U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Hoogdonkseweg 11

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoogdonkseweg 11 is een adres in Liessel.


De geschiedenis van dit adres gaat terug tot 1864. Antonie van den Berkmortel liet in of kort voor 1864 een boerderij bouwen op een perceel heide in de Berkt van 2.38.60 hectare, kadastraal bekend als G 1857. Hij had dit perceel met een stukje heide onder sectie H op 27 maart 1860 voor 30 gulden onderhands van de gemeente Deurne en Liessel gekocht.[1] Omdat Van den Berkmortel het betreffende perceel heide al vóór de aankoop geruime tijd in gebruik had, vond de gemeenteraad het niet meer dan billijk dat de transportkosten voor de overdracht van het betreffende perceel voor rekening van de gemeente kwamen.[2]

Rond 1864 liet Van den Berkmortel aan de zuidkant van dit perceel een huis bouwen.[3] Het huis kreeg als adres Liessel C.10 en hij stichtte hier zijn gezin.

In de nacht van 16 oktober 1902 brandde de boerderij van de weduwe Van den Berkmortel-Dielissen helemaal af. De boerderij werd daarna herbouwd.

Na het overlijden van de weduwe in 1903 vond op 2 januari 1904 de boedelscheiding plaats tussen haar twee kinderen. Daarbij ging de boerderij met 6.02.17 hectare grond, waarvan de waarde geschat werd op 1.200 gulden, naar haar schoonzoon Lambertus Smits. Haar dochter Theodora van den Berkmortel, die toen dienstmeid was in Roermond, ontving de helft van het genoemde geldbedrag.[4] De adresaanduiding was inmiddels gewijzigd in Liesselschendijk C.27,later werd de huisnummering achtereenvolgens E.26 en L.170.

Op 2 en 16 december 1913 Liet Lambertus Smits de boerderij publiek veilen in de herbergen van respectievelijk Johannes Janssen en Leonardus van de Mortel in Liessel. Daarbij ging het huis met stal, schuur, erf, tuin, bouwland, weiland en een tipje heide, sectie G nummers 1877, 2454, 2535, 2536 en een oostelijk tipje van G 2153, samen groot 2.28.60 hectare, voor 1.160 gulden naar Hubertus Aarts.[5] De aan elkaar gelegen percelen en het pand werden door hem verenigd tot één geheel, kadastraal bekend als G 2723.

Rond 1920 droeg Hubertus Aarts de boerderij over aan Henricus Munsters.[6] Munsters bood op 16 mei 1922 de boerderij in de herberg van de kinderen Veltmans publiek te koop aan.[7] Hij verkocht de boerderij uiteindelijk aan Engelbert Jacobs.[8] Per 1 januari 1955 wijzigde het adres van L.170 naar Hoogdonkseweg 11.De kadastrale aanduiding wijzigde rond 1958 achtereenvolgens naar G 3370 en G 3425. Rond 1969 werd Joost Gooren de nieuwe eigenaar van het pand. Hij behield het tot na 1989.[9]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. RHCe Aanvulling gemeentearchief Deurne doos V map 219. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 1828
  2. BHIC toegang 17 Provinciaal Bestuur inv.nr. 5823; verzoek van de gemeenteraad, gedateerd 24 maart 1860.
  3. Kadastrale hulpkaarten Deurne, sectie G 1877 archiefnummer 11 van mei 1864
  4. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 134 akte 1
  5. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 154 akte 283
  6. Kadastrale leggers Deurne, artikelen 4915 en 5456, dienstjaar 1921.
  7. RHCe toegang 13182 Notarieel archief Deurne inv.nr. 168 akte 169
  8. Kadastrale leggers Deurne artikelen 5456 en 5908, dienstjaar 1924.
  9. Kadastrale leggers Deurne artikelen 5906, 9320 en 11456 dienstjaren 1959 en 1970