Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Het Eeuwig Leven

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Het toponiem Het Eeuwig Leven heeft op tenminste twee verschillende locaties binnen de gemeente Deurne betrekking.


Dit toponiem is nog steeds bekend als aanduiding van het vroegere moerassige gebied van de Astense Peel ten westen van Neerkant. Vroeger werden ook de weiden en beemden, liggend aan en ten oosten van de Vreekwijkse Loop tussen de Dolstraat en het Vloeieind aangeduid als Het Eeuwig Leven. Bij de invoering van het kadaster in 1832 vielen de percelen van sectie F 437 tot F 465 hieronder.

Een nog vroegere vermelding, namelijk van 1727, geldt voor verscheijde stucken hoijlants ende weijlants groot omtrent 6 lopense, gelegen aen de Beersdonk genaemt de Agterste Hoeven ofte in het Eeuwig Leven. Jenneke Meulendijckx, de weduwe Dirck Coppens verkocht deze grond, met nog andere percelen, aan Dirck Molendijcx.

In 1789 was een dries, genaamd Het Eeuwig Leeven, gelegen op de Weijer en circa 3 lopense groot, eigendom van de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Arnoldus Meulendijk en Jenneke Francis Willems.