U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Kerkkoor Sint-Willibrordus Liessel

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het kerkkoor in 1935 voor de kerkdeuren.
Collectie: LHE
Kerkkoor Sint Willibrord Liessel heren in 1982.

Het R.K. kerkkoor Sint-Willibrordus Liessel van de parochie Liessel werd voor het eerst vermeld in 1775. In 2023 is het koor opgeheven.

De patroonheilige van het kerkkoor is Sint-Cecilia.

De eerste heilige mis die door het kerkkoor gezongen werd, was bij de uitvaart van Aart Goossens op 17 februari 1775. De eerste koorleden waren Eymert van Loon, Gerard Aarts, Goort en Lambert van Rijt, Lambert Hikspoors en Dirk van Zomeren.<ref> Deze namen worden genoemd in de kroniek van Jan Goort Hoeben en geciteerd in de Kroniek van Liessel door mr. Gerard Engels.<?ref> Als oprichtingsjaar wordt echter officieel vastgehouden aan 1839 omdat toen in het oude kerkje een zogenaamde zingzulder (verhoogde zangruimte) in gebruik werd genomen. In 1844 werd door het kerkbestuur een bedrag van 15,65 gulden besteed aan koor en voorzanger.

Toen op 1 januari 1928 de openbare jongensschool veranderde in een R.K. Jongensschool werd in de sollicitatieadvertentie aan het nieuwe hoofd der school, d’n bovemister, tevens de eis gesteld dat hij dirigent en leider van het kerkkoor werd. Aan deze bekwaamheid van het schoolhoofd werd tot 1969 vastgehouden.

In 1989 vierde het kerkkoor haar 150-jarig bestaan. Aanvankelijk bestond het kerkkoor alleen uit heren en werd uitsluitend Gregoriaans gezongen in de kerkdiensten. Vroeger was de pastoor voorzitter van het kerkkoor maar vanaf 1975 werd hiervan afgeweken. Zef Clement was de eerste niet-geestelijke voorzitter.

Diverse koorleden kregen voor hun zangwerk en langdurig lidmaatschap de pauselijk onderscheiden Pro Ecclesia et Pontifice, waaronder de heren Van Rijswijk, Nol van Gisteren, Toon Bloemen en Zef Clement.

In 1972 werd een dameskoor opgericht, dat zong onder leiding van de eerwaarde zuster Elst. Het koor verzorgde aanvankelijk trouwmissen en uitvaarten en om het andere weekend afwisselend met het herenkoor de gezongen diensten in de kerk. In 1991 werden beide koren samengevoegd en werd het gemengd kerkkoor gevormd.

Op zondag 24 september 2023 luisterde het kerkkoor voor de laatste keer een H. Mis op. Het stoppen van dirigent Theo van Teeffelen en het afnemen van het aantal leden van het koor waren de redenen dat het kerkkoor werd opgeheven.


Jaartal Directeur-dirigent organist
1913 Desiré Burm koster/organist
1920 Van Lierop Van Heugten
1924 Frans Aarts Jan Claasen koster/organist
1928 Hein Houët onderwijzer Jan Claasen
1929 A. van Rijswijk Jan Claasen
1959 A. van Rijswijk W. Althuijzen
1963 A. van Gisteren W. Althuijzen
1969 Jan Damen W. Althuijzen
1970 W. van de Ven
19.. Lenoble Seuntjens
1985 P. Maas Theo Deutekom
1995 Dhr. Van de Kerkhof Mierlo V.d.Kerkhof
1996 mevr. G.B. Pouwels-Melk Jan Damen
2002 tot 2023 Theo van Teeffelen


Bestuur kerkkoor parochie Sint Willibrord Liessel
Jaartal voorzitter secretaris penningmeester
1969 pastoor Pigmans/Zef Clement
1971 Zef Clement ? Theo Giebelen
2003 Jan Welten Nelly Seijkens Theo Giebelen
2010 Jan Welten Nelly Seijkens Frits Hoeben.

In 2015 bestond het kerkkoor Sint-Willibrordus Liessel uit 21 dames- en 9 herenleden.

Bronnen, noten en/of referenties