U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Meest voorkomende achternaam in Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het is een hachelijke zaak om een lijst op te stellen van de meest voorkomende achternaam in de geschiedenis van Deurne.


Allereerst zou dan een heldere definitie gegeven moeten worden van de achternaam. Worden spellingvarianten van een bepaalde achternaam onder één noemer gebracht? Worden bijvoorbeeld alle dragers van de achternamen Noije, Noijen, Nooijen, Noe en Noë apart geteld of worden ze gerangschikt onder de tegenwoordig meest gebruikte spellingvariant Nooijen? Worden de in de doopboeken dikwijls gebruikte patroniemen, de voornaam van de vader, meegeteld als achternaam? Hoe wordt omgegaan met personen die in de loop van hun leven vermeld worden met verschillende achternamen en de verschillende schrijfwijzen van dezelfde achternaam? Wat te doen met de nog levende Deurnenaren, waarvan we de gegevens in verband met de privacy-wetgeving niet of onvoldoende kunnen achterhalen?

Vervolgens komt de vraag aan bod: wie was Deurnenaar? Worden, bij de samenstelling van de lijst, ook personen meegerekend die niet in Deurne geboren zijn, maar hier wel kortere of langere tijd gewoond hebben? Ook moeten we bedenken dat we slechts van de laatste 300 jaar van de 1300 jaar Deurnese geschiedenis enigszins betrouwbare gegevens hebben en dat die van vóór 1811 zeer onvolledig zijn.

Bij de samenstelling van onderstaande lijst, waarbij gebruik gemaakt is van een genealogisch bestand van ruim 107.000 personen, is als criterium gehanteerd dat de drager van de betreffende familienaam bewijsbaar in Deurne geboren is, waarbij spellingvarianten onder één naam zijn gebracht. Als familienaam is hier aangehouden de achternaam van de vader, zoals die vermeld staat bij de geboorte/doop van het kind. Alleen familienamen die meer dan 200 keer in het bestand voorkwamen, werden in deze lijst opgenomen. Gerealiseerd dient te worden dat deze lijst slechts een momentopname is, die in de loop van de tijd en bij nader lokaalhistorisch onderzoek aanpassing behoeft.

Met spellingsvarianten
geboren in Deurne
Achternaam Aantal
Martens 1216
Van de Mortel 1190
Manders 787
Aarts/Aerts 496
Jans(s)en 470
Meulendij(c)ks 461
Van de(n)n Ber(c)kmortel 436
Munsters 413
van de(n) Ker(c)khof 409
Goossens 406
Kui(j)pers/Cui(j)pers 381
Van H(e)ugten 373
No(o)ije(n)/Noe 333
Frans(s)en 322
Van den Heuvel 321
Van Bommel 308
Joosten 282
Ber(c)kers 251
Coolen/Koolen 245
Strijbos(ch) 236
van den Broek 222
Jacobs 215

Indien als criterium wordt aangehouden dat men in Deurne of Vlierden is overleden tussen 1810 en 1961 dan is onderstaande tabel het resultaat.

Overleden in Deurne
tussen 1810 en 1960
Achternaam Aantal
Van de Mortel 407
Manders 311
Aarts 240
Martens 241
Goossens 210
Munsters 167
Van de Kerkhof 164
Janssen 155
Van den Heuvel 145
Meulendijks 146
Van Heugten 146
Jacobs 142
Fransen 137
Joosten 131
Van Bommel 127
Van den Berkmortel 118
Strijbosch 104
Kuijpers 96
Koolen 82
Nooijen 78
Van den Broek 72