in het Haageind, de benaming Haageind gold tot aan de kerk, waarbij het huis van Jan Goossens, bewoond door Thomas Timmermans, volledig afbrandde en het huis en de andere kant van de straat en een groot huis daarnaast groot gevaar liepen. Het huis werd herbouwd. Op 10 augustus 1756 was de herbouw gereed.

Op 30 oktober 1788 verhuurde Elisabeth van de Boomen, de weduwe van Jan Goossens, het huis met het latere kadastrale nummer C 659 aan luitenant Jacob van Dam. Zelf woonde zij in het naastgelegen huis C 658. Latere bewoners van het huis van Van Dam waren Godefridus Boneens of Beneens (1798) en Louis van den Berg met de weduwe van Simon van Lieshout (1803).

Op 9 februari 1804 werden de erfgoederen van Jan en Elisabeth Goossens-van den Boomen door hun kinderen verdeeld. Zoon Jan ontving daarbij het huis met de dubbele woning.

Op 14 januari 1814 verkochten de broers Willem en Jan Goossens de dubbele woning aan hun zus Maria, de weduwe van Johannes de Veth.

Bij de invoering van het kadaster in 1832 werden als bezittingen van de weduwe De Veth genoemd:

  • Sectie C 657 - huis 720 m²
  • Sectie C 658 - huis en erf 132 m²
  • Sectie C 659 - huis en erf 82 m²

Het gebouw op C 658 en 659 was een dubbel pand.

Toen Maria Goossens, de weduwe van Johannes de Veth, op 6 februari 1844 op 98-jarige leeftijd stierf was zij de oudste inwoner van Deurne. Ruim acht jaar na haar overlijden werd op 2 augustus 1852 haar nagelaten boedel verdeeld. Daarbij kregen haar gezamenlijke kinderen Nikolaas, Antony, Maria Josepha, Johanna en Helena het dubbele pand.

Op 5 maart 1863 vond opnieuw een erfdeling plaats. Daarbij werden Johannes, Anna Catharina en Johanna Maria, gehuwd met Hendrik Leenen uit Asten, de kinderen van het echtpaar Antonie Goossens en Johanna de Veth, de nieuwe eigenaars. Bij notariële akte van 18 juli 1864 werd Anna Catharina alleen eigenaar van het geheel. Zij bouwde op C 657 en 958 een nieuw huis en vernieuwde de woningen op C 658 en 659. Het geheel werd op 1 mei 1873 in gebruik genomen.

Nadat Anna Catharina Goossens op 7 juni 1889 ongehuwd was overleden werden door haar broer en zus de door haar nagelaten goederen op 2 oktober 1889 in de herberg van de kinderen Wouter Janssens publiek te koop aangeboden. De definitieve verkoop, die twee weken later zou moeten plaatsvinden in de herberg van Pieter Johannes Truijen ging niet door.

Op 1 april 1890 werd de boedel tussen de kinderen Goossens verdeeld, waarbij Johannes alleen eigenaar werd. Op 18 juni van dat jaar verkocht hij het huis, inmiddels kadastraal sectie C nummers 1399, 1400, 1398 en 1394, voor 1.800 gulden aan de koopman Christiaan Wouters.

Op 13 maart 1891 verkocht Christiaan Wouters het huis met totaal 684 m² grond, sectie C 1793 en 1794, voor 1.650 gulden aan de Deurnese landbouwer Francis van de Ven.

In 1895 vestigde hun dan twintig jaar oude enige zoon Peter Francis er na een verbouwing een broodbakkerij. Het ene huis met 520 m² kreeg toen kadastraat sectienummer C 1801 en het andere huis met 100 m² grond kreeg sectie C 1802.

In 1936 kreeg het ene huis met stal en erf, groot 680 m², sectienummer C 1854 en het andere huis van 30 m² sectienummer C 1855.

In 1938 werd zijn zoon de broodbakker Christ van de Ven de nieuwe eigenaar.

In 1955 liet hij het huis slopen en het tegenwoordige pand nieuw bouwen. In 1961 werd en nog een aanbouw geplaatst.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Jan Bakens - Beschrijving panden Kerkstraat.

  1. RHCe Schepenbank Deurne en Liessel, 15e eeuw - 1810 toegang 13183 inv.nr. 22 folio 199 verso en idem inv.nr. 131 folio 89 verso.