U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Sint Jozefstraat 93

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Situatie 2022
Het rechtse gedeelte was café met daarboven (groene deur) opslag voor haver en gerst
foto collectie Hennie Slaats

Het adres Sint Jozefstraat 93 is vooral vermaard vanwege de bierbrouwerij Het Anker die daar vanaf begin 17e eeuw tot 1917 gevestigd was.

Chronologie

 • Op 17 augustus 1628 vond de boedelscheiding plaats tussen Joost Hendrik Leemputten en zijn zuster. Ze deelden het goed dat hun ouders, Hendrik Joosten Leemputten en zijn vrouw Enneke, hadden nagelaten. Het huis op Vreekwijk, dat aan een zijde was begrensd door Sanctus Spiritus (de bezittingen van de tafel van de Heilige Geest of armentafel) viel toe aan Joost. Het is niet bekend of Joost Leemputten de brouwerij in dit pand zelf startte of voorzette. Na het overlijden van Joost hertrouwde zijn weduwe Lijske met Hendrik Aart Teggers.
 • Op 27 april 1644 verhuurde Hendrik Aart Teggers zijn deel van de bierbrouwerij met de bijhorende landerijen aan Dirk Hendrik Aarts, die gehuwd was met Hendrika Jan Goloffs.
 • Op 8 mei 1652 werd Hendrik Aart Teggers ook eigenaar van een resterend vierde deel van het huis met het brouwgetouw en wat daar bij hoorde.
 • Op 21 november 1696 verhuurde Jan Daniëls van Bree, de schoonzoon van Hendrik Aart Teggers, die inmiddels eigenaar van het huis met de brouwerij was geworden, het geheel aan zijn eigen schoonzoon Jan Claas Martens alias Verhoeven voor een periode van 4 jaar voor een huursom van ƒ 16,50 per jaar.
 • Op 24 september 1701 moest worden opgegeven wat de grootte was van de in Deurne aanwezige brouwketels, dit in verband met de te betalen dorpsbelastingen. Er waren toen in Deurne zeven bierbrouwers, waaronder Jan Daniëls van Bree.
 • Op 27 november 1715 lieten Jan Daniëls van Bree en zijn vrouw Josina Hendrik Aart Teggers hun testament maken en bepaalden daarin dat hun zonen Arnoldus en Hendrik voor hun trouwe diensten het brouwhuis met alles wat daarbij hoorde en ook de waterput zouden erven.
 • Op 3 mei 1720 vond de boedeldeling plaats tussen de erfgenamen van Jan Daniëls van Bree. Het huis met de brouwerij en alles wat daarbij hoorde ging daarbij naar zoon Hendrik.
 • Op 2 oktober 1739 vond een boedeldeling plaats tussen de erfgenamen van Wilhelmina van Bree, een zus van Hendrik van Bree. Zij was inmiddels eigenares geworden van de brouwerij. Ze was gehuwd geweest met Jan Claassen Verhoeven. De brouwerij met bijbehoren ging naar haar zoon Martinus.
 • Op 20 mei 1767 was Helena Smits, de tweede vrouw en inmiddels weduwe van Martinus Verhoeven, eigenares van het goed op Vreekwijk.
 • In 1808 was Martinus van den Boomen, een zoon van Wilhelmus Wilbert van den Boomen en Maria de dochter van Martinus Verhoeven, houder van het brouwerspatent.
 • Op 16 augustus 1823 werd Martinus bij de boedeldeling van zijn overleden ouders eigenaar van de brouwerij.
 • Bij de invoering van het kadaster in 1830 bleek de brouwerij van Martinus van den Boomen tot de kleine brouwerijen te behoren waar jaarlijks 40 brouwsels werden gemaakt.
 • Op 7 juni 1855 deelden de kinderen van wijlen Martinus van den Boomen de onroerende goederen, die in totaal geschat werden op 165.000 gulden. Martinus en Wilbert van den Boomen werden toen samen eigenaar van het huis en de brouwerij.
 • In 1919 werden Elisabeth Verhoeven en Martinus van den Boomen, respectievelijk de weduwe en zoon van Wilbert van den Boomen, eigenaars van het pand met de brouwerij.
 • In 1928 ging het geheel in eigendom over naar de steenfabriek Van Daal-Goossens. Later kwam het goed in handen van de weduwe Bertha Rovers-Bankers en haar dochter Jozien.
 • In 1995 verkocht de weduwe Rovers het pand aan Adrianus van Osch en Stevens. Zij lieten het pand renoveren.