U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Sint-Willibrordusparochie in Zeilberg

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Parochie Zeilberg)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het parochiële centrum van Zeilberg.
Foto: collectie gemeente Deurne
Het voormalige Huize St. Willibrordus in Zeilberg (Rijksmonument).
Foto: collectie gemeente Deurne.
Links de onderwijzerswoning en rechts de voormalige lagere jongensschool van Zeilberg.
Foto: collectie Jan van de Mortel

De Sint-Willibrordus parochie in Zeilberg kwam op 21 juni 1914 tot stand en werd wegens gebrek aan kerkgangers in 2011 weer opgeheven.


De bevolkingsgroei van Deurne was zodanig, dat de gelovigen niet meer naar behoren in de Sint-Willibrorduskerk aan de Markt in Deurne ontvangen konden worden zodat een grotere kerk of een nieuwe parochie noodzakelijk werd.

In de kerk van de oude parochie Deurne werd op de 21e juni 1914 bekend gemaakt, dat Zeilberg met directe ingang een zelfstandige parochie was geworden. Pastoor / Deken Bots deelde dat zelf mee aan de mensen in de kerk door een brief van bisschop W. van de Ven van 's-Hertogenbosch voor te lezen.

Het gehucht Zeilberg "met aanhoorigheden Kulith, Riet, Merlenberg, Hanenberg, Kranenmortel, Breemortel en Voorpeelweg (tot aan Griendtsveen) en thans tot de parochie Deurne behoorende, afgescheiden van de moederkerk en tot eene afzonderlijke en zelfstandige parochie verheven met alle rechten en verplichtingen die daaraan, naar de wetten der kerk zijn verbonden." De nieuwe parochie behield als patroon de H. Willibrordus.

Er werd een kerkbestuur opgericht, bestaande uit pastoor / deken Bots als tijdelijke pastoor en als voorzitter en navolgende drie kerkmeesters:

Na een en ander te hebben overwogen werd de plaats uitgezocht en is kerkbestuur onder leiding van architect Franssen aan het werk gegaan.

Op 26 juni 1914 werd de kerk door pastoor / deken Bots ingezegend, met assistentie van pastoor Piggen en kapelaan De Kort uit Deurne. De klokken waren reeds gewijd op 15 mei 1914 door pastoor / deken Bots met assistentie van kapelaan Van den Heuvel. Op 26 juni werd de eerste Heilige Mis opgedragen.

Kerk, pastorie en klooster waren kant en klaar, maar Zeilberg zat nog steeds zonder pastoor. Pastoor Piggen werd op 28 juni officieel ingehaald. Op 30 juni 1914 kwamen de Zusters Franciscanessen naar het klooster in Zeilberg.

De lagere meisjesschool werd op 1 juli 1914 door pastoor Piggen ingezegend. Er werd toen gestart met 102 leerlingen, terwijl 45 kinderen de kleuterschool bezochten.

De Zeilbergse jongens waren toen nog aangewezen op de lagere jongensschool aan de Visser in Deurne. Het plan was om de jongensschool op 4 augustus 1914 aan te besteden, het plan werd echter vertraagd door de Eerste Wereldoorlog.

Op 31 juli 1914 werd de stormklok geluid. Alle dienstplichtigen moesten onder de wapenen. Alle mannen tot 36 jaar werden opgeroepen.

In april 1915 werd de jongensschool uiteindelijk aanbesteed. Zoals voor de andere bouwwerken" was C. Franssen uit Roermond de architect. Aannemer was Th. de Bijl uit Deurne, metselaar was P. van de Mortel.

De onderwijzerswoning werd in oktober 1915 betrokken door Piet Leenhouwers uit Tilburg en 2 november 1915 werd de lagere jongensschool in Zeilberg in gebruik genomen. Onderwijzeres was onder andere Cornelia Johanna Jansen (1894-1974) uit Deurne, dochter van rijksveldwachter Christiaan Jansen (1865-1941).

Bernardus van Rijt (1835-1914), geboren in Neerkant 18 april 1835 en lid van de H. Familie, was op 1 juli 1914 de eerste overledene van de nieuwe Sint-Willibrordusparochie in Zeilberg.. Antonius Petrus (Toon) Mansvelders (1914-1978) was de eerste dopeling, die in de Zeilbergse parochiekerk werd gedoopt. Om precies te zijn op 5 juli 1914 werd hij door pastoor Piggen gedoopt.

Op 21 juni 1939 was het groot feest in Zeilberg: parochie Zeilberg bestond een kwart eeuw, pastoor Piggen vierde zijn zilveren pastoorsfeest en de zusters Franciscanessen vierden dat ze 25 jaar in de parochie Zeilberg werkzaam waren.

Met het ontstaan van de parochie van de Heilige Willibrord kwam er een einde aan de zelfstandige parochie van Zeilberg.