U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Stationsstraat 38

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voorgevel van het pand

De bewoningsgeschiedenis van het pand Stationsstraat 38 gaat terug tot 16 mei 1907 toen de kinderen van Wilhelmus Lutters vergunning kregen voor de bouw van een blok van twee woningen in de Stationsstraat op de kadastrale sectie E 1416.


Het kavel waarop gebouwd werd was een stukje van een perceel bouwland dat bij de invoering van het kadaster in 1832 sectienummer E 6 had en 2.18.10 hectare groot was. De akker hoorde bij de goederen van hoeve Ten Velde die eigendom was van de familie De Smeth. Rond 1867 verkocht de familie De Smeth een groot deel van haar grondbezit, waaronder perceel sectie E 6, dat zich uitstrekte van de protestantse kerk tot aan de Heuvelstraat, aan notaris Van Riet.

Rond 1871 verkocht Van Riet een gedeelte van dit grote perceel aan metselaar Willem Lutters. Zijn kinderen kregen in 1907 vergunning voor de bouw van een blok van twee woonhuizen.

Op 18 mei 1912 verkochten Gerard, Henri en Tjeu Lutters de twee woningen met tuin, sectie E 1859 en E 1860, samen 0.08.50 hectare, voor een bedrag van 4.200 gulden aan de aannemer Hendrik Philippart.

In de Zuid-Willemsvaart van 14 augustus 1920 verscheen de volgende advertentie:

Ondergeteekende H. Philippart-Goossens Stationstraat Deurne, geeft hiermede kennis, dat hij zijne zaak in Porcelein- en Aardewerk , Galanteriën, enz., heeft overgedaan aan den Heer M. Ahout-Goossens en bedankt het publiek voor de genoten gunst en het in hem gestelde vertrouwen. H. Philippart-Goossens.
Naar aanleiding van bovenstaande heb ik de eer hiermede bekend te maken, dat ik de geheele winkelzaak van den Heer H. Philippart-Goossens heb overgenomen, en beveel mij beleefd aan in de gunst van het geachte publiek van Deurne en omstreken! M. Ahout-Goossens.
Deurne, 14 Augustus 1920
.

Mevrouw Ahout hield het met haar winkel niet lang vol want nog in 1921 kocht Philippart het huizenblok terug van Ahout.

Rond 1927 verkocht Philippart de huizen aan de winkelier Antoon Berkers, die er enkele jaren later bij zijn tabaks- en suikerwerkwinkel ook de de sigarenfabriek betrok, die tot dan op het adres Derp A.101 aan de Liesselseweg gevestigd was.

Tijdens de oorlogsjaren, toen er niet aan tabak te komen was, werden de lege winkelschappen op het adres Stationsstraat B.16 gevuld met boeken en werd het een commerciële uitleenbibliotheek.

Vanaf 1995 was de Wereldwinkel tot 2009 in dit pand gehuisvest.