U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Cunerabroederschap

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het glas-in-loodraam van Pieter en Hendrik Wiegersma.

De Cunerabroederschap, toegewijd aan de patroonheilige tegen zowel keel- als veeziekten, werd in 1894 landelijk opgericht. Tijdens of kort na de stichting van de Sint-Jozefparochie werd daar ook de heilige Cunera vereerd.


Een longziekte onder de runderen had in de jaren veertig van de negentiende eeuw een intensivering van de Cuneraverering tot gevolg. Haar feestdag, op de zondag voor Sint-Jan de Doper, werd tot de jaren zestig plechtig gevierd. In de twintigste eeuw doofde de verering uit en vanaf 1968 was er in de Sint-Jozefparochie geen collectieve verering van de heilige Cunera.

De heilige Cunera (feestdag zondag voor 24 juni) was de patrones tegen keel- en veeziekten. Volgens de legende werd zij gewurgd en begraven in een paardenstal, waarna de paarden weigerden die stal binnen te gaan. Voor de oprichting van deze broederschap zal ook als argument gegolden hebben dat de kerk hopelijk zou uitgroeien tot een bedevaartsoord met geldelijk gewin ter dekking van de stichtingskosten van de nieuwe parochiekerk. Een deel van de inkomsten van de kerk kwam via de offerblok die bij de beeltenis van de heilige Cunera stond.

In september 1924 werd 's nachts in de kerk ingebroken en de offerblok geleegd. Herhaaldelijk plaatste pastoor Van Abeelen advertenties in de plaatselijke en regionale bladen. Als de aankondiging in de Zuidwillemsvaart van 18 juni 1927 bewaarheid werd dan was het die eerste jaren rond de feestdag van Cunera een drukke bedoening in de Sint-Jozefparochie:

Morgen zal in onze parochiekerk het feest gevierd worden van de H. Cunera, patrones tegen keel- en veeziekten. Ontelbaar zullen de vereerders zijn, die gelijk andere jaren van heinde en verre de groote patrones zullen komen vereeren. Er werd dan in de sacristie gewijd brood en water uitgedeeld waarmee men zich en het vee tegen de genoemde ziektes kon beschermen.

Bij de uitbreiding van de Sint-Jozefkerk in 1938 kwam daar ook een Cunerakapel. Hendrik Wiegersma ontwierp daarvoor een groot Cunera-raam in glas-in-lood. Zijn zoon Pieter voerde het uit.

Veel nabestaanden van overleden leden van deze broederschap vermeldden hun lidmaatschap op het gedachtenisprentje.

Het beeld van Cunera staat nog steeds in de Sint-Jozefkerk en werd in 2017 teruggeplaatst in haar oorspronkelijke kapel.