Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Oude Liesselseweg 8

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken
Foto uit 1977 van de voormalige dienstwoning aan de Liesselseweg A.102, later hernoemd naar Oude Liesselseweg 8 - foto: Walther Jansen

(Oude) Liesselseweg 8 in Deurne is een voormalige dienstwoning voor Deurnese gezagsdragers en is destijds gebouwd op voorspraak van Brigadier-majoor der rijksveldwacht Christiaan Jansen (1865-1941) , in Deurne van 1912 tot 1924, die deze dienstwoning als eerste bewoonde.

Ambtswoning[bewerken]

In de Memorie van toelichting, horend bij het besluit van de raad der gemeente Deurne en Liessel tot aankoop van een perceeltje grond:

"De Brigadier der Rijksveldwacht, alhier heeft ons gevraagd of de gemeente niet genegen zou zijn een huis voor hem te bouwen. Hij is bereid hiervoor een matige rente op te brengen. Wij meenen dat hier niets op tegen kan zijn, omdat het hem bijna niet mogelijk is hier een geschikte woning te huren. Ook zal hier altijd een brigadier gestationeerd zijn, zoodat die alsdan altijd de woning in gebruik kan nemen.
Wij stellen voor tot dat doel aan te koopen een perceeltje bouwland, groot 0.12.40 El.A. gelegen nabij het dorp en kadastraal bekend in sectie E nr. 1755 toebehoorende aan El. Berkers c.s. die het perceeltje willen afstaan voor de som van f. 660,-. Dezen prijs komt ons ook niet te hoog voor, daar op sommige plaatsen in deze gemeente op den zelfden afstand van het dorp gelegen reeds f. 1,- á f. 1,25 per m2 wordt betaald.
Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van Deurne c.a. Deurne 24 Oct. 1912.
De secretaris: (get) J.H. Goossens - De Burgemeester: (get) K. Laan
[1]

Chronologische volgorde van bewoning:[bewerken]

  • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Christiaan Jansen (1865-1941) kwam op 9 maart 1912 van Wouw naar Deurne. Op 4 augustus 1924 werd hij opgevolgd door Gerardus Houtermans (1871-1948).
  • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Gerardus Houtermans (1871-1948) kwam op 4 augustus 1924 met zijn gezin van Hoeven naar Deurne en vertrok 20 juli 1930 naar Roermond.
  • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Josephus Marinus Wilhelmus Geerts (1881-1937), kwam op 12 november 1930 met zijn gezin van Dongen naar Deurne en vertrok 5 juli 1934 weer naar Geleen.
  • Brigadier Majoor van de Rijksveldwacht Deurne Johannes Franciscus Maas (1882) kwam op 14 juli 1934 met zijn gezin van Princenhage naar Deurne en vertrok op 3 oktober 1938 naar Meersen.
  • Van 1938 tot na 1945 woonde brigadier-majoor der rijksveldwacht Johannes Albertus Blaauw (1898-1985) met zijn gezin in deze dienstwoning.

In 1945 kreeg Deurne de beschikking over een meer professionele politieorganisatie, het korps:Rijkspolitie Deurne. Bij die gelegenheid werd veldwachter Arnoldus van den Heurik (1893-1963) als wachtmeester opgenomen in het nieuwe korps. In die hoedanigheid was hij een van de bewoners van dit huis.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Uit het archief van Walther Jansen, zoon van Franciscus Jansen (1900-1988)