U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Theodorus van Gogh (1758-1816)

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Dirk van Gogh
Persoonsinformatie
Volledige naam Theodorus van Gogh
Roepnaam Dirk
Geboorteplaats Deurne
Doopdatum 12 april 1758
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 29 februari 1816
Partner(s) Anna Maria van der Sande (1766-1860)
Beroep(en) landbouwer
Stamboom.png van Gogh
Bezig met het laden van de kaart...

Theodorus (Dirk) van Gogh (van Gog) (1758-1816) was landbouwer op de Kouwenhoek.


Dirk was een zoon van Henricus van Gogh (1723-1801) en Allegunda (Aldegonda) van Doerne (1728-1783).

Hij huwde op 19 februari 1797 in Deurne met Anna Maria (Anna) van der Sande (Sanden, Zande(n)), (Deurne 21 april 1766 - Deurne 7 augustus 1860), dochter van Henricus Flipsen alias van der Sande(n) (1724-1797) en Catharina van den Haenacker alias Aarts (1735-1814).

De volgende kinderen werden uit dit huwelijk geboren:

  1. Henricus (Hendricus, Hendrik), (Deurne 25 februari 1798 - Deurne 2 november 1871). Hij was landbouwer en bleef ongehuwd.
  2. Joannes (Johannis), (Deurne 19 september 1800 - Deurne 12 oktober 1841). Hij was landbouwer en bleef ongehuwd.
  3. Alegundis (Allegonda). (Deurne 5 mei 1804 - Deurne 3 juni 1861). Zij was landbouwster en bleef ongehuwd.
  4. Everardus (Evert), (Deurne 16 oktober 1807 - Deurne 5 februari 1880). Hij was landbouwer en bleef ongehuwd.

Zowel bij de volkstelling van 1829 als die van 1839 woonde de weduwe Van Gogh met drie van haar vier kinderen op de Kouwenhoek. Haar jongste zoon Evert werkte waarschijnlijk elders als knecht. Wel had ze in beide jaren de bejaarde Paula (Paulina) van Gogh, de jongere zus van haar overleden man, in huis opgenomen.

Op 7 februari 1871 verkochten de twee overgebleven kinderen Hendrik en Evert van Gogh een paard, een koe, een maal, een varken en wat landbouwgereedschap. Dat bracht 381,55 gulden op. Daarnaast verkochten ze een aantal eiken, canadabomen en dennen met een opbrengst van 78,80 gulden.


Op 30 oktober 1871, drie dagen voor het overlijden van Hendrik, vond een boedeldeling plaats tussen twee gebroeders, bestaande uit de volgende zaken:

  • Huizen met erven, bouwland, weiland en heide onder Deurne, kadastraal sectie C 119, 297, 302, 303, 304, 305, 308, 322, 325, 333, 334, 337, 338, 339, 340, 349, 344, 345, 843, 850, in sectie H 327, 339 en 350, samen groot 8.64.75 hectare, en bouw- en weiland onder Deurne, sectie C 324 en 1267, samen groot 0.75.90 hectare, gewaardeerd op 3.500 gulden.
  • De opbrengst van de openbare verkoop van wat roerende goederen 460,35 gulden.
  • Aan contant geld 3.039,65 gulden.

Het geheel had derhalve een waarde van 7000 gulden. De onroerende goederen gingen naar Evert en Hendrik ontving 3.500 gulden.

De volgende dag liet Evert voor notaris Van Riet zijn testament opstellen en benoemde tot enige en algehele erfgenamen van zijn nalatenschap:
1.a. De gezamenlijke kinderen van wijlen Hendrina van der Zanden, in huwelijk verwekt bij Francis van Horik, te samen voor de helft in één derde,
b. De gezamenlijke kinderen van wijlen Catharina van der Zanden, in huwelijk verwekt bij Johannes van Horik, te samen voor de helft in één derde,
2. Adriaan van der Zanden en Hendrik van der Zanden, kinderen van wijlen Gerrit van der Zanden, te samen voor één derde,
3. a. Catharina van de Beek, echtgenote van Francis van den Eijnden, voor 1/4 van één derde,
b. Willem van de Beek, voor 1/4 van één derde,
c. Maria van de Beek, voor 1/4 van één derde,
d. De gezamenlijke kinderen van Johannes van de Beek, te samen voor 1/4 van één derde. De vier laatstgenoemden zijn allen kinderen en kleinkinderen van wijlen Willem van de Beek. Ingeval van vóór-overlijden van een of meer dezer gestelde erfgenamen. zullen hun wettige afstammelingen die vóóroverledenen als erfgenamen representeren, zoals zulks bij de wet, ingeval van ab-intestato overlijden wordt toegelaten. Daarbij legateerde hij aan Catharina van de Beek, de echtgenote van Francis van den Eijnden, en ingeval van vóór-overlijden aan haar kinderen bij plaatsvervulling, en zulks vóóraf en boven het deel dat zij of haar kinderen van mij zullen erven, een perceel bouwland gelegen te Deurne in de Vloeijakker, kadastraal bekend onder sectie C 1267, groot 0.49.10 hectare.

Na het overlijden van Evert, moest de nagelaten boedel verdeeld worden. Op 2 augustus 1880 werd daartoe in de herberg van Andries Wouters het onroerend goed geveild.