U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Theodorus Beijers (1797-1853)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dirk Beijers
Persoonsinformatie
Volledige naam Theodorus Beijers
Roepnaam Dirk
Geboorteplaats Vlierden
Geboortedatum 10 september 1797
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 12 maart 1853
Partner(s) Justina van Neerven (1793-1862)
Beroep(en) landbouwer
Stamboom.png Beijers

Theodorus (Dirk) Beijers (1797-1853) was landbouwer op Voort en vanaf 1840 op de Peelklamp aan de Zeilbergsestraat.


Dirk was een zoon van Gerardus Beijers (1759-1811) en Engelberta Colen (1771-1811).

Hij huwde op 19 mei 1821 in Vlierden met Justina (Josina) van Neerven, (Bakel 2 september 1793 - Deurne 20 maart 1862), dochter van Judocus van Neerven (1755-1833) en Joanna van Berlo (1755-1807).

De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:

 1. Gerardus (Gerrit), (Vlierden 8 maart 1822 - Bakel 8 maart 1872). Hij huwde met Maria Agnes Jacobs (1821-1883).
 2. Johannis, (Vlierden 8 december 1823 - Deurne 5 juni 1830).
 3. Engelina, (Deurne 27 september 1826 - Venray 17 januari 1899). Zij huwde op 20 november 1854 in Venray met Wilm Verheijen (Venray 1827-1903 Venray).
 4. Petronella, (Deurne 29 mei 1829 - Deurne 22 oktober 1896). Zij huwde met Lourens Janssen (1830-1892).
 5. Johannis (Johannes), (Deurne 17 oktober 1833 - Zeilberg 24 maart 1913). Hij huwde met Goverdina Evers (1832-1892).
 6. Joost (Josephus), (Deurne 13 april 1836 - Deurne 13 april 1875). Hij was landbouwer en bleef ongehuwd.

Op 27 maart 1824 leende hij van Arnoldus Rovers een geldbedrag van 250 gulden. Dat is waarschijnlijk ook het moment dat hij zich vanuit Vlierden op Voort vestigde.

Zowel bij de volkstelling van 1829 als bij die van 1839 werkte zijn schoonzus Catharina van Neerven als meid in het gezin.

Op 29 april 1833 verkocht hij met zijn vrouw, zijn zwager Francis van Neerven en zijn schoonzus Catharina van Neerven voor 300 gulden het erfdeel van een huis onder Bakel met landerijen onder Bakel, een weiland onder Deurne en hooiland onder Helmond aan Jasper van Neerven uit Bakel.[1]

Op 20 mei 1840 kocht Dirk Beijers voor 2.300 gulden van Johannis van de Mortel een huis, schuur, stalling, moestuin aan de Peelklamp, ongeveer ter hoogte van het tegenwoordige adres Zeilbergsestraat 59, met daarbij dertien percelen bouw- en weiland onder Deurne, samen groot 6 bunder 9 roeden 77 ellen, het derde deel van een perceel hooiland onder te Helmond, groot 39 roeden 10 ellen, het derde deel van een perceel hooiland onder Lierop, groot 41 roeden en een zesde deel van een ander perceel hooiland aldaar, groot 96 roeden 20 ellen.

Ook op 20 mei 1840 verkocht hij voor 380 gulden aan zijn zwager Francis van Neerven zijn 1/7 erfdeel van de ouderlijke boerderij onder Vlierden.

Op 3 november 1840 nam hij, met zijn zwager Francis van Neerven als borg, een hypotheek van 1.500 gulden bij Pieter Jansen en een hypotheek van 800 gulden, met zijn zwager Johannis van Tilburg en zijn broer Willem Beijers als borgen, bij Johannes van de Mortel. De schuldvordering van 800 gulden droeg Van de Mortel korte tijd later over aan Pieter Jansen. In 1860 was de hypotheek nog niet afgelost en werd deze door de schuldeisers overgedragen aan Willem Venmans.

Toen zijn vijf kinderen op 16 februari 1863 de nagelaten ouderlijke boedel verdeelden, bestond die uit de volgende goederen:

 1. Een huis met erf, bouwland en weiland onder Deurne, kadastraal sectie D de nummers 438, 633, 639, 999, in sectie E de nummers 280, 316, 354, 355, 985, 312, 313, 314 en 315, samen groot 4.82.17 hectare.
 2. Een derde onverdeeld van hooiland onder Helmond, in sectie C 480, groot voor het geheel 0.39.10 hectare.
 3. Een derde onverdeeld van hooiland onder Lierop, sectie A 816, groot voor het geheel 0.41.00 hectare.
 4. Een zesde deel onverdeeld van hooiland onder Lierop, sectie A 40, groot voor het geheel 0.96.20 hectare, samen geschat op 2.601 gulden.
 5. Bouw- en weiland onder Deurne, sectie D 127, 133 en 1099, samen groot 1.27.60 hectare, geschat op 600 gulden.
 6. Een paard, drie koeien, twee malen en een kalf, samen geschat op 630 gulden.
 7. Twee karren, een ploeg, een eg, schoppen, rieken, gaffels, hakken, zeisen, zigten, tobben, een karn, vaten, kuipen, ketels, emmers, koe- en paardenbakken, een wasketels en verder landbouwgereedschap, geschat op een waarde van 210 gulden.
 8. Al het voorhanden zijnde koper-, tin-, ijzer- en aardewerk, drie tafels, tien stoelen, twee kasten, drie kisten, twee rekken, banken, drie bedden met toebehoren, bed- en tafellinnen, handdoeken, linnen, een huisklok, een partij spek en vet, samen geschat op 270 gulden.
 9. 12 mud rogge, 5 mud boekweit, 30 mud haver en even, samen geschat op 230 gulden.
 10. 2.50.00 hectare te velde staande rogge, geschat op 450 gulden.
 11. 3.000 pond hooi en 6.000 pond stro, geschat op 180 gulden.
 12. Alle bomen en houtgewassen op de voorschreven goederen staande, geschat op 180 gulden.
 13. Een geldbedrag van 750 gulden dat door Gerrit Beijers als voorschot op op zijn erfdeel is ontvangen en dat hij nu inbracht.
 14. Een geldbedrag van 750 gulden dat door Petronella Beijers als voorschot op haar erfdeel is ontvangen en dat zij nu inbracht.
 15. Een geldbedrag van 750 gulden dat door Engelina Beijers als voorschot op haar erfdeel is ontvangen en dat zij nu inbracht.
 16. Aan contant geld werkelijk in deze boedel aanwezig 1.069 gulden.

De totale waarde van de nagelaten boedel bedroeg daardoor 8.670 gulden.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Notarieel repertoire Beek en Donk inv.nr. 183