U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Zandstraat

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De nog niet verharde Zandstraat. Foto Collectie: LHE Harrie Martens
Noodwoning Zandstraat 29.
De Liesselse smid Piet Verstappen beoefende zijn ambacht in de Zandstraat.
Koninginnedag 1955 aan de Zandstraat.

Wilt u nog meer artikelen en afbeeldingen met betrekking tot de Zandstraat bekijken: klik dan in het menu links onder hulpmiddelen op Koppelingen naar deze pagina.

De Zandstraat in Liessel, die vroeger ook de Boons(ch)eweg genoemd werd, verbindt de Hoofdstraat met de Astense Aa en het Zand.


Volgens de kaart van Tranchot en Von Müffling van rond 1803 was er nog geen bewoning aan de Zandstraat tussen de toenmalige kapel en de brug over de Aa. Hetzelfde geldt voor de kadastrale kaarten van 1832 en 1883.

In een akte van 9 juli 1544 wordt een tamelijk uitvoerige beschrijving met betrekking tot deze weg gegeven. We laten deze zowel in de oorspronkelijke tekst als hertaald naar hedendaags taalgebruik volgen.

... een erfwech van 5 voeten breet over Vrenckx erffenisse, beneven die capelle ynde, inne te varen tot huere lande dair achter geleghen, genaempt den Boenhoff ende dyen wech erffelick te moigen bruycken jairlicx tot halff aprille toe, omme den selve hueren ecker te moigen messen ende sayen, ende als die schare rijp zijn, die selve wederomme aff te moigen voeren ende naesclaen, te bruycken over den selven wech bij voirwarden oft Vrenck den selven wech, alsdan nyet ledich en hadde, zoe zal Vrenck hair doen openen elderswair eenen wech over zijn erve, ter minster scaden ende ten naeste velde. ... een privéweg van anderhalve meter breed, die langs de kapel loopt naar de daar achter liggende akkers, genaamd de Boonhof. Deze weg mag van generatie op generatie jaarlijks tot half april gebruikt worden om de akkers te bemesten en in te zaaien. Als de oogst rijp is, mag deze over die weg worden afgevoerd. Als de eigenaar Vrenk die weg niet beschikbaar kan stellen moet hij elders een weg over zijn grondgebied openstellen.

Weliswaar wordt de weg niet met name genoemd maar de vroegere naamgeving Boons(ch)eweg is hiermee voldoende verklaard. Als Zandstraat wordt deze straat pas vermeld sinds de jaren '40 van de vorige eeuw.

De voor het Zand gelegen Aabrug werd ook wel Zandsebrug genoemd. Daarbij stond vroeger een oude lindeboom, de zogenaamde Smitsboom. Er stond jarenlang de schutsboom van het Sint-Hubertusgilde aan deze weg, die toen nog met sintels verhard was. Deze stond in de wei rechts voor de Aabrug. De wei werd in de volksmond Veltmanswei genoemd.

In 1946-1947 werden er zes zogenaamde gemeentewoningen gebouwd ter leniging van de woningnood na de oorlog. De woningen hadden allemaal huisnummers 37 met een toevoeging.

Beginjaren 1950 werd de straat verhard. In 2009 vond een herinrichting plaats en werden er nieuwe bomen geplant.

De Liesselse handboogschutters hadden in de jaren '60 aan de Zandstraat hun doel.

In 2012 werden achter gemeenschapshuis De Kastanje nieuwe jeu de boulesbanen aangelegd. Deze banen werden op 22 september 2012 door Jeu de boulesclub D’n Bolker officieel in gebruik genomen.

Huisnummering per 1 januari 1955
Bewoner Oud adres Nieuw adres
Kessel, van Arnoldus (Nol) L.34 Zandstraat 6
Heuvel, van den Johannes G. L.34 Zandstraat 6
Verstappen, Hendrik L.35 Zandstraat 10
Verstappen, Peter J. (Piet) L.35 Zandstraat 10
Berkmortel, van den Joh. A. (Jan) L.36 Zandstraat 12
Heugten, van Laurentius L.37 Zandstraat 14
Hikspoors, Alphonsus L.37a Zandstraat 16
Hikspoors, Aloysius L.37ab Zandstraat 20
Hikspoors, Cornelis L.37ac Zandstraat 22
Hendrik, Joris L.37b Zandstraat 24
Proenings, Hendrikus A. L.37c Zandstraat 29
Bankers, Petrus L.37d Zandstraat 17
Verberne, Franciscus L.37e Zandstraat 19
Nunen, van Johannes J.S. (Jan) L.37f Zandstraat 21
Martens, Johannes M. L.37g Zandstraat 23
Kuijlenburg, van Leon C. L.37h Zandstraat 25
Wallen-Hikspoors, van der weduwe L.37h Zandstraat 25
Kerkhof, van de Cornelis J. L.37i Zandstraat 27
Meelis, Johannes L.38 Zandstraat 11