U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Parochie van de Heilige Jozef

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zegel Sint-Jozefparochie 1948 met Sint-Jozef als timmerman afgebeeld.
Afbeelding collectie Anton Vissers
De eerste steenlegging heeft plaatsgevonden op 28 oktober 1919 door pastoor Fr. Meuwese op de daartoe aangewezen bouwplaats. aangeduid als het Pastoorsbos in de Derpse Hei.
Foto collectie parochie van de Heilige Jozef
75-jarig bestaan.

De parochie van de Heilige Jozef ontstond op 7 november 1920 en ging op 1 januari 2007 op in de parochie van de Heilige Willibrord.

Oprichting[bewerken | brontekst bewerken]

23 oktober 1919 werd door Monseigneur Wilhelmus van de Ven, de toenmalig bisschop van 's-Hertogenbosch, opdracht gegeven tot het oprichten van een nieuwe parochie binnen het grensgebied van de Sint-Willibrordusparochie in Deurne en wel voor het gebied bezuiden de spoorlijn Eindhoven-Venlo.

Deze opdracht werd door vicaris-generaal J. Pompen van het bisdom gegeven aan Frans Meuwese, die werd benoemd tot pastoor-assistent te Deurne. Vrij snel na de opdrachtverlening werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de nieuwe Sint-Jozefkerk. Deze steen werd aan de rechterzijde bij het hoogaltaar, vlak bij het Mariabeeld, ingemetseld.

De officiële benoeming van Frans Meuwese tot pastoor van de parochie van de Heilige Jozef ging pas op maandag 27 november 1919 in, de dag waarop de parochie van de Heilige Jozef tot een afzonderlijke en zelfstandige parochie werd verheven.

De bouw van een eigen kerkgebouw werd met voortvarendheid ter hand genomen, waarbij zowel de moederkerk van Deurne, als het bestuur van de gemeente Deurne en Liessel, volgens de toen algemeen gangbare normen, grote financiële steun verleenden. Op 3 november 1920 werd de Sint-Jozefkerk, met toestemming van het bisdom, door pastoor Meuwese ingezegend en werd er een eerste stille heilige mis gelezen.

Op Sint-Willibrordusdag, 7 november 1920, werd de eerste plechtige heilige mis gecelebreerd; deze dag geldt als de geboortedag van de parochie. De officiële kerkelijk installatie van de pastoor moest toen echter nog gebeuren. Deze plechtigheid vond op 23 november 1920 plaats door de toenmalige deken van Asten Th. Moussauld, waarbij pastoor Roes van Deurne en pastoor Piggen van Zeilberg als getuigen aanwezig waren.

Stichtingsbestuur[bewerken | brontekst bewerken]

Naast voorzitter pastoor Frans Meuwese bestond het stichtingsbestuur uit de navolgende vier personen:

Onderwijs[bewerken | brontekst bewerken]

De eerste lagere school in de wijk was een openbare school voor jongens en meisjes onder het bestuur van de gemeente Deurne en Liessel. Deze school kwam op 1 mei 1922 gereed. Voordien moesten de kinderen uit de wijk naar de school in de oude parochie waar het onderwijs verzorgd werd door de fraters van Tilburg en de zusters Franciscanessen van Veghel.

Het kerkbestuur wilde een bijzondere school stichten zodat het onderwijs op katholieke grondslag kon worden gegeven door hiervoor aangesteld katholiek personeel. Op 20 maart 1938 vond de overname van de openbare school plaats. Het merendeel van het personeel werd niet overgenomen. De nieuwe school voorzag uitsluitend in het geven van onderwijs aan jongens.

De meisjes konden naar een eveneens nieuw gestichte school waarvoor monseigneur A.F. Diepen op 8 mei 1937 toestemming verleende aan de zusters van het Allerheiligste Hart van Jezus uit Moerdijk die inmiddels binnen de parochie waren gehuisvest in het nieuwe Sint-Jozefklooster.

Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen werd het wenselijk de jongens- en meisjesschool en de kleuterschool qua bestuur te ontkoppelen van het kerkbestuur alsook van de zusterorde. In oktober 1970 werden de voorbereidingen getroffen om te komen tot het samenstellen van een schoolbestuur en in november 1970 kon een schoolbestuur de onderwijstaken van het kerkbestuur overnemen.

Opheffing parochie[bewerken | brontekst bewerken]

De parochie van de Heilige Jozef werd door de ontkerkelijking en het gebrek aan wereldgeestelijken opgeheven. Van 1 januari 2007 tot 1 januari 2015 maakte de katholieke geloofsgemeenschap in de wijk deel uit van de parochie van de Heilige Willibrord, en sinds 1 januari 2015 van de Parochie Heilige Willibrord Deurne.