U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

De Berkt

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...

Het toponiem De Berkt geldt voor meerdere plaatsen in Deurne, waarvan de belangrijkste en oudste het gebied is dat omsloten wordt door de Liesselseweg, de Zonnewende, de Binnenweg en de Berktsedijk.


Dat gebied was bij de invoering van het kadaster in 1832 al voor het overgrote deel in cultuur gebracht en werd toen aan de zuidzijde nog begrensd door het Vonderven. De Berkt omvatte in 1832 de kadastrale percelen sectie G 1 tot en met 81. De vroegste vermeldingen van dit toponiem staan al in de 14de eeuw in de hertogelijke cijnsregisters. Het toponiem kent, met tussen haken de vroegste vermelding daarvan, de volgende schrijfwijzen: De(n) Berck (1340), Die Berct (1380), Die Berckte (1420), Die Beerct (1447), Die Bercken (1447), Die Berckt (1498), Die Beerckt (1505), De Bercht (1643), De Berkt (1665), De Berc (1681) en De Bericht (1754).

Ook zijn er tussen 1643 en 1773 een aantal vermeldingen van een hooiveld genaamd die Berckt bij de Heitrak. Spamer localiseerde dit toponiem als kadastraal sectie I 105-107. Volgens het kadaster waren die percelen onderdeel van het akkercomplex de Raam.

Ook wordt tussen 1384 en 1765 dit toponiem in Liessel genoemd met de volgende schrijfwijzen in gheen ver beirct doer lyessel (1384), een stuc beempts gelegen in gheen uten Berct indie prochien van Doerne doer Lyessel gelyc dat aldaer gelegen is ende toe te horen plach totten goede ter ijnden (1414), die Berct (1418), de Berckt (1566), den Berc (1569), de Voorberckt (1588), den Berch (1590), de Berkt (1765).

Tussen 1615 en 1754 is ook sprake van een hooi- of weiveld genaamd de Ber(c)kt in de Heiakker, in deze situatie nauw verbonden aan de Berk(t)straat.

Het toponiem Berk(t) komt ook terug in veel samengestelde Deurnese plaatsnamen als Berkmortel, Berkstraat, Berkeind, Berkerman, Berkgraaf, Berkhof, Berkhorst en Berkven.

Bronnen, noten en/of referenties