U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Zeilbergsestraat 89-91-91a

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Rechts het dubbele woonhuis Zeilbergsestraat 89-91. De voordeur van de rechter woning was toen nog in de zijgevel, aan de Peelstraat, die als zijstraat hier nog duidelijk te herkennen is.
Op de voorgrond herkennen we het naoorlogse woonhuis Zeilbergsestraat 89-91 met daarachter de oude schuur op Zeilbergsestraat 91a.
Zeilbergsestraat 89-91 in september 2023.
Zeilbergsestraat 89-91 in september 2023.
Zeilbergsestraat 91a, de naoorlogse schuur van het erf.

Zeilbergsestraat 89, 91 en 91a zijn drie adressen in Deurne.


Inleiding[bewerken | brontekst bewerken]

Op de plek van het huidige woonhuis Zeilbergsestraat 89, 91 en 91a stond al vóór 1832 een huis, op het toenmalige perceel E 293, lokaal bekend als Peelklamp. Dit grote erf, met een omvang van 700 m2, was eigendom van de weduwe van Franciscus Laurenssen (1752-1804). Het lag op de hoek van de Zeilbergsestraat en de Peelstraat. Van die Peelstraat is de huidige ontsluiting van de oude, witgeschilderde schuur achter het woonhuis nog een overblijfsel. In die tijd was dit het laatste huis van de 'bebouwde kom' van wat nu Zeilberg is. Richting Deurne stond pas voorbij de rotonde met de Europastraat weer een huis. Daartussen: een open akkerlandschap, de Deurnese Akker.

Rond 1831 werden haar bezittingen verdeeld.[1] Het erf bestond uit een woonhuis evenwijdig aan de Zeilbergsestraat, een bijgebouw haaks daarop aan de Peelstraat en een groot bijgebouw daar weer achter, evenwijdig aan het woonhuis. Aan dat grote bijgebouw was een schuur aangebouwd, die echter als enige van alle gebouwen op het erf een eigen kadastrale aanduiding had, E 292. Die schuur was eigendom van de weduwe van Lambertus van Heughten (1753-1824). Zij was een zus van de voornoemde Franciscus Laurenssen, zodat we mogen veronderstellen, dat het erf uit de familie Laurenssen afkomstig was.

Ontwikkeling van het erf[bewerken | brontekst bewerken]

Erfgenaam van de weduwe Laurenssen was haar dochter Joanna Maria. Omstreeks 1846 was er ook bij haar sprake van een boedelscheiding.[2] De nieuwe eigenaar was Francis Meulendijks (1822-1893), landbouwer in Deurne. Hij liet het huis rond 1859 gedeeltelijk herbouwen. Kort daarna was sprake van huis, stal, bakhuis en erf, waarmee het oude erf vollediger omschreven werd. Rond 1881 volgde opnieuw gedeeltelijke sloping. Het ging om het bijgebouw haaks op het woonhuis en grote bijgebouw.[3] Meulendijks kocht toen ook de schuur aan zijn grote bijgebouw van de Maatschappij van Welstand, die het kennelijk direct of indirect van de erven Van Heughten verworven had. Rond 1882 verkocht Meulendijks zijn bezit, E 293 én E 292.[4]

De nieuwe eigenaresse van het erf was Petronella Evers, de weduwe van Johannes Roijakkers (1809-1879). Zij behield het tot de boedel rond 1900 gescheiden werd.[5] Toen werden de kinderen Antonius, Antonetta en Johanna Ardina de eigenaren (en vermoedelijk ook de bewoners); na de dood van de laatste bleven de eerste twee over. In 1930 had het huis het huisadres D.226. Inmiddels was E 292 van schuur omgebouwd tot een woonhuis. Rond 1942 werden E 292, huis, en E 293, huis, schuur, erf, stal, bakhuis verkocht.[6]

De koper, die er zelf ook ging wonen, was Peter Johannes Weerts (1908-1972). Hij liet rond 1947 het huisje E 292 van het grote bijgebouw slopen, en op het grote erf E 293 bijbouwen. Het is goed mogelijk dat dit de nieuwbouw van de huidige witgeschilderde schuur betreft, want die heeft stijlkenmerken (kapvorm, deelingang met strakke segmentboog) uit het midden van de 20e eeuw.[7] Rond 1948 bracht hij het erf, bestaand uit E 292 en E 293, in de Ruilverkaveling "Deurne" in en kreeg het als één perceel L 100 terug. Rond 1951 werd daar in plaats van de boerderij een nieuw woonhuis gebouwd, iets verder van de straat. Dat leidde tot de nieuwe kadastrale aanduiding L 800. Door ruiling met enige grond met de gemeente Deurne veranderde de kadastrale aanduiding daarna in L 1163, vervolgens in L 1587 door opnieuw een correctie van de perceelsgrens. Rond 1968 werd er op het perceel bijgebouwd, wat leidde tot het ontstaan van twee woningen in het ene huis. Het huis had in 1955 het adres Zeilbergschestraat Z.263. Let wel: hier heette het nog Zeilbergschestraat, verder naar Deurne toe werd het Zeilbergscheweg. Bij de adreswijziging in dat jaar werd dit Zeilbergsestraat 89.

Rond 1986 werd het perceel door de kinderen Weerts in drie delen verkocht, het woonhuis in twee delen (links L 4299, rechts L 4298) en de oude schuur (L 4297) aan een derde partij.[8]

Het rechterdeel (met het nieuwe adres Zeilbergsestraat 91) werd gekocht door het echtpaar Bronstein-Slaats [9], het linkerdeel (met het oude adres Zeilbergsestraat 89) door A.J. Weerts [10] en de witgeschilderde oude schuur (met het nieuwe adres Zeilbergsestraat 91a) door Th.P.M. Jetten.[11] Op een zeker moment werden de gevels van het huis gewijzigd. Daarbij werden de gevels opnieuw opgemetseld, de gevelopeningen (ramen en deuren) gewijzigd, één van de schoorstenen verwijderd en de dakvorm veranderd: er kwam een overstek. De oorspronkelijke architectuur van het huis uit 1951 is daardoor niet meer herkenbaar.

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 376, dienstjaar 1831
 2. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1, artikel 718, dienstjaar 1847
 3. Kadastrale leggers Deurne, reeks 1 en 3, artikel 1171, dienstjaren 1860 en 1882; kadastrale hulpkaartjes Deurne, sectie E, nummer 89
 4. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 1171, dienstjaar 1883
 5. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3, artikel 2913, dienstjaar 1901
 6. Kadastrale leggers Deurne, reeks 3 en 4, artikel 3977, dienstjaar 1943
 7. Schriftelijke mededeling C.J. Frank, Nijmegen
 8. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 7486, dienstjaren 1948, 1949, 1952, 1969 en 1987
 9. Kadastrale leggers Deurne, reeks 6, artikel 17040
 10. Kadastrale leggers Deurne, reeks 6, artikel 16790
 11. Kadastrale leggers Deurne, reeks 5, artikel 11600