U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Biesdeel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
foto collecte gemeente Deurne
Aanleg weg in 1933

Biesdeel is een straatnaam in Deurne onder de voormalige gemeente Vlierden die de Schooteindseweg verbindt met Esdonk en de Helmondsingel, vooral bekend vanwege het aan deze straat gelegen bungalowpark De Bikkels.


De naam is afgeleid van het toponiem Biesdel of Biesdeel. Een vroege vermelding van dat toponiem dateert van een incident op 27 oktober 1758 toen de Vlierdense vorster Jan Wijnants 's middags op de Vlierdense heide Jan de zoon van Jan Claessen, bewoner van een van de twee Rijpelbergse hoeven onder Bakel, betrapte op het maaien van hei ter plaatse genaamd den Grooten Biesdel en met twee karren vandaar vervoerde naar het huis van zijn vader. Bij de nadering van Wijnants gaf Jan Claessen de zigt over aan een van de twee schaapsherders van de Rijpelbergse hoeven, die daar hun schapen op Vlierdens grondgebied lieten grazen. Deze schaapsherder ging rustig verder met maaien en Jan Claessen liep een berg op, waar waarschijnlijk zijn snaphaan lag. Jan Wijnants zei tegen Claessen: "Mij dunkt dat gij hier altijd wel zult maaieen" waarop deze antwoordde: "Hebt gij zulks gezien?". Wijnants: "Ja, ik heb het gezien en calangeer u daar over dat op de Vlierdense grond heide maait en weghaalt". Daarna ging Wijnants de schapen bijeen jagen om ze naar de schutskooi in het dorp te drijven. Claessen kwam toen de berg af en zei: "Gij zult de schapen immers niet meedrijven". Wijnants: "Ik denk wel dat gij den snaphaan niet weer bij je hebt", waarna hij opkeek en zag dat Claessen wel een snaphaan bij zich had. Claessen: "Die neem ik maar mee voor de wilde ganzen". Vervolgens bekeurde Wijnants Claessen wegens het jagen met een snaphaan op Vlierdense grond. Claessen antwoordde: "Wat weet gij dat er in is? Wilt gij het eens zien wat er in is, maer ik raad u dat gij maar stillekes weer naar huis gaat, dat zal het beste voor u zijn". Omdat Wijnants inzag dat hij alleen tegen drie man, waaronder een gewapend met een snaphaan, niets kon uitrichten, vertrok hij en liet de schapen achter.

Aanleg 1933

De Biesdeel werd als onverharde baan in 1933 door de gemeente aangelegd, waarbij in het kader van de werkverschaffing werkelozen werden ingezet. Voor het zo ver was moest de gemeente een aantal percelen grond van particulieren verwerven, namelijk:

  1. circa 300 m² grond, zijnde een gedeelte van kadastraal Vlierden B 210, van de Vlierdense landbouwer Martinus Vinken voor 10 cent per m²
  2. circa150 m² grond, zijnde een gedeelte van kadastraal Vlierden B 487, van de Vlierdense landbouwer Peter Kemps voor 10 cent per m²,
  3. circa 1.400 m² dennenbos, zijnde een gedeelte van kadastraal Vlierden sectie B 449, van de weduwe en kinderen van wijlen Francis Smits,
  4. circa 2.000 m² bosgrond, zijnde een gedeeelte van kadastraal Vlierden sectie B 448, van Hendrikus Keijzers, als man van Josina Crooijmans,
  5. circa 500 m² bosgrond, zijnde een gedeelte van kadastraal Vlierden sectie B 789, van de gezamenlijke kinderen van wijlen Hein Fransen, in leven houthandelaar in Deurne, voor 1 cent per m²,
  6. circa 4.400 m² van houthandelaar Lambert Spierings uit Boxtel voor 3 cent per m²,
  7. circa 60 m² van de weduwe en kinderen van Petrus Hubertus Slegers, voor 1 cent per m².

In de raadsvergadering van 26 juni 1933 werd besloten tot de aankoop van genoemde percelen.[1] In het kader van der werkverschaffing en steunverlening werd voor de aanleg van deze weg een rijkssubsidie van 2656,95 gulden en de gemeente Deurne droeg zelf 298,53 gulden bij.[2] In februari 1939 werd begonnen met de verharding van het rijwielpad aan deze weg.[3]

De Biesdeel was ook de plek waar op 26 september 1942 de 17-jarige joodse jongen Erwin Michael Joseph door twee mensen uit het verzet werd vermoord en in eerste instantie in de bossen aldaar begraven.

Op 25 september 1943 werd de 21-jarige Maria van Otterdijk dodelijk gewond toen ze, fietsend op de Biesdeel, vanuit een rijdende trein werd beschoten door Duitse soldaten.

Op de gemeentekaart van 1953 wordt ook het stuifduin- en bosgebied, dat begrensd wordt door de straten Biesdeel, Morgenweg en Rijntjesdijk, aangeduid als Biesdeel.

Bewoning Biesdeel in 1953
Hoofdbewoner voor 1953 1953 tegenwoordig adres
Renders, Johannes Maria V.106a Biesdeel 10 Biesdeel 20
Nooijen, Marinus V.107 Biesdeel 8
Schrama, Wilhelmus Quirinus V.108 Biesdeel 6
Bezig met het laden van de kaart...


Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe Gemeentearchief Deurne toegang 13180 inv.nrs. 4/17 en 29/21
  2. RHCe Gemeentearchief Deurne toegang 13180 inv.nrs. 73/54
  3. RHCe Gemeentearchief Deurne toegang 13180 inv.nrs. 89/23