U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Klokken uit de oude toren van Vlierden

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De twee klokken uit de oude toren van Vlierden bereikten in 1936 hun eindbestemming in Sumatra


In 1736 waren de klokken in de toren van oude kapel van Vlierden gebarsten en daarom besloten de Vlierdense drossaard, schepenen, armmeesters en kerkmeesters op 17 mei van dat jaar om deze te vergieten tot twee nieuwe klokken. Jean Petit kreeg daartoe de opdracht. Omdat de nieuw te gieten klokken 85 pond zwaarder waren dan de oude moest voor de extra spijs 42 gulden en tien stuivers worden bijbetaald. De Helmondse smid Willem van Liempd bracht wegens geleverd ijzerwerk en arbeidsloon aan de klok 19 gulden in rekening. De smid Gerit Willems leverde ook nog voor drie gulden en vier stuivers ijzerwerk en arbeidsloon. Meester timmerman Peter Verhees haalde de oude klokken naar beneden en hing de nieuwe klokken op. Hij rekende daarvoor, inclusief het geleverde houtwerk, drie gulden. Ook Jan Goort Gijben diende met betrekking tot de klokken een rekening van twee gulden en 17 stuivers in en Hendrik Smits rekende twee gulden en 15 stuivers voor de riemen om de klepels in te hangen. Met nog enkele andere kleine onkostenposten, zoals een gulden en 9 stuivers voor vervoer van en naar Helmond, kostten de twee nieuwe klokken aan de Vlierdense gemeenschap 78 gulden gulden 8 stuivers en 8 penningen.

Waarschijnlijk zijn de klokken van de oude kerk bij de staatsregeling van 1798, toen de toren eigendom werd van de gemeente Vlierden, verhuisd naar de schuurkerk en later naar de huidige kerk.

Over het latere lot van beide klokken worden we ingelicht door pastoor Peters die in zijn memoires noteerde: In september 1936 gratis afgestaan aan de missie der Capucijnen op Sumatra twee oude luiklokken. Op de grootste klok stond: R. van Heugten P. Bolle schepi Smits kerckmr. Jean Petit me fecit anno 1736. Op de kleine klok, die boven gebarsten was, stond: Petit et Fritsen me funderunt.

Omtrent de definitieve verblijfplaats van de klokken worden we geïnformeerd door een brief van de apostolisch vicaris van Padang van 31 december 1936 aan de Vlierdense pastoor met de volgende inhoud:

Zeer geachte Heer Pastoor,
Ik was bijzonder aangenaam verrast toen ik vorige maand, in Medan zijnde, er twee luiklokken zag, welke Pater Dagobertus had meegebracht, twee flinke klokken! Omdat er groote behoefte aan was, heb ik ze aanstonds een bestemming gegeven. De groote is in Siantar gekomen waar thans Pater Aurelius (Kerkers) is, waar een vrij groote kerk is en dat een beetje stad is. De tweede heb ik gegeven aan het district Balige, waar Pater Dagobertus ook is en waar reeds verschillende kerkjes zijn. Ze kwamen dus wel uitstekend van pas en konden onmiddellijk haar dienst beginnen te doen. Nu ze al eeuwen de geloovigen van Vlierden ten kerkdienst riepen, zoowel bij hoog feesten als bij uitvaarten, hopen we dat ze nog eenige eeuwen denzelfden dienst aan onze Bataksche christenen zullen kunnen bewijzen. Ik dank U dus allerhartelijkst ervoor. U hebt ons werkelijk een grooten dienst bewezen.
L.F.M. Brans Apost.Vic. van Padang

Daarmee ontsnapten de twee oude Vlierdense klokken aan de klokkenroof van 1942.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Henk Beijers - De klokken uit de oude toren van Vlierden in D'n Uytbeyndel nummer 4 voorjaar 1984