U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Willibrordklok van 1474

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Willibrordklok van 1474 in de toren van de Deurnese Sint-Willibrorduskerk ging evenals de grotere tiendklok verloren bij de torenbrand van 3 februari 1737.


Hendrik Ouwerling maakte gewag van een briefje dat hem onder ogen kwam en waarop de tekst stond die op deze klok vermeld zou zijn. Als meest waarschijnlijke tekst noemde hij:

WILLEBRORDUS HIET IC
ALLE QUAET VERDRIVE IC
DE LEVENDE EN DE DOODE LUYDE IC
GOBBEL MAES GOOT MI.
ANNO DOMINI MCCCCLXXIIII

Op deze klok stond een afbeelding van Maria met een kind op haar schoot.

In de collectie van Berdie Scheepers-van den Broek bevindt zich een fotokopie van een briefje in oud handschrift waarop de tekst van zowel de tiendklok van 1474 als van de Willibrordklok staat.[1] Mogelijk is dat hetzelfde briefje als Ouwerling noemde. Daarop staat met betrekking tot de Willibrordklok letterlijk de tekst:

Willebrordus hiet ic alle quaat weer verdrive
ic de brende ende doede liijde ic
gobbel moer goot my anno Den: M1CCCC-
LXXIIII opde klyne klock stont het potret
van Maria met het kindeken op hueren schoot

Opvallend is dat in deze tekst sprake is van de brende (de brand) in plaats van de levende. Bij brand werden de klokken geluid. De klokkengieter was inderdaad Gobbel Moer en niet Gobbel Maes.

In de genoemde collectie bevindt zich ook een getypt blaadje, waarop letterlijk de tekst staat, zoals Ouwerling die geeft. Tevens wordt daar vermeld dat de klok 3000 pond woog en de klepel 80 pond.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Wiro van Heugten - De gieters van de vroegere klokken van Deurne", artikel in D'n Uytbeyndel nummer 63 (2006) blz. 6-14.
  • Hans van den Broek - Dood en leven door de bliksem, artikel in D'n Uytbeyndel nummer 72 (2010) blz. 12-14. In dit artikel wordt het foutieve jaartal 1374 in plaats van 1474 genoemd.

  1. De fotokopie bevindt zich in de map "Pastoor Roes" van de collectie Berdie van den Broek,