U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Heuvelstraat 7-9

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De boerderij gezien vanaf de Stationsstraat.
foto collectie familie Dielissen-Cruijsen
De boerderij gezien vanaf de voorzijde.
foto collectie Martien Hendriks
De nieuwe woning / winkel aan de Heuvelstraat 7.
foto collectie gemeente Deurne
Het overgebleven deel van de boerderij aan de Heuvelstraat 9.
foto collectie Peter Vink
Heuvelstraat 9
foto collectie Hubert Engelen
Het nieuwe pand aan de Heuvelstraat 9, de situatie zoals die anno 2014 nog steeds bestaat.
foto collectie Theo Vosmeer

Het pand Heuvelstraat B.57, Op de plek van de huidige adressen Heuvelstraat 7-9 stond een van de verdwenen boerderijen in het centrum van Deurne, dat tot 1955 als adres B.57 had.


Op het zuidelijke deel van dat perceel werd een nieuw winkel met woonhuis gebouwd, dat het adres Heuvelstraat 7 kreeg en waar Frans en Bets Dielissen, die er hun winkel in brandstoffen runden.

Frans en Bets Dielissen verhuisden naar een nieuwe door hen gebouwde woning op het adres Heuvelstraat 9, op de plek waar voordien het overgebleven deel van de boerderij stond. Zoon Frank betrok de woning op het adres Heuvelstraat 7. De winkelruimte voor de brandstoffen was inmiddels bij het woongedeelte getrokken.

Chronologie[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de invoering van het kadaster in 1832 was Hendrik van Bree eigenaar van een drietal bij elkaar staande huizen ter hoogte van de tegenwoordige adressen Heuvelstraat 7-9. Het losstaande huisje, kadastraal B 162, was een zeer armoedig huisje van huizenklasse 10 dat verscholen stond achter twee aan elkaar vast staande huizen van huizenklasse 8, kadastraal B 163 en B 164. Het eerstgenoemde huisje verdween al voor 1847 want op 10 juni van dat jaar verkocht Hendrik van Bree een huis met een klein huisje, een moestuin en zes percelen bouw- en weiland, samen 2.42.20 hectare groot, voor 1.200 gulden aan Peter Lammers.[1]

Op 18 januari 1879 vond na het overlijden van Peter Lammers de erfdeling plaats tussen zijn dochter Catharina, gehuwd met Jan van Deursen, en zijn ongehuwd gebleven dochter Petronella. De huizen met de daarbij horende grond, inmiddels 2.71.60 hectare, werd gewaardeerd op 2.500 gulden en ging naar Catharina.[2]

In of kort voor 1881 vond een verbouwing plaats waarbij het nieuw gebouwde noordelijke deel kadastraal B 1134 werd en het overige deel werd B 1134. Petronella, die naaister en winkelierster was, woonde in het nieuwe gedeelte dat na de afbraak van het grote huis begin jaar 1960 nog enige tijd bleef staan voor ook dat onder de slopershamer viel. Het had als adresaanduiding Heuvel A.349, later gewijzigd in A.393. In 1899 verhuisde Petronella en werd het huis korte tijd bewoond door Jan Krabbendam en zijn gezin. Nog in 1899 kwam Laurens Snoeijen hier met zijn gezin wonen.

Bij een verbouwing in of kort voor 1889 werden de percelen met de gebouwen weer samengevoegd tot een kadastraal geheel B 1295. In het grote huis op adres Heuvel A.263, later achtereenvolgens gewijzigd in A.291, A.350, A.394 en A.398, woonde Jan van Deursen met zijn gezin. Bij een verdeling van het onroerend goed op 29 mei 1917, ruim een week voor het overlijden van Jan, kregen zijn twee jongste zonen Dorus en Harrie van Deursen onder mee het grote huis, later Heuvelstaat 7. Op 28 april 1923 verkochten zij een deel van hun tuin ter grootte van 127 m2 voor 381 gulden aan de gemeente voor verbreding van de Heuvelstraat.[3] Dorus werd toen alleen eigenaar van het huis. Daardoor wijzigde de kadastrale aanduiding naar B 1566.

Dorus van Deursen liet zijn boerderij op 16 april provisioneel in de herberg van Janus Jonkers en op 23 april 1925 definitief in de herberg van Sjang Haldermans publiek veilen.[4] Voor 5.010 gulden werd Piet Dielissen de nieuwe eigenaar van het huis met daarbij 0.46.05 hectare grond. Bij die verkoop zette hij Dorus Brouwers in als zijn stroman.[5]

Later werd zoon Frans met zijn gezin de bewoner van het linker deel van de woning.

Bij een herindeling van het kadaster in 1956 werd het perceel met Heuvelstraat 9 kadastraal M 78, later achtereenvolgens gewijzigd in M 271, M 326, M 437 en M 1487. Het perceel met Heuvelstraat 7 werd M 79, later M 438.

Het linker (zuidelijke) deel van het pand werd gesloopt. Het overgebleven deel hield huisnummer 9 en werd bewoond door Piet en Henrica Dielissen.

Bronnen, noten en/of referenties
  • Archief familie Dielissen-Cruijsen
  • Archief familie Hendriks-Dielissen
  • Stamboom familie Van Deursen, tak Ostade, mei 1999, door Jan van Deursen en Drica Dielissen-van Deursen

  1. Kadastrale leggers Deurne reeks 1, artikelen 93 en 829
  2. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 90 akte 18 en kadastrale leggers Deurne reeks 2 artikel 829 reeks 3 artikel 2735
  3. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 170 akte 147
  4. Zie de advertentie in De Zuidwillemsvaart van 18 april 1925
  5. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 173 akte 98