U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

De Eekhof

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...

De Eekhof (Eikhof) is een toponiem op het grondgebied van de voormalige gemeente Vlierden tussen de huidige Eikhofweg en de Oude Aa.


Bij de invoering van het kadaster in 1832 omvatte dit toponiem de kadastrale percelen Vlierden sectie C 791-840.

Het toponiem wordt al in de 14e eeuw vermeld. Rond 1398 werden enkele percelen grond verkocht, gelegen op de Reecgraue waarvan een perceel grensde aan een stuk land, behorend tot het goed genaamd ten Eechoven. Waarschijnlijk lag dat goed op een andere plek dan hiervoor geschreven. De vroegste vermelding van de Vlierdense Eekhof is waarschijnlijk die van 13 oktober 1422 toen Jan Henric Danels aan Matheeus de molenaar, zoon van wijlen Arnt Patbroec, een stuk land erfelijk verpachtte, gelegen in Vlierden ter stede geheiten in den Eechof bider goye Ter Lynden .

In 1431 werd gesproken over een erfpacht, te gelden ut ende van enen goede geheiten ten eechovel inder prochie van Doerne.

In de 18e eeuw hadden de gemeenten Deurne en Vlierden ekelhoven, die bedoeld waren om eikels in te zaaien en jonge eikenbomen te laten groeien. Zo werd in de schepenvergadering van 14 november 1175 besloten om zo spoedig mogelijk de in gereedheid gebrachte eeckelhoven in te zaaien met eikels.

Bij publicatie van 13 februari 1749 werd het zelfs verplicht dat er in ieder dorp een boomkwekerij moet worden aangelegd, waarin eikels, beuken, elsen, berken en grove den of mastzaad moest worden ingezaaid, om de heirbanen en wegen te kunnen beplanten en om aan de inwoners tegen betaling te verstrekken om hun voorhoofden of erven te beplanten.

In zijn toponymisch werk Een karretje op den zandweg reed… geeft Ton Spamer een uitgebreid chronologisch overzicht van de vermeldingen van dit toponiem met de verschillende schrijfwijzen.