U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Haspelarij van Carp

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het houten gebouw van de haspelarij van Carp, later van graan- en meelhandel Schiks. Op de achtergrond de schoorsteen van zuivelfabriek Sint Isidorus goed zichtbaar.
foto collectie Peter Schiks
Groep meisjes in het schaftlokaal van Carp, genaamd de Haspel in 1925.
foto collectie ZHE - Jan van de Mortel

De haspelarij van Carp werd in 1912 gebouwd aan de Zeilbergscheweg.


De firma Carp uit Helmond vroeg op 24 november 1911 vergunning aan bij de gemeente Deurne en Liessel om aan de Zeilbergscheweg op kadastrale sectie D 1888 een fabriek te bouwen voor de uitoefening van het bedrijf van garenhaspelarij. Op 30 november van dat jaar gaf gemeentearchitect Johan Rooijakkers intern een positief advies af en op 7 december 1911 werd de vergunning afgegeven.

Op 22 november 1911 had de Helmondse textielfabrikant Jacob Arnaud Carp al voor 1.200 gulden ruim een halve hectare grond aan de Zeilbergscheweg gekocht van de gepensioneerde bakker Petrus Josephus van de Mortel. Het ministerie van landbouw, nijverheid en handel verleende op 2 april 1912 een vergunning om een stoomketel in de Deurnese haspelarij van de firma J.A. Carp te Helmond te gebruiken.

Ernstige waarschuwing

Met de komst kan de haspelarij van Carp naar Deurne werd weliswaar werkgelegenheid geboden, met name aan meisjes die tot dan naar Helmond moesten voor hun werk, maar het riep ook weerstand op bij de plaatselijke geestelijkheid. Men was bang dat de familie Carp, die vanouds tot de Presbyteriaanse Kerk hoorde, mogelijk niet zou toestaan dat de katholieken hun kerkelijke feestdagen niet ten volle kon vieren en plaatste daarom de volgende advertentie in de Zuid-Willemsvaart: Ernstige Waarschuwing aan het R.K. Werkvolk. Niemand ga in dienst bij J.A. CARP Firma, zonder de verzekering van volle vrijheid in zake het vieren der R.K. Feestdagen.[1] In januari 1912 ontsloeg Carp inderdaad elf werknemers, waaronder twee uit Deurne, omdat ze weigerden te werken op Driekoningen, destijds nog een katholieke feestdag die als zondag gevierd werd.

In 1918 wijzigden de rechtsvorm en de naam van de haspelarij en werd het N.V. J.A. Carp Garenfabrieken te Helmond.

Werktijden

In 1926 stond in de Zuidwillemsvaart het volgende bericht:

Het hoofd van het eerste district der arbeidsinspectie verleent haspelarij van de n.v. Carp’s garenfabriek dat hun arbeiders, ouder dan 16 jaar, 9½ uur per dag mogen werken, maar zaterdags 5½ uur. Dit voor de periode 29-11-1926 t/m 12-2-1927.

Verkoop fabrieksgebouw

Op 22 januari 1930 verkocht Jacob Arnaud Carp als directeur van NV Carp’s Garenfabrieken het fabrieksgebouw en bouwland aan de Deurnese koopman en graanhandelaar Wim Schiks die er zijn graan- en meelhandel Schiks in vestigde.

Op het terrein van het fabriekscomplex staan de tegenwoordige adressen Stijn Streuvelslaan 48-52.


</gallery>

Bronnen, noten en/of referenties