U steunt de heemkundekring door lid of vriend te worden.
Iedere eerste maandag- en woensdagochtend van de maand van 10 tot 12 uur kunt u ons bezoeken in het heemhuis.

Klingerveld 2

Uit DeurneWiki, de historische encyclopedie voor groot-Deurne.
(Doorverwezen vanaf Finse school)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het voormalige houten prefab-schoolgebouw, de Finse school, aan de Finseweg / Klingerveld in Walsberg
Foto: collectie gemeente Deurne
Leerlingen en leerkrachten zesde klas voor hun "Finse school".
Foto: collectie Dhr. Strijbosch uit Ysselsteyn

De bouwgeschiedenis van het huidige Klingerveld 2 gaat terug tot het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen daar het NAD-kamp Wasberg werd gebouwd en ingericht, in 1950, gevolgd door de Finse school, een houten prefab-schoolgebouw dat na de Tweede Wereldoorlog en in 1973 door de huidige Gerardusschool.


Het perceel maakte van oudsher deel uit van de Warande, het jachtterrein van de heer van Deurne, een gebied van 12,6 hectare dat bij de invoering van het kadaster sectie H 147 kreeg. Na de verkoop van het perceel op 17 maart 1925 door Mary Fagel, de douairière van baron De Smeth, via de Coöperatieve Vereniging Aankoop Centrale van de Nederlandschen Tuinbouwraad aan de gemeente Deurne en Liessel verhuurde de gemeente het perceel aan Francis Koppens, die er zijn hoenderpark De Waranda in begon. Na het faillissement van de weduwe Koppens in 1931 werd door de gemeente de huur opgezegd.

In of kort voor de oorlog, mogelijk al tijdens mobilisatie voor de huisvesting van de vele dienstplichtigen die hier toen verbleven, werden hier een viertal barakken gebouwd. In het eerste oorlogsjaar werden deze barakken door de gemeente in gebruik gegeven als NAD-kamp aan de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD). In het kadaster worden die barakken omschreven als arbeidskamp.

Kort na de oorlog werden de barakken gesloopt en in 1950 kwam hier de zo geheten Finse school. Het houten schoolgebouw dat in 1949 in de Walsberg werd gebouwd, waarvan onderstaande fotogalerie een impressie geeft, maakte deel uit van een groep van meer dan honderd houten schooltjes die de Nederlandse regering tijdens de wederopbouwperiode beschikbaar stelde. Wegens gebrek aan materialen in eigen land werden de gebouwen in Finland geproduceerd, vandaar de benaming Finse school. De gebouwen werden geproduceerd naar een ontwerp van gebroeders Laurentius, beide architect van de firma N.V. Panagro, maar was wel duidelijk gebaseerd op de typische Scandinavische houtbouw. Als kant-en-klare bouwpakketjes werden de scholen vervolgens per schip naar Nederland vervoerd.

In 1947 werd kapelaan Van de Ven benoemd in de oude parochie van Deurne met de opdracht een zelfstandige parochie Walsberg op te richten. Op 15 december 1947 werd hij geïnstalleerd als pastoor van de Sint-Gerardus Majellaparochie. Het kerkbestuur van de parochie werd tevens het schoolbestuur van de gemengde lagere school Roesbeek aan de Langstraat 152. Pastoor Van de Ven beijverde zich voor een parochieschool in de buurt van de Gerarduskerk. Tot dan toe gingen de kinderen die rond de Milhezerweg woonden naar de frater- of de zusterschool aan de Visser en de kinderen achter op de Langstraat gingen naar Roesbeek. Al deze leerlingen samen zouden een zesklassige school kunnen bevolken. Pastoor Van de Ven ging met alle boeren praten. De meesten stemden er mee in om, in het belang van de parochie, Roesbeek op te heffen. Het houten schoolgebouw paste goed in de bosrijke omgeving en bij de vele Oostenrijkse woningen die er stonden. Het houten schoolgebouw werd op twee grote vrachtwagens aangevoerd. Om de kosten te drukken, verleenden de boeren hand- en spandiensten. Het grondwerk werd door hen gratis uitgevoerd en de firma Panagro zorgde voor de rest. Vanaf 15 januari 1950 werd er in dit nieuwe schoolgebouw van de Gerardusschool les gegeven.

Omdat de Finse school na verloop van tijd niet meer voldeed aan de onderwijseisen werd in 1973 een plan voor nieuwbouw ontwikkeld. Het plan werd in twee fasen, verspreid over meerdere jaren, gerealiseerd. Een grote groep ouders hielp met de aanleg van de speelplaats. Op 23 juni 1979 namen team, leerlingen en ouders de nieuwbouw met een gemeenschapsruimte en zes klaslokalen met aangrenzende ruimten, in een goed gevuld atrium, in gebruik.

Bronnen, noten en/of referenties