U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand afdeling Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Katholieke Jonge Boeren van Liessel achter het parochiehuis.
Voor informatie zie foto: 25.489 a
Foto: collectie LHE

De Rooms-Katholieke Jonge Boerenstand (RKJB) afdeling Liessel ging later op in de Katholieke Plattelands-Jongeren (KPJ) Liessel.


De vereniging werd opgericht in 1924 in het zaaltje van de zustersschool onder auspiciën van de Boerenbond Liessel. Er werden zestien leden ingeschreven en het tweede jaar dertig leden.

Het eerste bestuur bestond uit:

  • Voorzitter: M. van Oosterhout
  • Secretaris: J. van Someren
  • Leden: F. Hoeben en M. Smits
  • Technisch adviseur: meester Van Helden
  • Geestelijk adviseur: kapelaan Van Teeffelen

Op de tentoonstellingen van 1928 en 1929 wist de afdeling Liessel de eerste prijs te behalen.

Op 30 januari 1945 werd in café Veltmans een heroprichtingsvergadering gehouden, 51 leden meldden zich aan.
De doelstelling was als volgt geformuleerd: Het opvoeden van de leden tot godsdienstige, rechtschapen en plichtsgetrouwe volwassenen.

In 1949 werd het 25-jarig bestaan gevierd, in 1964 het 40-jarig en in 1974 het gouden jubileum.

Er werden vooral culturele en sportieve activiteiten georganiseerd, maar ook studiebijeenkomsten en excursies.

In 1952 werd de eerste gemengde sportdag gehouden. In 1955 bedroeg het aantal leden 98 daarna liep het ledenaantal sterk terug.

In 1966 gingen de RKJB en BJB samen op in KPJ afdeling Liessel.