Welkom op DeurneWiki - de Deurnese encyclopedie
Steun ons door lid of vriend van heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Tot 1 september zijn alle bijeenkomsten in het heemhuis opgeschort.

Heitveldweg 7

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Heitveldweg 7
HHP Heitveldweg7.jpg
Locatie
adres Heitveldweg 7
wijk Achterste Beersdonk
plaats Vlierden-Brouwhuis
adres na 1954 Brouwhuisweg 7 (1955-1967)
1921-1954 V.105
B.9
1880-1890 B.9
1869-1879 B.9

De volgende coördinaat is niet herkend: Geocoding failed.De volgende coördinaat is niet herkend: Geocoding failed.

De Achterste en Voorste Beersdonk op de Chromotopografische Kaart des Rijks, 1921. Op de Achterste Beersdonk zien we in het midden van het gehucht, aan de zuidzijde van de weg, een cluster van twee haaks op de weg gebouwde boerderijen. De boerderij oostelijk daarvan was Heitveldweg 7. De Astense Aa stroomde net buiten het kaartbeeld aan de zuidzijde.

Heitveldweg 7 is een voormalig adres op de Achterste Beersdonk in Brouwhuis.

Eigenaars[bewerken]

De kinderen van Michiel Timmermans bezaten in 1832 een kleine boerderij op de plek van wat later Heitveldweg 7 zou worden. Mogelijk had hij dit huisje laten bouwen op nieuw ontgonnen grond, zoals hij die in 1797 aankocht van het Vlierdense dorpsbestuur.[1] Het is aannemelijk dat de bouw reeds vóór 1798 plaatsvond, want toen in dat jaar de boedel van Johannes Timmermans en zijn vrouw Cristina van den Heuvel werd verdeeld, was Michiel al belender van het erf waarop het huis stond. Zoon Dirk kreeg bij die gelegenheid vermoedelijk de boerderij die later bekend zou staan als Heitveldweg 9. Michiel kreeg bij de boedeldeling nog enkele percelen land.

In kadastraal dienstjaar 1833 verkochten de kinderen van Michiel Timmermans de boerderij met in totaal 3,5 hectare land aan Hendrik van Gerwen uit Vlierden. Zijn ongehuwd gebleven zoon Peter, landbouwer te Vlierden, bezat de boerderij en nog een ander bedrijf in Brouwhuis, in totaal ruim negen hectare, sinds kadastraal dienstjaar 1867 als erfgenaam van Hendrik van Gerwen. Peter was toen al vruchtgebruiker. In kadastraal dienstjaar 1870 werd zijn boedel gescheiden.

Johannes van Gerwen bezat het huis met landerijen met een omvang van negentien hectare, waartoe nog een ander bedrijf behoorde, sinds kadastraal dienstjaar 1870. In kadastraal dienstjaar 1873 vond een boedelscheiding plaats.

Eigenaar sinds kadastraal dienstjaar 1873 was de landbouwer Francis van Gerwen. Het bedrijf was toen ruim zes hectare groot. Gezamenlijk bezaten Johannes Sauvé en zijn broers Antoon en Peter sinds kadastraal dienstjaar 1887 het bedrijf als kopers van Van Gerwen, dat toen nog bijna negen hectare groot was. In kadastraal dienstjaar 1888 lieten zij het huis en erf 'vernieuwen', en het jaar erop verbouwden zij het.

Petrus Sauvé (1857-1947) verwierf het bezit van ruim dertien hectare in kadastraal dienstjaar 1924 door een boedelscheiding en verkocht het in dienstjaar 1930 door aan zijn neef Antonie Sauvé (1896-1971). Zijn oom hield echter het recht van bewoning. In het kadastraal dienstjaar 1939 liet Antonie slopen en stichten op het erf. De volgende generatie kocht het bedrijf met ruim 12 hectare land in kadastraal dienstjaar 1964 van zijn vader. In de dienstjaren 1974 en 1979 liet hij bijbouwen, vermoedelijk stallen.

Deze jongere generatie was de laatste eigenaar-bewoner van de boerderij. Op 6 februari 2001 besloot de gemeenteraad van Helmond om over te gaan tot aankoop van de percelen met daarop een boerderij, garage, stallen, overkappingen en verdere aangehorigheden, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie Z nummer 38, ter grootte van 2.06.00 ha, sectie Z nummer 37, ter grootte van 0.81.70 ha, als ook de percelen kadastraal bekend gemeente Helmond sectie Y nummer 921 ter grootte van 0.93.95 ha, sectie X nummer 1453, ter grootte van 1.60.50 ha, sectie Z nummer 48 ter grootte van 5.71.50 ha en nummer 527, ter grootte van 2.85.91 ha, gelegen aan Heitveldweg en Heibergweg, voor de totale koopsom van 5.800.000 gulden (2.631.925,25 euro) in totaal.[2] In maart 2004 viel Heitveldweg 7 ten prooi aan de slopershamer ten behoeve van de uitbreiding van Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant.

De boerderij is daarmee sinds het ontstaan in 1797 in handen van drie families geweest, achtereenvolgens Timmermans (1797-1833), Van Gerwen (1833-1886) en Sauvé (1886-2001).

Bewoners[bewerken]

Bij aanvang van het Vlierdens bevolkingsregister op 1 december 1869 werden Martinus van Aalst en zijn vrouw Anna Maria Bukkems (1822) op dit adres, B.9, ingeschreven met hun drie kinderen. Op 25 februari 1872 verlieten ze de boerderij. Wie er na hen woonde, is niet duidelijk. Ze werden later opgevolgd door Johannis Kanters (1843-1896) en zijn vrouw Hendrica Daamen (1843-1927), die vermoedelijk tussen 1878 en 1880 de boerderij betrokken.

Johannes Sauvé (1850-1923) betrok vermoedelijk reeds vóór zijn huwelijk in 1895, samen met zijn ongehuwde, jongste broer Petrus Sauvé (1857-1947) de boerderij op B.9. Hun ouders waren toen reeds lange tijd overleden. In juni 1886 hadden zij namelijk van de gezusters Johanna van Gerwen (1815-1893), weduwe van Johannes Leiten (1811-1870), en Elisabeth van Gerwen (1824-1892), gehuwd met Cornelis Segers (1821-1902) dit huis gekocht. Op 19 april 1895, de dag van haar huwelijk, trok Goverdina van Bussel bij haar man en diens broer in. Mogelijk was hij het die hier (vóór 1901) een nieuw pand liet bouwen zoals we dat van recente foto's kennen, maar het kan in theorie ook zijn voorganger geweest zijn die het pand liet zetten.

Het nieuwe pand, een langgevelboerderij zoals ook de aangrenzende boerderijen Heitveldweg 9 en 11, stond wat verder van de weg dan zijn voorganger, maar nog altijd met de lange gevel naar de weg. In 1930 wijzigde het adres van de boerderij in V.105.

Johannes werd als boer op dit adres opgevolgd door zijn zoon Antonie Sauvé (1896-1971), die een jaar na de dood van zijn vader trouwde. In deze periode veranderde het adres van de boerderij op 1 januari 1955 naar Brouwhuisweg 7. Hij werd op zijn beurt opgevolgd door zijn zoon. Een andere zoon, Arnoldus Theodorus Sauvé (1938-1981), liet verderop het huis Heitveldweg 30 bouwen. Daarmee herhaalde de geschiedenis zich: een zoon die niet zijn vaders boerderij erfde, liet op de Achterste Beersdonk een eigen huis bouwen.

Heitveldweg 7, 4 februari 1984. Collectie Heemkundekring Helmond-Peelland.
Heitveldweg 7, 4 februari 1984. Collectie Heemkundekring Helmond-Peelland.  
Heitveldweg 7 in 2001.
Heitveldweg 7 in 2001.  
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003. Op de voorgrond ligt de pas aangelegde Korendijk, met de nog onvoltooide splitsing van de Sojadijk. Midden in beeld loopt nog de Heitveldweg, met daaraan rechts van het midden Heitveldweg 7 en rechts daarvan Beersdonk 2. Links rukt het bedrijventerrein op.
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003. Op de voorgrond ligt de pas aangelegde Korendijk, met de nog onvoltooide splitsing van de Sojadijk. Midden in beeld loopt nog de Heitveldweg, met daaraan rechts van het midden Heitveldweg 7 en rechts daarvan Beersdonk 2. Links rukt het bedrijventerrein op.  
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003. Zicht vanuit het westen op de woeste erven van Heitveldweg 9 en 11 (onder, rechts van het midden), Heitveldweg 30 (midden) en Heitveldweg 28 (rechts daarvan) aan weerszijden van de Heitveldweg. Rechts zien we het nog intacte erf van Heitveldweg 7; links rukt de bedrijvigheid op.
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003. Zicht vanuit het westen op de woeste erven van Heitveldweg 9 en 11 (onder, rechts van het midden), Heitveldweg 30 (midden) en Heitveldweg 28 (rechts daarvan) aan weerszijden van de Heitveldweg. Rechts zien we het nog intacte erf van Heitveldweg 7; links rukt de bedrijvigheid op.  
Bronnen, noten en/of referenties
  1. VRHCe Gemeentebestuur Vlierden 1584-1810 toegang 13129 inv.nr. 39, 3 januari 1797
  2. Notulen gemeenteraad Helmond, 6 februari 2001