Welkom op DeurneWiki - de encyclopedie voor de gemeente Deurne

U kunt ons steunen door lid of vriend van Heemkundekring H.N. Ouwerling te worden.
Iedere woensdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in het heemhuis: Stationsstraat 73.

Overleg:Watermolen (Ter Vloet)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Ga naar: navigatie, zoeken

Waaruit is af te leiden dat die watermolen zou zijn afgebrand? --Pieter Koolen 18 jan 2014 23:36 (CET)

Leenregister Cranendonk:
06-12-1683 - Archief Nassause Domeinraad 1.08.11, invnr. 9939 (leenregister leenhof Cranendonk), fol. 2-2v. Verheff vanden watermolen tot Deurne gelegen. Op huijden den VIen december XVI-c drijentachentich, da... leenbancke geexam... bij de heer Johan van Beverwijck representerende de plaetse van de heer ... ... Johan Ghijs drossart van landen en Baronnie van Cranend: stadt Eijndhoven op ande: stadthouder vanden leenhove aldaer, ten overstaen vanden leenhove aldaer, ten overstaen vande heeren Pieter de Louwe, Petrus Schenaverts, Dominicus van Taterbeecq en Willem vanden [Durck] mannen van leen. Compareerde voor de voorn: heeren ... Johan de Carta major volmachticht vanden Hooch ed: heere Rogier gebooren Baron van Leeffdael, heere van Lieffringen, Deurne, Liessel en volgens schriftelijcke commissie van date den 3en december 1683 onderteeckt Rogier van Leeffdael heere van Deurne en gerachettert met het cachier van hooch gemte: heere in roode lacke, mede exhiberende de conditie van coop, sijnde van date den 17e 9ber 1678, gepasseert voorden notaris Jacop de Bie en seeckere getuijgen alles ons leenmannen verthoont en gebleecken, ende heeft dijduvolgende versocht te leene te mogen verheffen eenen watermolen gelegen tot Deurne, hoewel den ouden leenboeck spreeckt van twee watermolens, waer van den heere blijft in zijn geheel, sijnde soo het schijnt, den eenen daervan desolaet ende affgebrant, bijden meergemelte hooch ed: heere vercregen in coop vuijt den hoffde van den ed: wel gebooren heere Hendrick ...ijns de heeren leenmannen hier over gemaent sijnde, soo is den voors. comparant vuijt crachte als voor gecomen te hant en te monde, doende den eedt van hulde en trouwe naer leenhoffs recht van Cranend: gewoonlijck, betalende de rechten en hergeweijde en voorden heere. XV guldens.
Een passage in het zelfde leenregister in 1618 doet vermoeden dat deze watermolen op Ter Vloet ook toen al niet meer in gebruik was. Everard (overleg) 19 jan 2014 17:44 (CET)
Ben helemaal overtuigd. --Pieter Koolen 19 jan 2014 21:47 (CET)