U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Pieter Josephus van de Mortel (1836-1915)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Pieter Josephus van de Mortel
Persoonsinformatie
Volledige naam Pieter Josephus van de Mortel
Roepnaam Pieter
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 27 april 1836
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 8 augustus 1915
Partner(s) ongehuwd
Beroep(en) broodbakker, winkelier
Stamboom.png Van de Mortel

Pieter Josephus (Petrus Josephus) van de Mortel (1836-1915) was een ongehuwd gebleven bakker en winkelier, die tot de meest vermogende Deurnenaren in 1893 hoorde.


Pieter was een zoon van de bakker en winkelier Martinus van de Mortel (1810-1891) en Antonia de Veth (1813-1855). Op het Haageind bracht hij zijn jeugd door.

Na het lager onderwijs kreeg hij waarschijnlijk nog vervolgonderwijs.

Op 20 september 1864 werd hij benoemd tot tweede luitenant van de Rustende Schutterij.[1]

Op 25 februari 1893 ontving hij, samen met zijn broer Franciscus, bij de boedelscheiding van de ouderlijke nalatenschap, naast een geldbedrag van 4.717 gulden, de volgende onroerende goederen, gewaardeerd op 1.572 gulden.[2]

 • Een huis met erf, tuin en bouwland, kadastraal sectie F 322, F 323, F 321 en F 317, samen 6.369 m², door de schatters gewaardeerd op 435 gulden.
 • Een weiland en boomgaard, de helft van sectie D 1570, groot voor de helft 680 m², en bouwland sectie D 65 en sectie E 1249, samen groot 2.450 m², samen gewaardeerd op 297 gulden.
 • Een vijfde gedeelte onverdeeld van een huis, panovens, bouw- en weiland en heide in sectie H 2146, H 3079, H 3080, H 3081, H 3239, H 3240 en H 2579, samen groot 79.240 m² en voor dit gedeelte gewaardeerd op 200 gulden.
 • Een huis met erf, tuin, weiland en bouwland, sectie E 423, E 424, E 425, E 426, E 427, E 429, E 409, E 407, E 1301 en sectie D 806 en D 910, samen groot 17.438 m² en gewaardeerd op 590 gulden.
 • Een perceel bouwland, sectie E 410, groot 3.390 m² en gewaardeerd op 50 gulden.

Op 27 mei 1894 stelden hij en zijn eveneens ongehuwd gebleven broer Franciscus hun testament op.[3]

Op 7 augustus 1894 kocht hij bij een openbare verkoop door de weduwe en kinderen van broodbakker Hendricus Sauvé voor 540 gulden een perceel grond, kadastraal een gedeelte van sectie D 1139, op de hoek van de Lindenlaan en de Molenstraat. Hij bouwde daarop nog datzelfde jaar het pand Molenstraat 31.

Op 17 september 1894 kocht hij van zijn broer Willem van de Mortel huizen, erven, bouw- en weiland, kadastraal sectie C 686 en sectie D 66, D 1677 en D 1679 tot en met D 1683, samen groot 18.520 m², voor een bedrag van 2.650 gulden.[4]

Op 4 december 1894 verkocht hij voor duizend gulden aan het rooms-katholiek kerkbestuur een weiland, kadastraal sectie C 686, groot 3.280 m². Op dit perceel werd in 1895 het fratershuis aan de Visser gebouwd.[5]

Op 22 april 1897 stelde hij een deel van zijn onroerend goed als hypotheek voor een lening van duizend gulden, die zijn broer Willem was aangegaan met de Helmondse fabrikant Albert Maria Wilhelmus Bots.[6]

Op 3 mei 1897 leende hij aan timmerman Hannes van den Einden een bedrag van duizend gulden, die daarvoor zijn te bouwen huis in Walsberg, later café-zaal Van der Putten, als hypotheek stelde.[7]

Op 16 oktober 1904 leende hij, samen met zijn broer Franciscus, 500 gulden aan de veenarbeider Peter van Rooij, die zijn huis aan de Merlenberg, sectie H 2101, als hypotheek stelde.[8]

Op 4 december 1904 verkocht hij, samen met zijn broer Franciscus, beiden winkeliers in Deurne, aan Theodorus van Bommel een huis met erf, tuin, bouw- en weiland onder Deurne, sectie E 424, E 425, E 426, E 427, E 429, E 423, E 409, E 407, E 1301, E 410, en sectie D 806, D 910 en D 1456, samen groot 2.19.33 hectare, voor een bedrag van 1.000 gulden, waarvan 250 gudlen contant werd betaald, en 750 gulden de koper als hypotheek tegen 4 procent. rente aan de verkopers schuldig bleef.[9]

Op 14 maart 1906 leende hij, met hypotheek op een huis onder Liessel, aan Martinus Jacobs en zijn vier volwassen kinderen een bedrag van duizend gulden.[10]

Op 24 juli 1906 kocht hij voor 600 gulden bij een publieke verkoop het huis sectie H 3927 en H 3928, met 12.370 m² grond, van de arbeider Petrus Kivits.[11]

Op 30 september 1907 leende hij 500 gulden aan Johannes Berkvens in Asten.[12]

Op 28 oktober 1909 leende hij aan de Deurnese landbouwer Johannes (Jan) Berkvens 200 gulden met hypotheek op een weiland onder Deurne sectie H 4294, groot 3.220 m². [13]

Op 7 juli 1910 verkocht hij voor 250 gulden aan Martinus Sauvé een perceel bouwland, kadastraal sectie F 66, groot 3.520 m².[14]

Op 28 augustus 1911 verkocht hij voor 1.200 gulden aan Johannes (Hanneske) Bouwmans een huis bestaande uit vijf woningen met tuin en bouwland onder Deurne, sectie D 1677 en D 1679 tot en met D 1683, samen groot 6.230 m².[15] Op deze plek werd later slagerij Bouwmans gevestigd.

Op 22 november 1911 verkocht hij voor 1.200 gulden aan de firma J.A. Carp in Helmond een perceel bouwland, kadastraal sectie D 1888.[16] Op dit perceel werd in 1912 de haspelarij van Carp gesticht.

Op 15 december 1911 legateerde hij in zijn testament aan zijn dienstbode Johanna van Bommel een belastingvrij bedrag van 500 gulden. Zij was een ongehuwd gebleven dochter van Johannes van Bommel. Tevens benoemde hij zijn broer Louis van de Mortel als executeur testamentair.[17]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Gemeentearchief Deurne inv.nr. 51/5 folio 25
 2. Notarieel archief Deurne inv.nr. 113 akte 41
 3. Notarieel archief Asten repertorium nr. 65 en 66.
 4. Notarieel archief Deurne inv.nr. 115 akte 154
 5. Notarieel archief Deurne inv.nr. 115 akte 193
 6. Notarieel archief Deurne inv.nr. 120 akte 59
 7. Notarieel archief Deurne inv.nr. 120. akte 62
 8. Notarieel archief Deurne inv.nr. 135 akte 158
 9. Notarieel archief Deurne inv. nr. 135, akte nr. 198
 10. Notarieel archief Deurne inv.nr. 138 akte 45
 11. Notarieel archief Deurne inv.nr. 139 akte 135
 12. Notarieel archief Asten - repertorium nummer 251
 13. Notarieel archief Deurne inv.nr. 146 akte 262
 14. Notarieel archief Deurne inv.nr. 148 akte 120
 15. Notarieel archief Deurne inv.nr. 150 akte 186
 16. Notarieel archief Deurne inv.nr. 150 akate 245
 17. Notarieel archief Deurne inv.nr. 150 akte 253