U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Johannes Theodorus Hendricus van Baars (1853-1929)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Jan van Baars
07.653.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Johannes Theodorus Hendricus van Baars
Roepnaam Jan
Geboorteplaats Deurne
Geboortedatum 10 oktober 1853
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 15 oktober 1929
Partner(s) Paulina Francisca Maria Alouisia van Baar (1858-1934)
Beroep(en) onderwijzer
Bidprentje man
vrouw
Stamboom.png Van Baars
Zijn echtgenote Paulina.

Johannes Theodorus Hendricus (Jan) van Baars (1853-1929) was onderwijzer en schoolhoofd van de openbare school in Deurne en directeur van de fanfare van Deurne. [1]


Hij was de oudste zoon uit een gezin van vijf kinderen van de Deurnese hoofdonderwijzer monsieur Antonius Wilhelmus Bernardus van Baars (1824-1886) en Maria Anna van de Mortel (1830-1886).

Jan huwde op 28 april 1884 in Deurne met Paulina Francisca Maria Alouisia van Baar, (Deurne 24 mei 1858 - Deurne 2 mei 1934), dochter van de Deurnese burgemeester annex bierbrouwer Henricus Theodorus Alouisius van Baar (1827-1878) en Allegonda Maria Josephina Janssen (1828-1898).

Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren:

  1. Maria Henrica Antonia Allegonda Theodora (Miet), (Winterswijk 31 januari 1885 - Deurne 26 oktober 1976). Zij huwde met Petrus Leonardus Gijsbers (1881-1950).
  2. Henricus Theodorus Aloijsius (Henri), (Deurne 22 december 1886 - Hengelo 19 oktober 1959). Hij huwde met Maria Mulder (1891-1943).
  3. Antonius Wilhelmus Bernardus, (Deurne 3 januari 1888 - Jüngsfeld 11 oktober 1918). Zie zijn prentje:[1] Hij huwde met Elisabeth Lehmacher.
  4. Allegonda Christina Anna Paulina, (Deurne 11 augustus 1893 - Deurne 28 januari 1895)
  5. Franciscus Josephus Bernardus Maria, (Deurne 15 mei 1896 - Sittard 6 augustus 1962). Hij huwde met Cornelia Josephina Paulina Alphonsina Maria Verdiesen (1892).
  6. Henrica Allegonda Johanna Walthera, (Deurne 8 juli 1897 - Deurne 14 december 1897)
  7. Bernardus Martinus Johannes, (Deurne 13 januari 1902 - Deurne 19 augustus 1968). Hij huwde met Geertruida Johanna Sleumer (1906-2003).

Jan van Baars stond als veertienjarige al als kwekeling voor de klas in de school van zijn vader Antoon van Baars.

In 1873 voltooide hij zijn opleiding aan de rijkskweekschool te 's-Hertogenbosch en behaalde hij de akte tekenen en in 1875 de akte Frans. In het schooljaar 1873-1874 werkte hij als hulponderwijzer in Heemskerk.

In 1874 werd hij hulponderwijzer aan de openbare school van zijn vader aan de Schoolstraat, het huidige Martinetplein.

In 1877 behaalde hij zijn hoofdonderwijzersakte en in 1878 de akte Duits. Per 1 december 1877 vroeg en kreeg hij eervol ontslag als hulponderwijzer aan de school van zijn vader.[2] In Deurne werd hij opgevolgd door zijn 17-jarige jongste broer Petrus Theodorus, die toen nog kwekeling was.

Tussen 1877 en 1883 werkte hij als onderwijzer op scholen voor gewoon lager onderwijs en meer uitgebreid lager onderwijs (mulo) in Heerlen, Venlo en Tilburg. Van 1883-1886 was hij schoolhoofd van de mulo in Winterswijk.

Na de dood van zijn vader in 1886 keerde hij terug in Deurne en volgde hij hem op als hoofd van de school voor gewoon lager onderwijs en meer uitgebreid lager onderwijs in Deurne en zette hij ook diens kostschool voort. Van Baars bleef schoolhoofd van de mulo tot 1 januari 1922. Hij was toen 68 jaar en had 46 jaar, 10 maanden en 21 dagen in het onderwijs gewerkt.

In september 1928 diende burgemeester Van Beek tevergeefs een verzoek in bij de minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen om Jan van Baars ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag te onderscheiden voor zijn verdiensten voor het onderwijs in Deurne. Een jaar later overleed Van Baars, kort na zijn 76ste verjaardag, op 15 oktober 1929. Op 11 september 1928 hij aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de volgende brief:

Op den 10n October a.s. zal de heer Johannes Theodorus Hendricus van BAARS, geboren te Deurne 10 October 1853 den 75-jarigen leeftijd bereiken. De heer Van Baars, die als oud-hoofd der school reeds eenige jaren een "otium cum dignitate" geniet was gedurende ruim 46 jaren in het onderwijs werkzaam zoowel bij het bijzonder als bij het openbaar lager onderwijs. Wijlen zijn vader was op onderwijsgebied eene zeer bekende persoonlijkheid en houder van eene bloeiende kostschool ter plaatse, welk instituut ook jaren lang door den zoon, den heer J.Th.H. van Baars, werd voortgezet. O.a. werden door hem opgeleid kinderen van Mr. Smits, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te Eindhoven, Mr. Ingenhousz te Breda, Mr. Boret, lid van den Raad van State, oud-Minister van Eeredienst, terwijl ook de heer Bernard Mutsaers,oud lid der Staten Van NBr., thans wonende te België een zijner leerlingen was. De heer Van Baars, die op onderwijsgebied eene zekere vermaardheid had, bewoog in deze gemeente bovendien zich op sociaal terrein en was mede-oprichter en jaren lang bestuurslid van de Coöperatieve bloeiende boterfabriek ter plaatse en in zijne jongere jaren president van de Harmonie. Hij is secretaris-penningmeester van de plaatselijke Vereeniging van den H. Vincentius à Paulo en staat met het onderwijs nog in relatie als secretaris van de commissie tot wering van schoolverzuim. In den heer Van Baars vinden we iemand belichaamd van het oud gilde der onderwijzers, dat helaas tot de verdwijnende soort is gaan hooren. Groot zijn zijne verdiensten gewest voor het onderwijs, niet alleen voor Deurne en omgeving, doch zooals we boven zagen ook buiten den engeren kring, waarin een onderwijzer gewoonlijk werkzaam is, o.a. was hij vroeger jaren verbonden aan de Mulo-scholen van Heerlen, Venlo, Tilburg en Winterswijk. De heer Van Baars had behalve de gewone akte van onderwijzer tevens de bevoegdheden Fransch, Duitsch, Wiskunde en Teekenen. Wanneer iemand, dan komt gewis de heer Van Baars voor eene onderscheiding in aanmerking en ik durf dan ook met het volste vertrouwen den heer Van Baars daarvoor bij Uwe Excellentie voordragen, gesteund door het gemeentebestuur en alle ingezetenen van Deurne.[3]

Het graf van hem en zijn vrouw is op het oude r.-k. kerkhof van Deurne-centrum bewaard gebleven.

Foto's uit de collectie van Anton Vissers:

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Op zijn gedachtenisprentje staat zijn derde voornaam vermeld als Henricus in plaats van Hendricus.
  2. RHCe toegang 13180 Gemeentearchief Deurne 1813-1950 inv.nr. 4/3
  3. RHCe Gemeentebestuur Deurne en Liessel 1813-1950 toegang 13180 inv.nr. 131/1.