U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Oude Liesselseweg 8 en 10

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Oude Liesselseweg 8)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Oude Liesselseweg richting de Lagekerk. Links is één van de dienstwoningen met mansardedak herkenbaar.
Foto uit 1977 van de voormalige dienstwoning aan de Liesselseweg A.102, later hernoemd naar Oude Liesselseweg 8 - foto: Walther Jansen

Oude Liesselseweg 8 en 10 zijn twee adressen in Deurne met een gedeelde geschiedenis.

Gezamenlijke geschiedenis als dienstwoningen[bewerken | brontekst bewerken]

Bij de splitsing van het grote perceel bouwland op de hoek van Lagekerk en Oude Liesselseweg kreeg het middelste perceel de kadastrale aanduiding E 1755. Het perceel bleef bouwland, met aan de ene zijde het oude huis ter plaatse van het latere Liesselseweg 2-4, aan de andere zijde het nieuwe huis Oude Liesselseweg 12. E 1755 was net als het naastgelegen oude huis eigendom van de wever Hendrik Berkers. Rond 1904 vond er een wijziging in de tenaamstelling binnen de familie plaats.[1] Rond 1913 verkochten de laatste familieleden het perceel bouwland aan de gemeente Deurne.[2]

In de Memorie van toelichting, horend bij het besluit van de raad der gemeente Deurne en Liessel tot aankoop van een perceeltje grond, stond:

"De Brigadier der Rijksveldwacht, alhier heeft ons gevraagd of de gemeente niet genegen zou zijn een huis voor hem te bouwen. Hij is bereid hiervoor een matige rente op te brengen. Wij meenen dat hier niets op tegen kan zijn, omdat het hem bijna niet mogelijk is hier een geschikte woning te huren. Ook zal hier altijd een brigadier gestationeerd zijn, zoodat die alsdan altijd de woning in gebruik kan nemen.
Wij stellen voor tot dat doel aan te koopen een perceeltje bouwland, groot 0.12.40 El.A. gelegen nabij het dorp en kadastraal bekend in sectie E nr. 1755 toebehoorende aan El. Berkers c.s. die het perceeltje willen afstaan voor de som van f. 660,-. Dezen prijs komt ons ook niet te hoog voor, daar op sommige plaatsen in deze gemeente op den zelfden afstand van het dorp gelegen reeds f. 1,- á f. 1,25 per m2 wordt betaald.
Aldus opgemaakt door Burgemeester en Wethouders van Deurne c.a. Deurne 24 Oct. 1912.
De secretaris: (get) J.H. Goossens - De Burgemeester: (get) K. Laan
[3]

Rond 1913 en rond 1914 werden achtereenvogels twee woonhuizen gesticht, die er nog altijd staan. Het linker huis kreeg het adres A.103, vanaf 1930 Liesselscheweg A.124, en het rechter huis A.102, vanaf 1930 Liesselscheweg A.125. Ze vallen op door hun mansardedaken met wolfseinden, gedekt met rode pannen.[4] Rond 1915 werd er wat bijgebouwd, en werd het perceel gesplitst.[5] De huizen werden bekend als E 1935 (het latere huisnummer 8) en E 1936 (het latere huisnummer 10).[6] Ze waren bestemd voor de chef-veldwachter (links) en de brigadier-majoor (rechts). In 1930 werden ze van de gemeente gehuurd door Frans de Clerck (links) en J.W. Geerts (rechts). Rond 1955 werden beide huizen afzonderlijk verkocht.[7] Huurders toen waren nog altijd De Clerck (links) en Arnoldus van den Heurik en diens schoonzoon Petrus M.M. Gitzels (rechts).

De lijst van huurders van het rechter huis, nummer 8, is verder bekend:

 • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Christiaan Jansen (1865-1941) kwam op 9 maart 1912 van Wouw naar Deurne. Hij vertrok in augustus 1924.
 • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Gerardus Houtermans (1871-1948) kwam op 4 augustus 1924 met zijn gezin van Hoeven naar Deurne en vertrok 20 juli 1930 naar Roermond.
 • Brigadier Majoor van de Rijkswacht Deurne Josephus Marinus Wilhelmus Geerts (1881-1937), kwam op 12 november 1930 met zijn gezin van Dongen naar Deurne en vertrok 5 juli 1934 weer naar Geleen.
 • Brigadier Majoor van de Rijksveldwacht Deurne Johannes Franciscus Maas (1882) kwam op 14 juli 1934 met zijn gezin van Princenhage naar Deurne en vertrok op 3 oktober 1938 naar Meersen.
 • Van 1938 tot na 1945 woonde brigadier-majoor der rijksveldwacht Johannes Albertus Blaauw (1898-1985) met zijn gezin in deze dienstwoning.
 • In 1945 kreeg Deurne de beschikking over een meer professionele politieorganisatie, het korps Rijkspolitie Deurne. Bij die gelegenheid werd veldwachter Arnoldus van den Heurik als wachtmeester opgenomen in het nieuwe korps. In die hoedanigheid was hij een van de bewoners van dit huis.

Na de verkoop: burgerwoningen[bewerken | brontekst bewerken]

Oude Liesselseweg 8[bewerken | brontekst bewerken]

Het rechter huis werd rond 1955 gekocht door gemeentearbeider Martinus van Helmond (1901-1964). Rond 1956 werd het kadastraal hermeten en kreeg het de aanduiding L 935. Rond 1959 liet Van Helmond het huis veilen.[8] Koper was Willem Munsters, die het huis rond 1964 alweer verkocht.[9] De nieuwe eigenaar was zijn zoon Martinus Johannes Munsters (1930), die er rond 1968 een hok bij liet bouwen, het pand rond 1970 en rond 1971 gedeeltelijk vernieuwde, rond 1974 wat grond aan de gemeente verkocht en het huis tot na 1989 behield.[10] Rond die tijd veranderde het adres naar Oude Liesselseweg 8.

Oude Liesselseweg 10[bewerken | brontekst bewerken]

Het linker huis werd rond 1955 gekocht door Johannes Theodorus Claassen (1904), grondwerker van beroep. Hij liet het huis rond 1956 hermeten, waarna het bekend werd als L 936. Rond 1966 liet hij het huis gedeeltelijk vernieuwen. Hij bouwde er ook hokken bij. Rond 1979 verkocht hij het huis.[11] Kopers waren zijn kinderen, met het recht voor de ouders om er levenslang te mogen blijven wonen. Zij behielden het huis tot na 1989.[12] Rond die tijd veranderde het adres naar Oude Liesselseweg 10.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2989, dienstjaar 1905
 2. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 4209, dienstjaar 1914
 3. Uit het archief van Walther Jansen, zoon van Franciscus Jansen (1900-1988)
 4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 2, artikel 134, regels 2104 en 2155, dienstjaren 1914 en 1915
 5. Kadastrale leggers Deurne, reeks 2, artikel 134, regel 2158, dienstjaar 1916
 6. Kadastrale leggers Deurne, reeks 2, artikel 134, regels 2195 en 2196
 7. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 134, regels 2195 en 2196, dienstjaar 1956
 8. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 8838, dienstjaren 1957 en 1960
 9. Kadastrale leggers Deurne, reeks 4, artikel 6643, dienstjaar 1965
 10. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 10445, dienstjaren 1969, 1971, 1972 en 1975
 11. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 8834, dienstjaren 1957, 1967 en 1980
 12. Kadastrale leggers Deurne, reeks 6, artikel 14670