U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Rijkspostspaarbank in Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Reclame voor spaarbankboekjes van de Rijkspostspaarbank eind 19e eeuw.

Het filiaal van de Rijkspostspaarbank in Deurne werd op 1 april 1881 opgericht.


De oprichting van de Rijkspostspaarbank vond op 1 april 1881 plaats. In de Staatscourant van 25 maart 1881 wees de minister van Waterstaat het hulppostkantoor in Deurne ook voor deze dienst aan.

Elke inlage moest minstens 25 cent bedragen. Teneinde ook het terzijde leggen van kleinere bedragen makkelijk te maken, waren aan de kantoren kosteloos formulieren verkrijgbaar, ingericht om daarop 20 frankeerzegels van vijf cent vast te hechten. Zodra het formulier geheel gevuld was, en dus een waarde van een gulden vertegenwoordigde, kon het als ene gewone inlage worden aangeboden. Alle inlagen werden door de postbeambten ingeschreven in een spaarbankboekje, dat kosteloos verstrekt werd. De eerste inlage moest persoonlijk ingelegd worden, volgende inlagen konden ook door een ander geschieden. terugbetalingen konden alleen aan de inlegger zelf of aan zijn gemachtigde plaats hebben.

In de Zuidwillemsvaart werd maandelijks gemeld wat "aan het kantoor der posterijen te Deurne" in de loop van die maand op de spaarbankboekjes was ingelegd, was terugbetaald en hoeveel nieuwe spaarboekjes waren uitgegeven.