U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Sint-Vincentiusvereniging Deurne

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sint-Vincentiusvereniging Deurne

In 1854 vond in Deurne de "Conferentie van den H. Willibrordus van de Vereeniging van den Hl. Vincensius van Paulo plaats . De doelgroep waren rooms-katholieke mannelijke algemene armen.

Doelstelling[bewerken | brontekst bewerken]

Artikel 2 der Algemeene bepalingen luidde:

Geen liefdewerk moet geacht worden vreemd te zijn aan de Vereeniging, ofschoon zij meer bepaaldelijk ten doel heeft het bezoeken van arme gezinnen. De leden der Vereeniging maken zich dus de gelegenheid ten nutte, om vertroostingen te bieden aan de zieken en gevangenen, om onderwijs te bezorgen aan arme, verlatene of gevangene kinderen en godsdienstige hulp te verschaffen aan hen, wien het daaraan in doodsgevaar ontbreekt.

Werkwijze[bewerken | brontekst bewerken]

De belangrijkste taak van de leden was het huisbezoek bij de armen. In aanmerking komende gezinnen werden wekelijks bezocht door twee "broeders", steeds dezelfde per gezin zodat een vertrouwensband kon ontstaan. Materiële nood werd gelenigd door het geven van geld of hulp in natura. Tegelijkertijd werd getracht door vermaningen en het beschikbaar stellen van stichtelijke lectuur de ontvangers "op het rechte pad" te brengen of te houden. Op de wekelijkse vergadering brachten alle leden van de conferentie hun bevindingen en de gedane aanvragen ter tafel. Dit was strak gereglementeerd, zoals uit de onderstaande artikelen van het reglement blijkt:

Artikel 19
Na het openingsgebed, dat telkens door een ander lid moest worden uitgesproken, geeft de penningmeester het bedrag van de kas op en van de bij de laatste zitting ingehouden inzameling, opdat ieder zijne aanvrage om ondersteuning kunne regelen naar de hulpmiddelen der conferentie.

Artikel 20
Men deelt vervolgens de bons ter ondersteuning in natura uit. Elk lid wordt vervolgens door de president opgeroepen en zegt luide hoeveel hij vraagt en voor hoeveel gezinnen.

Artikel 21
De onderstand moet stiptelijk bij de armen gebracht worden in het tijdsverloop van de ene zitting tot de andere. Het tijdstip wordt aan de voorzichtigheid van ieder lid overgelaten.

artikel 25
Bij het einde der zitting doch voor het gebed doet de penningmeester de inzameling, waartoe elk lid door eene aan zijne middelen evenredige, maar altijd geheime gift bijdraagt.

De Conferentie van den H.-Willibrordus functioneerde als afdeling Deurne van de nationale Vereeniging van den H.-Vincentius van Paulo, opgericht in 1846 en bestuurd door de Hoofdraad te Den Haag, als "verenigingspunt" van alle Nederlandse bijzondere raden en conferenties.

Bestuursleden[bewerken | brontekst bewerken]