U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Voetbalvereniging SSS Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Voetbalvereniging Sport Staalt Spieren (SSS) werd in de winter van 1929-1930 opgericht in Liessel op het Loon.


De oprichting van deze voetbalvereniging werd gemeld in De Zuid-Willemsvaart van 4 januari 1930.[1] Op 20 december 1929 ging voorzitter G. Veldhuizen[2] naar het gemeentehuis om aan de burgemeester te vragen of de nieuw opgerichte voetbalclub mocht beschikken over een terrein van 50 tot 60 aren op de Loonsche heide, zo'n 40 tot 50 meter ten westen van de weg Deurne-Liessel. Omdat de burgemeester afwezig was, werd hem geadviseerd het verzoek schriftelijk in te dienen. Op 28 december deed hij dat, samen met secretaris Arn. van Loon. Om aan de slag te kunnen wilden ze graag snel antwoord en sloten een postzegel bij voor het tegenbericht. Nadat veldwacht Hendrik Verstappen had gerapporteerd dat de ligging van het terrein geen bezwaar vormde voor vergunningverlening gaf het college van Burgemeester en Wethouders op 21 januari 1930 schriftelijk toestemming om tot wederopzegging gebruik te maken van het genoemde perceel. Voor nadere aanwijzingen of afbakening van het terrein konden de aanvragers zich vervoegen bij genoemde veldwachter.[3]

Er werd verder niets meer vernomen van deze club, waarschijnlijk vanwege de oprichting van de Liesselse rooms-katholieke voetbalvereniging Victoria in 1932.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Zie Delpher: De Zuid-Willemsvaart van 4 januari 1930
  2. Waarschijnlijk was de voorzitter Georgius Petrus Veldhuijzen (1899-1976)
  3. RHCe toegang 13180 Gemeentearchief Deurne 1813-1950 inv.nr. 130/20