U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis (met uitzondering van augustus).

Visser 19-21-23

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het oude postkantoor aan de Visser ná 1910, met Peer Goossens, zoon van de Willem Goossens alias "Willemke de Post", met rechtsachter het Fraterhuis. Dat de gevelindeling niet symmetrisch is, is een indicatie dat de twee linker woningen pas later ingebouwd zijn.
Foto collectie Peter Vink
Het huizenblokje, net voor het Fraterhuis.
Aan de linkerzijde van de straat Visser 15 en Visser 17, daarna Visser 19-21-23 en vervolgens het Fraterhuis.

Visser 19-21-23 zijn drie voormalige adressen in Deurne.


In 1832 stond het perceel waarop later een huis met deze adressen gebouwd zou worden kadastraal bekend als C 679, bouwland. Het was toen eigendom van de weduwe van Antonius Goossens (1789-1828).[1] Bij een boedelscheiding rond 1864, na haar dood, viel het bouwland toe aan haar zoon, de landbouwer Johannes Goossens (1824-1904), die net als zijn moeder aan het Haageind woonde. Het perceel was nog van Johannes toen hier rond 1880 een huizenblok op werd gebouwd. Daarna verkocht Johannes het nieuwe huis en erf, en behield het resterende bouwland erachter.[2]

Het nieuwe huis en erf kregen de nieuwe kadastrale aanduiding C 1479 en werden eigendom van Johannes' verre verwant Peeter Goossens. Of hij of Johannes verantwoordelijk was voor de bouw is uit het kadaster niet met zekerheid op te maken. Rond 1892 verkocht hij zijn bezit aan zijn zoon Wilhelmus Goossens (1856-1909). Die baatte hier zijn hulppostkantoor uit.[3] De voltooiing van het nieuwe postkantoor aan de Markt maakte Goossens niet meer mee. Na zijn dood werd zijn huis aan de Visser gesplitst in twee woningen. Die werden kadastraal genummerd als C 1955 (huis, erf; het latere Visser 23) en C 1956 (huis, tuin; het latere Visser 19 en 21). Na een aanpassing in het kadaster werd C 1956 rond 1921 aangepast in 2 huizen en tuin. We weten niet zeker of C 1956 toen pas echt in twee wooneenheden werd gesplitst, of dat het een administratieve correctie was en al direct in 1910 er drie woningen in het oude hulppostkantoor werden gerealiseerd. Tot slot is het ook goed mogelijk dat C 1955/Visser 23 vanouds al de woning van Willem Goossens was, terwijl C 1956/Visser 19 en 21 de bedrijfsruimte was waarin op enig moment twee woningen werden gerealiseerd. Rond 1922 werd er aan de zijkant van Visser 19 een aanbouw gerealiseerd, die op de bovenste foto hiernaast zichtbaar is. Daardoor stond het perceel met Visser 19 en 21 voortaan kadastraal bekend als C 2087. Rond 1936 werden de drie huizen weer verenigd tot één perceel, K 151. In 1938 werd het blokje geveild.[4]

Hierbij werden de aan de overkant van de straat wonende kinderen van Godefridus Kuijten eigenaar van het blok van (administratief) twee woonhuizen (Visser 19/21 was het ene en Visser 23 het andere). In de praktijk waren hier vermoedelijk nog altijd drie woonadressen, in 1930 waren dat C.94 (Visser 19), C.93 (Visser 21) en C.92 (Visser 23). In 1955 werden deze respectievelijk bewoond door Leonardus van Gog, Henricus J. Martens en de gezusters Catharina en Arnoldina Hermans. De twee laatstgenoemde dames deden huishoudelijk werk in het Fratershuis.

Bij een brand op 6 juli 1963 werd het inmiddels onbewoonbaar verklaarde huizenblok in de as gelegd en kort daarna gesloopt. De grond werd rond 1966 aan de gemeente verkocht [5], die er een busstation liet aanleggen. Na de opheffing van het busstation in 1994 werd het terrein als plantsoen ingericht en ging het Fratershof heten.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. kadastraal minuutplan 1832, sectie C; kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 195
  2. Kadastrale leggers Deurne, reeksen 1 en 3, artikel 1752, dienstjaren 1865 en 1881
  3. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2792
  4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3 en 4, artikel 3516, dienstjaren 1912, 1922, 1923, 1937 en 1938
  5. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7067, dienstjaar 1967