U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Miljoenenparadijs

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Rijnbode 16 oktober 1912

Het miljoenenparadijs was in het begin van de vorige eeuw een benaming voor de gemeente Deurne en Liessel. Deze bijnaam dankte de gemeente aan de enorme winsten die destijds door het Gemeentelijk Veenbedrijf gemaakt werden met de vervening van de Peel en de verpachting van de ontgonnen gronden.


Een fraai voorbeeld van de welvaart destijds in Deurne is een artikel in De Rijnbode van 16 oktober 1912, waarin onder de kop Gemengde Berichten gemeld wordt:

Er zullen niet veel gemeenten in ons land zijn, die er zoo goed voorstaan als de gemeente Deurne.
In deze in N.-B. gelegen gemeente zijn bijna geen armen. De weinigen die er zijn, genieten onbekrompen onderstand.
Belasting wordt er niet geheven, omdat men die niet noodig heeft.
En zoo goed is men er bij kas, dat men verleden jaar ter gelegenheid van het ambtsfeest van den pastoor dezen een orgel van f 1500 wilde geven, een besluit, dat echter niet goedgekeurd werd door de Gedep. Staten van Noord-Brabant.
Vanwaar nu die welstand?
Deurne heeft enorme bezittingen in de Peel, de Hoogeveenstreek, langs de Brabantsch-Limburgsche grens.
Uit de verpachting harer gronden trekt de gemeente rijke inkomsten en eens moet ze zelfs een bod van een millioen gulden hebben afgeslagen, omdat ze niet wist wat ze met het geld aanvangen zou.
Voor den bouw van een R.-K. Kerk wil men nu een subsidie geven van maar even f 50 000.[1]


Referenties