U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
Versie door Everard (overleg | bijdragen) op 15 aug 2015 om 09:18 (→‎Ontwikkeling van het bedrijventerrein)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003. Het bedrijventerrein rukt op ten koste van het gehucht.
Zicht op de Heitveldweg vanuit het zuidwesten, zomer 2003.
De Achterste Beersdonk vanuit het westen, zomer 2003.

Bedrijventerrein Zuidoost-Brabant is een bedrijventerrein in de gemeente Helmond, dat volledig op voormalig Deurnes grondgebied werd aangelegd.

Ontwikkeling van het bedrijventerrein[bewerken | brontekst bewerken]

Het bedrijventerrein van in totaal 180 hectare, met name gericht op grootschalige industriële, logistieke, en groothandelsbedrijven, werd tussen circa 1990 en 2010 aangelegd ten zuiden van de kern Brouwhuis, dicht bij de Zuid-Willemsvaart. Het bestemmingsplan voor het laatste gedeelte werd op 9 november 1999 door de gemeenteraad van Helmond vastgesteld, nadat in 1997 over een masterplan besloten was.[1] Vooruitlopend op deze vaststelling waren al panden aan de Heitveldweg aangekocht en de gemeentegrens met Deurne aangepast. Voor de aanleg van het bedrijventerrein werden de aanwezige huizen en verdere opstallen en de benodigde grond door de gemeente aangekocht en doorverkocht aan ontwikkelaars, onder wie de VOF Beersdonk Ontwikkelingsmaatschappij.

De noordelijke grens wordt gevormd door de Rochadeweg, en daar startten ook de eerste ontwikkelingen. Vóór mei 1989 was de Rochadeweg al aangelegd en was met de bouw van de eerste bedrijfsgebouwen aan een ventweg langs de Rochadeweg weg begonnen.[2] Van daaruit breidde het bedrijventerrein zich geleidelijk naar het zuiden uit. Het was de bedoeling het bedrijventerrein nog verder zuidelijk uit te breiden dan uiteindelijk het geval was, maar zover kwam het niet. Voor de aanleg sneuvelden de gehuchten Blikhalm en (het grootste deel van de) Achterste Beersdonk en de jonge heideontginning Heidebloem. De meeste bebouwing werd in fasen van noordwest naar zuidoost gesloopt en de wegenstructuur werd veranderd. Hier en daar bleven relicten van de beplanting over, zoals de westelijke bomenrij langs de vroegere Willig.

Achtereenvolgens werden de nieuwe wegen van het bedrijventerrein aangelegd, waarbij de bestaande structuur werd opgeofferd. De Tarwedijk, de Haverdijk en (een deel van) de Korendijk werden tussen 1989 en 1992 aangelegd. De eerste bedrijven vestigden zich aan laatstgenoemde wegen tussen 1990 en 1995. Onder deze bedrijven was ook een logistiek centrum van Heineken.[3] Het resterende deel van de Korendijk en de Speltdijk, Roggedijk, Maisdijk, Gerstdijk en Rijstdijk volgden in de periode tot 2005, waarbij gaandeweg ook daar bedrijfshallen werden gebouwd. Het zuidelijke deel van de Gerstdijk en de hele Rijstdijk waren pas kort vóór 2005 gereed gekomen, hetgeen de jarenlange ontwikkeling van het bedrijventerrein tekent. In deze ontwikkeling waren de bestaande Kloostereindweg als fietspad richting de dorpskern van Brouwhuis en de Heibloemweg als onderdeel van de nieuwe wegenstructuur opgenomen. Als laatste nieuwe weg werd omstreeks 2006 de Sojadijk in meerdere fasen aangelegd, ten koste van de Heitveldweg, Baleman en uiteindelijk ook de Beersdonk. De 4e Heibloemweg werd de oostelijke begrenzing van het bedrijventerrein, de Heibergweg de zuidelijke. Nog altijd zijn veel kavels in het zuidelijk deel onbezet. Zo is de locatie waar Heitveldweg 24 stond nog niet bebouwd.

Uitbreiding in de staatsbossen[bewerken | brontekst bewerken]

In 2008 startte eerst provinciaal (Stuurgroep MEROS, later Gedeputeerde Staten) en later gemeentelijk een discussie over de opoffering van een deel van de staatsbossen ten oosten van het bedrijventerrein, nu de ontwikkeling op Astens grondgebied (Diesdonk) geen doorgang had gevonden. In bestuurlijke kringen werd gesproken over het BZOB-bos. Zowel vanuit Vlierden als vanuit Brouwhuis kwam daar verzet tegen, ondanks de neiging van de Helmondse coalitie om hiermee in te stemmen. Met name de werkgroep Behoud Vlierdens Landschap onder voorzitterschap van Peter van Veelen kantte zich sterk tegen de plannen. Uiteindelijk werd in 2012 door de Helmondse gemeenteraad besloten dat ontwikkelingen op de plek van het bos alleen mogen plaatsvinden als de noodzaak wordt aangetoond, er een concrete vraag naar is en als er geen locatie elders in Helmond beschikbaar is.[4]

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Notulen gemeenteraad Helmond, 9 november 1999.
  2. Luchtfoto, 24 mei 1989.
  3. De toenmalige bewoners van de Achterste Beersdonk zeiden destijds nog grappend dat ze hoopten op een aftakking van de leiding in hun richting.
  4. Eindhovens Dagblad, 3 december 2012.