U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Lagekerk 7

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De voormalige boerderij van de familie Goossens, later familie Kemps - Goossens aan de Lagekerk 7 (op de plek waar anno 2012 de parkeerplaats van C1000 ligt
Rayonkantoor van de PNEM aan de Lagekerk.
Parkeerterrein van C1000 aan de Lagekerk in 2008.
Foto's: collectie gemeente Deurne

Op het voormalig adres Lage Kerk 7, in 1832 kadastraal bekend als E 80, stond tot 2 oktober 1972 een langgevelboerderij die ook wel Het Voorste Derp genoemd werd.


Het pand Lage Kerk 7, aan de huidige Lagekerk [1], werd op 2 oktober 1972 gesloopt. Deze kapitale boerderij vererfde van 1716 tot 1972 steeds van ouder op kind, beginnen bij de familie Meulendijks en eindigend bij Goossens. Op 10 januari 1716 verkocht Jan Verouden de boerderij Het Voorste Derp aan Jan Jansen van Loon en de weduwe Dirk Meulendijks voor 600 gulden. Er rustte toen een cijnsplicht op van 10 stuivers per jaar, te betalen aan de heer van Deurne. Waarschijnlijk kwam het goed kort daarop helemaal in handen van de weduwe Meulendijks. In 1741 en 1746 werd de boerderij bewoond door Heijlke Fransen en de weduwe Gielen Flipsen. Vanaf tenminste 1751 was Jan Eijmert Goossens, schoonzoon van eigenaar Nicolaas van de Boomen, de bewoner. Rond 1791 werd het huis vergroot en met pannen gedekt.

De eigenaren / bewoners waren:

Periode Eigenaar / bewoner Relatie tot vorige eigenaar
voor 1716 Jan Verouden man van Catharina van Doerne
1716-1737 Maria Hurkmans, weduwe van Dirk Meulendijks
Jan Jansen van Loon
koop op 10 januari 1716
1737-1769 Nicolaas van den Boomen gehuwd met Elisabeth Meulendijks, een dochter van Maria Hurkmans
1769-1783 Jan Eimert Goossens schoonzoon van Nicolaas van den Boomen
1783-1804 Elisabeth van den Boomen de weduwe Jan Eimert Goossens
1804-1839 Willem Jan Goossens zoon van Jan Eimert Goossens
1839-1876 Joannes Matheus Goossens zoon van Willem Jan Goossens
1876-1900 Willem Arnoldus Goossens zoon van Jan Mathijs Goossens
1900-1944 Harrie Goossens zoon van Willem Arnoldus Goossens
1944-1972 Johanna Lammers en (klein)kinderen weduwe en (klein)kinderen van Harrie Goossens

Op 20 november 1964 werd de toenmalige eigenaar (W.A. Goossens) door de staatssecretaris van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, destijds verantwoordelijk voor monumentenzorg, in kennis gesteld van het feit dat hij voornemens was het pand Lage Kerk 7 als beschermd rijksmonument aan te wijzen. Het is er nooit van gekomen, en in 1972 werd de boerderij gesloopt.

Het al enig jaren braakliggende terrein werd na de verkoop van het Gemeentelijk Electriciteitsbedrijf verkocht aan de PNEM. Op dinsdag 30 november 1976 opende burgemeester Hoebens op deze plek een rayonkantoor van de PNEM, dat als adres Lage Kerk 9 kreeg. Na verhuizing van de PNEM naar de Fabriekstraat 24 werd het gebouw een tijdlang verhuurd aan kleinere bedrijven. Goorts en Coppens advocaten startte bijvoorbeeld in dit pand.

Rond 2008 is ook het "rayonkantoor" gesloopt en sinds die tijd is het vrijgekomen terrein in gebruik als parkeerplaats voor de aangrenzende supermarkt. Daardoor mist de Lagekerk haar oude 'gevelwand' aan de noordzijde, en is de beslotenheid van de openbare ruimte (Lagekerkplein) daardoor minder geworden.


Bezig met het laden van de kaart...
  1. De officiële schrijfwijze werd rond 2010 aangepast in verband met invoering van de BAG.