U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Tot nader bericht geen woensdagochtendbijeenkomsten in het heemhuis.

Willem van Esch

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Willem van Esch
.
Persoonsinformatie
Volledige naam Willem van Esch
Overl.plaats Deurne
Overl.datum 1710
Partner(s) Maria Magdalena Sauvé
Beroep(en) schoolmeester

Willem van Esch kwam in 1676 vanuit 's-Hertogenbosch naar Deurne en volgde als schoolmeester Aert Janssen van Hoeck op.


Uit zijn huwelijk met Maria Magdalena Sauvé werden enkele kinderen in 's-Hertogenbosch geboren, waaronder Daniël van Esch, de latere schoolmeester van Vlierden. In Deurne werden nog de volgende kinderen geboren:

  1. Catarijn, ged. 4 september 1678;
  2. Abraham, ged. 16 november 1681;
  3. Wouter, ged. 21 november 1683;
  4. Isack, ged. 6 oktober 1686;
  5. Anna, ged. 16 maart 1689;
  6. Catharina, ged. 14 juni 1691;
  7. Jacobus, ged. 4 juli 1693;
  8. Helena, ged. 5 februari 1696;
  9. Johanna, ged. 23 februari 1698;

Ouwerling schrijft dat meester Willem een beste man schijnt te zijn geweest, maar dat zijn wederhelft en sommige van zijn kinderen er niet hoog op stonden.[1] Blijkbaar was hij slecht op de hoogte van de praktijken van de Deurnese schoolmeester Willem van Esch op zedelijk gebied. In de gemeenterekening van Deurne over 1698 komt een rekening voor van de advocaat mr. Quiryn Crollius uit Den Bosch wegens een schriftelijk advies, ingewonnen door den drossaard over 't geesselen van de meisjes en kleine kinderen door deze schoolmeester.

Drossaard Louis Caesteker, de vader van een van de meisjes waaraan Willem van Esch zich later zou vergrijpen, schreeft in 1690 over hem aan de heer van Deurne:

Aengaende Meester Willem: ick heb van den predicant hooren seggen, alsmede van den president, dat Meester Willem bij een ieder van haer int particulier bij haer is geweest ende hem geëxcuseert, maer ick nogh niemant van de andere in den Cerkenraet en heeft hij minsweten niet gesproeken seder U Ho. Ed. vertreck van Deurne. Ick sal mijn uterste devoir doen, dat de heele saeck tot Doerne bij den Cercken Raedt wert afgedaen. De soon van Mr. Willem is hier geweest ende in dien tijt sijn de glaesen van Antonij Evers ingeslaegen (in den Leeuw) en de coeij van Abram van Hoeck op sijn stal met een mes door den hals gestoeken; doch can niet voor vast weten, wie dat het gedaen heeft, maer is seker dat de costers weijf haer seder dit voorval heeft bij diversche gaen beroemen op haeren soon Daniël, dat hij van die eijgen Natie was daer sij van was, dat sij als sij een man was in sulcken geval der op soude schieten. T'is seker, dat Willem door dat weijf ongeluckigh is en hem tot alle dese gedaene quaede abueijsen gebracht heeft. Ick sal soo veel doen als ic ievers can by den Cercken raet tot syn voordeel maer den cerkenraet moet haer rechten bewaeren.

Na zijn overlijden in 1710 werd Willem opgevolgd door Antonie La Forme. Het baantje ging voorbij aan de neus van zijn zoon Isaac van Esch, die hem tijdens zijn leven nog als ondermeester terzijde stond.


Referenties