U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Het Eeuwig Leven

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bezig met het laden van de kaart...

Het toponiem Het Eeuwig Leven heeft op tenminste twee verschillende locaties binnen de gemeente Deurne betrekking.


Dit toponiem is nog steeds bekend als aanduiding van het vroegere moerassige gebied van de Astense Peel ten westen van Neerkant. Vroeger werden ook de weiden en beemden, liggend aan en ten noordoosten van de Oude Aa tussen de Dolstraat en het Vloeieind aangeduid als Het Eeuwig Leven. Bij de invoering van het kadaster in 1832 vielen de percelen van sectie F 437 tot F 465 hieronder.

Een nog vroegere vermelding, namelijk van 1727, geldt voor verscheijde stucken hoijlants ende weijlants groot omtrent 6 lopense, gelegen aen de Beersdonk genaemt de Agterste Hoeven ofte in het Eeuwig Leven. Jenneke Meulendijckx, de weduwe Dirck Coppens verkocht deze grond, met nog andere percelen, aan Dirck Molendijcx.

In 1789 was een dries, genaamd Het Eeuwig Leeven, gelegen op de Weijer en circa 3 lopense groot, eigendom van de minderjarige kinderen van wijlen Dirk Arnoldus Meulendijk en Jenneke Francis Willems.